X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36259
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Tworzymy własne, zimowe kompozycje - kształtowanie i rozwijanie umiejętności twórczych dziecka poprzez różne działania artystyczne

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM KĄCIKA ARTYSTYCZNEGO Z ZAKRESU EDUKACJI PLASTYCZNEJ I MUZYCZNEJ

DATA: 13.12.2017r.
GRUPA WIEKOWA: 4/ 5 LATKI
Opracowanie i prowadzenie: Lidia Badura - Nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach,

TEMAT KOMPLEKSOWY: „ Już jest zima za oknami”

TEMAT ZAJĘĆ: Tworzymy własne, zimowe kompozycje – kształtowanie
i rozwijanie umiejętności twórczych dziecka poprzez różne działania artystyczne.

CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
• Nabywanie coraz większej samodzielności
• Określanie własnych upodobań
• Stopniowe nabywanie szerszego zasobu słownictwa
• Inicjowanie działalności zabawowej według własnych pomysłów i na miarę własnych możliwości
• Śpiewanie piosenki o tematyce zimowej
• Twórcze wykorzystywanie w zabawie środków plastycznych
• Poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich.

CELE OGÓLNE:
• Poznawanie charakterystycznych oznak zimy i zjawisk atmosferycznych.
• Pobudzanie umiejętności ekspresji i wrażliwości artystycznej u dzieci
• Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnym materiałem plastycznym
• Wzbudzanie zainteresowania wytworami artystycznymi- fotografią
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
• Aktywizowanie przekonania we własne możliwości oraz umiejętności.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
DZIECKO:
• Wykazuje inicjatywę w działaniu
• Śpiewa piosenkę pt. „Przyszła zima biała”
• Zna charakterystyczne oznaki zimy i zjawiska atmosferyczne: opady śniegu, szron, zawieje śnieżne, krótkie dni, niska temperatura,
• Jest skoncentrowane podczas zorganizowanych działań edukacyjnych.
• Z radością uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych
• Chętnie podejmuje działalność plastyczną w której przejawia upodobania
• Wypowiada się na temat własnych upodobań artystycznych
• Wykorzystuje różnorodne materiały i techniki plastyczne
• Samodzielnie tworzy własną zimową kompozycje z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych, wybranych przez siebie
• Interesuje się wytworami artystycznymi- fotografia
• Posługuje się nożyczkami
• Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa
• Porządkuje miejsce po zakończeniu pracy.

METODY: słowna – rozmowa, zabawowo – zadaniowa, oglądowa
FORMA: zbiorowa, zespołowa, indywidualna

PODSTAWA PROGRAMOWA: I 4, I 5, I 8, IV 2, IV, 7, IV 8, IV 15
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Treść opowiadania I. Salach –„ Nasza pani opowiada” płyta i odtwarzacz CD, , materiały plastyczne do ozdabiania do wyboru różnego rodzaju materiały, przeznaczone do stworzenia zimowej obrazka ( do wyboru: wybrane rodzaje wycinanek: papier kolorowego o jednej barwie, papier kolorowy o różnych barwach, stare gazety i czasopisma czarno- białe i kolorowe, o kształtach dowolnych, o kształtach wybranych figur geometrycznych: koła, kwadraty, trójkąty, prostokąty, pocięte fotografie - połowa obrazka jest zrobiona z pociętych fotografii pochodzących z czasopism, nożyczki, farby akwarelowe i plakatowe, podkładki, fartuszki ochronne.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Powitanie - wspólne śpiewanie piosenki „Przyszła zima biała”
2. Słuchanie opowiadania I. Salach „Nasza pani opowiada” – rozmowa z dziećmi na temat opowiadania ze szczególnym zwróceniem uwagi na charakterystyczne oznaki zimy oraz zjawiska atmosferyczne.
3. Zabawa ruchowa do w/w piosenki. Dzieci samodzielnie tworzą improwizacje ruchowe.
4. „Tworzymy własne zimowe kompozycje” – nauczyciel zaprasza kolejno po troje dzieci do kącika artystycznego, w którym dzieci mają do wyboru różnego rodzaju materiały, przeznaczone do stworzenia zimowego obrazka ( do wyboru: wybrane rodzaje wycinanek: papier kolorowy o jednej barwie, papier kolorowy o różnych barwach, stare gazety i czasopisma czarno- białe i kolorowe, o kształtach dowolnych, o kształtach wybranych figur geometrycznych: koła, kwadraty, trójkąty, prostokąty, pocięte fotografie - połowa obrazka, farby akwarelowe i plakatowe ). Na każdym stoliku przygotowany jest klej oraz nożyczki w pojemnikach. Dzieci zakładają fartuchy ochronne i przystępują do wykonania zadania. Wycinają nożyczkami elementy z wybranych przez siebie materiałów. Po wycięciu elementów układają własne kompozycje i przyklejają na wybrane kartki- białe lub niebieskie. Następnie dzieci porządkują miejsce pracy segregując niewykorzystane materiały i odkładają je do kącika artystycznego. Zabierają z kącika artystycznego farby lub pastele łącząc wycinanki z farbami lub kredkami wybranymi przez siebie. Dzieci, które wybrały fotografię domalowują drugą połowę obrazka wybranymi przez siebie farbami: farby akwarelowe, plakatowe.
5. W trakcie zajęć zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci.
6. Ewaluacja zajęcia – własne kompozycje odkładają na wyznaczone miejsce do wyschnięcia, a następnie wypowiadają się na temat powstałych prac. Po wyschnięciu zabierają swoje kompozycje- podchodzą do nauczyciela wyciągają klamerki z pojemnika i samodzielnie zawieszają prace w kąciku artystycznym na wcześniej przygotowane kolorowe sznurki, organizując zimową wystawę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.