X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36310
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy oddziału przedszkolnego

Oddział przedszkolny 5,6 latków
Nauczyciele:
mgr Anita Romanowicz

W roku szkolnym 2016/2017 w zajęciach uczestniczyło 11 dzieci: 5 dziewczynek i 6 chłopców. Ośmioro dzieci: .......................... to 6 latki, natomiast ................. to 5 latki.
Przez cały rok pracy realizowano treści podstawy programowej zawarte w programie „Szkoła za rok” . Do realizacji treści programowych wykorzystano podręczniki wydawnictwa Nowa Era „Kolekcja sześciolatka” łączące treści wszystkich obszarów działania : wychowania, opieki i dydaktyki. Zawarte w tym pakiecie treści ułożone zgodnie z zasadami stopniowania trudności oraz indywidualizacji pozwoliły dzieciom odkrywać świat poprzez obserwację, działanie, poszukiwanie, analizowanie, samodzielne lub z pomocą nauczycieli dochodzenie do rozwiązywania problemów.
Cała grupa dobrze zaadaptowała się w szkole. Najpewniej czuły się dzieci 6-letnie, gdyż zaczynały drugi rok pracy w oddziale przedszkolnym. Bez problemu dołączyły do grupy ...................., którzy zostali zaakceptowani przez pozostałe dzieci. W połowie roku szkolnego do grupy dołączył ................... Na początku nie był akceptowany, ponieważ jego chęć liderowania nie spodobała się dzieciom. Teraz powstaje między nimi coraz większa nić porozumienia, zwłaszcza z .............., z którym Natan spędza czas po zajęciach. Wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach na których dbano o ich wszechstronny rozwój. Bardzo lubiły zajęcia ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne. Chętnie podejmowały działania artystyczne. Spontanicznie rysowały, malowały, lepiły i tworzyły różne projekty. Potrafiły zorganizować wspólną zabawę i chętnie podejmowały propozycję wspólnych zabaw. Wytrwale konstruowały i układały według własnej inwencji. Bardzo chętnie słuchały muzyki i śpiewały piosenki. W zabawach wykorzystywały naturalne efekty perkusyjne: klaskanie, tupanie, stukanie. Właściwie reagowały na zmianę tempa, dynamiki, potrafiły interpretować ruchem piosenki, dostrzegały zmiany w wysokości dźwięków.. Metody stosowane na zajęciach, samodzielne doświadczenia dzieci oraz inspirowane przez uczących sytuacje edukacyjne zaowocowały konkretnymi efektami.
W większości dzieci wykazują dobrą pamięć muzyczną, słowną i ruchową. Dość szybko zapamiętywały wiersze, piosenki i rymowanki. Ich wypowiedzi zazwyczaj były płynne. W ciągu roku szkolnego dzieci uczestniczyły w zajęciach logopedycznych, gdzie usprawniały narząd mowy.
Na zajęciach pracowano kładąc szczególny nacisk na rozwijanie słownictwa dzieci, poprawne wypowiadanie wyrazów, prawidłową artykulację głosek i poprawne formułowanie zdań pod względem gramatycznym. Zwracano uwagę na wskazówki logopedy, które były cenne i pomocne. Większość dzieci zna wszystkie litery, niektórzy potrafią przeczytać wyrazy i krótkie zdania.
Nie sprawiło im również trudności klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej lub kilku cech wspólnych, porównywanie liczebności zbiorów, liczenie, doliczanie i odliczanie. Chętnie rozgrywali matematyczne gry planszowe. Oddział przedszkolny składa się z dzieci, które wykazują bardzo dużą potrzebę zabawy. Niektóre z nich w dalszym ciągu mają problem , aby usiedzieć w miejscu na zajęciach. ........................................ to dzieci, które kręcą się i wiercą na zajęciach.
Dzieci są samodzielne w czynnościach samoobsługowych oraz organizowaniu swobodnej działalności stosownie do swoich możliwości. Często wykazują inicjatywę w działaniu, nazywają swoje emocje, znają zasady ustalone w grupie . Chętnie podejmują działania zbiorowe czując się współodpowiedzialne za nie. Swobodnie porozumiewają się z dorosłymi jak i z rówieśnikami. Starają się przestrzegać kultury spożywania posiłków. Uczą się przezwyciężania niechęci do nieznanych i niechcianych potraw. Samodzielnie ubierają się i rozbierają.
Z racji tego, że grupa była mało liczna można było z dziećmi pracować indywidualnie wykorzystując chwile gdy chciały pracować, poznawać i były zdolne do skupienia uwagi.
Dzieci uczestniczyły w tym roku szkolnym w zajęciach języka angielskiego na których poznawały słówka i piosenki w języku angielskim. Bardzo chętnie uczestniczyły w tych zajęciach.
Współpraca z rodzicami układała się pozytywnie. Rodzice interesowali się rozwojem i postępami swoich dzieci. Odbyły się dwa spotkania ogólne we wrześniu oraz w czerwcu oraz spotkania indywidualne w październiku i kwietniu, w celu omówienia wyników diagnozy wstępnej i końcowej, stwierdzającej gotowość dzieci do nauki w szkole. Przekazane zostały również zalecenia do pracy w domu. Dziewięcioro wychowanków oddziału przedszkolnego we wrześniu rozpocznie naukę w klasie I. ............... ................ decyzją rodziców będą kontynuowały edukację w oddziale 6-latków.
Oddział przedszkolny uczestniczył w roku szkolnym 2016/2017 w następujących wydarzeniach i uroczystościach:
- Wycieczce po okolicy i spotkaniu z leśniczym
- Teatrzyku kukiełkowym pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”
- Wycieczce do Katowic na wystawę figur woskowych
- Dniu Misia
- Dniu Kredki
- Dniu Babci i Dziadka
- Zabawie andrzejkowej
- Wycieczce do Krakowa do Teatru Groteska na sztukę pt. „Ania z Zielonego Wzgórza.
- Wigilii
- Jasełkach
-Spotkaniu ze Świętym Mikołajem
-Zajęciach Unikids „Suchy lód”
- Wieczorze Poezji
- Żywej lekcji historii
- Żywej lekcji przyrody
- Dniu Dziecka
- Warsztatach ceramicznych
-Przedstawieniu edukacyjnym „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni”
- Wyjeździe do kina na film „Był sobie pies”
- Wyjeździe na sztukę baletową pt. „Śpiąca Królewna”
- Dniu Mamy i Taty
Fotorelacje z tych wydarzeń rodzice mogli na bieżąco śledzić na stronie internetowej szkoły w zakładce Przedszkole.
Dzieci brały również udział w konkursach:
- „Dyniowy zawrót głowy”
- „ Najpiękniejsza zakładka do książki”
- „ Z książką mi do twarzy”
- „Śpiewać każdy może”
- „Najpiękniejsza walentynka”
Cała grupa aktywnie uczestniczyła w akcjach charytatywnych gdzie zbierane były zabawki, maskotki, zakrętki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.