X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36499
Dział: Przedszkole

Bałwankowe zabawy - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców

Data: 24.01.2018
Temat: „Bałwankowe zabawy”
Prowadzące: Magdalena Danielczyk-Kotas

Zadania: - wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń - tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki - współdziałanie z rodzicami
Cele: - obszar fizyczny:
• Uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
- obszar emocjonalny:
• Rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne
- obszar społeczny:
• Obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe
• Używa zwrotów grzecznościowych
- obszar poznawczy:
• Porusza się przy muzyce, reaguje na sygnały, wyraża ją ruchem
• Przelicza elementy w dostępnym zakresie
• Posługuje się pojęciami: duża, średnia, mała kula
• Wypowiada się na określony temat, rozwiązuje zagadki
• Segreguje przedmioty wg. podanych kryteriów przez nauczyciela
• Pisze po śladzie, koloruje zimowe obrazki
Formy: - zbiorowa, indywidualna
Metody: - czynne: samodzielnych zadań do wykonania z wykorzystaniem tablicy multimedialnej - słowne: opowiadanie, rozmowa - oglądowe: pokaz, pomoce dydaktyczne
Środki dydaktyczne: tablica multimedialna, odtwarzacz CD, płyty z muzyką, dywaniki, koła w różnych wielkościach, kartki, kleje, sylweta bałwanka z jego atrybutami do przyklejenia, tamburyno

PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1.Powitanie – zabawa na powitanie: – „ Witam wszystkich” (n-lka wymienia kogo, a dzieci machają prawą ręką), którzy:
- są w tej sali
- są uśmiechnięci
- lubią zimę
- mają sanki
- lepią bałwanki ze śniegu
2. Zabawy matematyczne wg. Gruszczyk-Kolczyńskiej – wykorzystanie kół w trzech wielkościach: małe, średnie, duże; przeliczanie, układanie wg. wielkości, tworzenie bałwanków.
3. Zabawa ruchowa przy piosence „Weź ulep kulkę, połóż”. 4.Praca z tablicą multimedialną: - segregowanie przedmiotów związanych z zimą - rozwiązywanie zagadek o tematyce zimowej - ćwiczenia grafomotoryczne, kolorowanie obrazka zimowego - szukanie 5 różnic między obrazkami - „prawda, czy fałsz” - n-lka mówi zdania dotyczące zimy, które są zgodne z prawdą lub nie, a wybrane dziecko otacza pętelką emblemat twarzy ze smutną miną, gdy zdanie jest fałszywe i emblemat twarzy z wesołą miną, gdy zdanie jest prawdziwe
5. Taniec w parach „Zimowa poleczka”.
6. Praca plastyczna „Bałwanek” – rodzice z dziećmi układają z sześciu elementów bałwanka, przyklejają całość na kartkę wg. podanego wzoru.
7. Podziękowanie rodzicom i dzieciom za zabawę i zaproszenie do zabawy „Iskierka przyjaźni”. (Puszczam iskierkę przyjaźni w krąg, niech wróci do moich rąk).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.