X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36524
Przesłano:

Potrzeba matką wynalazku. Scenariusz zajęć technicznych dla klasy V

Temat: Potrzeba matką wynalazku

Cel ogólny:
Rozwijanie zainteresowań wynalazkami techniki

Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
• wyszukiwać informacje na zadany temat korzystając z informacji.
• sporządzić notatkę korzystając z zebranych materiałów.
• określić przydatność wyżej wymienionych urządzeń w życiu codziennym człowieka.
• wyobrazić sobie wygląd i funkcjonalność tych urządzeń w przyszłości.
• współpracować w grupie.
• wykorzystywać komputer do sporządzenia notatki, wyszukania wiadomości

Metody pracy:
• metody aktywizujące - burza mózgów,
• pogadanka,
• praca w grupach,
• działanie praktyczne,

Formy pracy:
indywidualna,
grupowa,
zbiorowa,

Środki dydaktyczne:
karty z informacjami na temat wylosowanego wynalazku,
koperty,
słowniki języka polskiego,
kolorowe paski, dla każdego ucznia 1,
woreczek,

Materiały:
Kartony, tektura, pudełka różnej wielkości, druciki, kabelki, paski z różnych materiałów, nożyczki, klej, guziki, spinacze, zszywacze,

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca:
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2. Uczniowie czytają zamieszczone na środku tablicy słowo: wynalazki. Korzystając ze słowników języka polskiego podają jego definicję. Zapisują ją w zeszycie.
3. Nauczyciel inicjuje rozmowę na temat wyjaśnienia powiedzenia: Potrzeba matką wynalazku”.
Wszystkie propozycje zapisywane zostają na tablicy. Uczniowie wspólnie wybierają najbardziej trafne stwierdzenie.
4. Każdy uczeń losuje kolorowy pasek. Zespół klasowy zostaje podzielony na grupy zgodnie z kolorem paska wyciągniętego z woreczka. Każda grupa łączy dwie ławki i zajmuje miejsce.

Faza realizacyjna:
1. Nauczyciel nawiązuje do współczesnych czasów i pyta uczniów, bez czego obecnie nie potrafią się obejść. Propozycje zapisuje na szarym popierze zawieszonym na tablicy. Uczniowie sprawdzają, jakie propozycje padały najczęściej.
2. Grupy otrzymują koperty z kartami, na których znajdują się informacje na temat jednego konkretnego wynalazku.
Grupa I: zegarek
Grupa II: telefon
Grupa III: lodówka
Grupa IV: telewizor
Grupa V: komputer
Zadaniem uczniów jest stworzenie notatki, która zawierać będzie najistotniejsze informacje na podstawie, której będą prezentować zgromadzone informacje na forum klasy.
3. Każda grupa otrzymuje pudełko z różnymi materiałami. Ich zadaniem jest wykonać z powierzonego materiału atrapę wynalazku, o którym utworzyli notatkę.
4. Nauczyciel informuje uczniów ile mają czasu na wykonanie tego zadania i przypomina o zasadach bezpieczeństwa podczas pracy.

Faza podsumowująca:
1. Poszczególne grupy prezentują wykonane zadanie. Nauczyciel ocenia sposób prezentacji, współpracę w grupie oraz staranność i pomysłowość wykonanej atrapy.
2. Nauczyciel zadaje pytanie: Co przyniesie przyszłość? Czy wynalazki, o których mówiliśmy zmienią się? Chętni uczniowie odpowiadają zgodnie ze swoimi wyobrażeniami.
3. Zadanie domowe:
Wybierzcie jeden dowolny wynalazek i krótko napiszcie na jego temat notatkę, bądź zaprojektujcie swój wynalazek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.