X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36288
Przesłano:

Babcia i dziadek - ważni członkowie rodziny

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

TEMAT ZAJĘĆ: BABCIA I DZIADEK – WAŻNI CZŁONKOWIE RODZINY

KLASA:

CZAS TRWANIA: 2 h

Cel ogólny:
• Uczeń zna stopnie pokrewieństwa członków rodziny.

Cele operacyjne:
• Uczeń potrafi okazywać szacunek osobom starszym,
• Uczeń wie jak spędzają czas dziadkowie, co robią, czym się zajmują,
• Uczeń uważnie słucha wypowiedzi innych, czytanego tekstu,
• Uczeń potrafi wymienić rożne źródła informacji,
• Uczeń potrafi działać twórczo i zgodnie współpracować z rówieśnikami,
• Uczeń potrafi dokonać analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
• Uczeń wie, że zdanie rozpoczyna się wielką literą a kończy kropką.

Metody pracy:
• słowne (pogadanka);
• oglądowe (pokaz)
• praktycznego działania (portret rodziny)

Formy pracy:
• zbiorowa,
• indywidualna

Środki dydaktyczne: zdjęcia członków rodziny, podręcznik „Nasz elementarz”, zeszyt ćwiczeń, kartki z bloku technicznego, kredki, książka „Nasza mama Czarodziejka”;

Przebieg zajęć

1.Zabawy paluszkowe na dzień dobry.
Nauczyciel recytuje krótkie rymowanki-wyliczanki, pokazuje ruchy palcami, a uczniowie je powtarzają. Propozycje rymowanek: „Idzie rak nieborak”, „Idzie kominiarz po drabinie”.
2. Moja rodzina – oglądanie zdjęć.
Uczniowie rozkładają przed sobą przyniesione zdjęcia swojej rodziny. Wymieniają osoby na zdjęciach, podając ich stopień pokrewieństwa (mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek). Mówią, po czym można poznać, że na zdjęciu jest mama, babcia (osoby w różnym wieku, inaczej się ubierają, mają inne fryzury, noszą okulary).
3. Określanie stopni pokrewieństwa.
Uczniowie określają stopnie pokrewieństwa:
– kim jest mama twojej mamy, taty,
– kim jest tata twojej mamy, taty,
– kim jesteś dla swoich rodziców,
– kim jesteś dla dziadków,
– kim jesteś dla swojego brata, siostry.
4. Omówienie ilustracji w elementarzu.
Uczniowie opisują ilustrację, poszerzając swoją wypowiedź o nowych członków rodziny, wykorzystują po¬znane na poprzednich zajęciach imiona: kto oprócz taty i Tomka jest na ilustracji, jak nazywa się siostra Tomka, co robi Tola, co robi Tomek, kto jeszcze znajduje się w pokoju, co robią babcia i dziadek, co to jest tablet, do czego służy tablet, prezentacja tabletu przez nauczyciela, jakie inne urządzenia elektroniczne służą nam do zbierania informacji, do pracy; źródła informacji pokazane na ilustracji: tablet, gazeta, książka, kto stoi przy oknie, co znajduje się na parapecie, co znajduje się między fotelami, gdzie leży kot.
5. Czytanie przez nauczyciela tekstu pod ilustracją.
Nauczyciel lub chętne dziecko czyta tekst pod ilustracją. Uczniowie, kiedy usłyszą słowo z głoską t, klaszczą.
6. Podział wyrazów na sylaby.
Uczniowie dzielą na sylaby wyrazy: tata, Tomek, Tola, tablet, kotek, kaktus.
7. Analiza i synteza słuchowa.
Uczniowie dokonują syntezy słuchowej wyrazów: k-o-t-e-k, t-a-b-l-e-t, m-a-m-a, t-a-t-a.
Uczniowie dokonują analizy dźwiękowej wyrazów: Tomek, kaktus, Tola, kto.
8.Rozmowa na temat dziadków.
Nauczyciel pyta uczniów, jakie zainteresowania mają ich dziadkowie, czym się zajmują zawodowo, w jaki sposób spędzają wolny czas, w jaki sposób dzieci spędzają czas z dziadkami.
9. Rysowanie portretu swojej najbliższej rodziny.
10. Zabawa „Kto jest najstarszy w naszej klasie”.
Nauczyciel ustawia uczniów w szeregu zgodnie z miesiącem urodzin. Dzieci określają: kto jest starszy, a kto młodszy, np.: określcie wiek Amelki w stosunku do Magdy, Magda jest młodsza od Amelki, Amelka jest starsza od Magdy.
11. Podpisywanie obrazków.
Uczniowie, pisząc po śladzie, podpisują obrazki: To Tola. To mama. To tata. Nauczyciel zwraca uwagę na znak kropki na końcu zdania i wielką literę na jego początku.
12. Słuchanie fragmentu książki „Nasza mama czarodziejka”.
Nauczyciel czyta rozdział „Czar dla mamy”.
Uczniowie odpowiadają na pytania: jacy członkowie rodziny występowali w tym rozdziale, jakie święto obchodziła mama, jaka przygoda spotkała rodzinę.
13.Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.