X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36256
Przesłano:
Dział: Języki obce

They’re Amazing - mówienie o umiejętnościach. Przypomnienie czasownika can - potrafić. Scenariusz lekcji j. angielskiego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Prowadząca: Justyna Smagieł
2. Data: 03.12.2012 r.
3. Poziom: klasa Va- szkoła podstawowa
4. Czas trwania jednostki lekcyjnej: 45 minut
5. Temat lekcji: They’re Amazing- mówienie o umiejętnościach. Przypomnienie czasownika „can”- potrafić.
6. Cele lekcji:
• uczeń potrafi rozmawiać o umiejętnościach,
• uczeń słucha ze zrozumieniem tekstu o niesamowitych zwierzętach,
• uczeń łączy obrazki z odpowiednimi opisami zwierząt,
• uczeń rozpoznaje i reaguje na polecenia,
• uczeń odpowiada na pytania do tekstu,
• uczeń współpracuje z rówieśnikami- pokazuje, co chce robić, dzieci odgadują,
• uczeń łączy nazwy czynności z obrazkami,
• uczeń przypomina sobie budowę zdań i przeczeń z czasownikiem „can/can’t”,
• uczniowie w parach uzupełnia zdania i przeczenia z czasownikiem”can”,
• uczeń określa, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe,
• uczeń czyta tekst o rekinie i pisze swój o wiewiórce.
7. Metody pracy: programowa, podająca, praktyczna.
8. Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa (pary, uczeń-klasa).
9. Środki dydaktyczne: książka ucznia, książka nauczyciela, zeszyt, kreda i tablica, komputer, rzutnik, ekran, oprogramowanie do tablic interaktywnych.
10. Treści nauczania (przedmiotowe) z podstawy programowej, uczeń:
1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz).
2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:
1) reaguje na polecenia;
3) rozumie ogólny sens prostego tekstu;
3. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne:
1) rozumie ogólny sens tekstu;
2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście;
3) rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa.
5. Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru:
1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;
6. Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego:
4) mówi, co posiada i co potrafi robić;

II. PRZEBIEG LEKCJI:

1. Faza wstępna/moment organizacyjny:
a) Powitanie: Hello.
b) Sprawdzenie listy obecności.
c) Rozgrzewka językowa: How are you today? – Jak się dzisiaj macie?
2. Faza realizacji:
a) Wprowadzenie tematu lekcji.
b) Powtórzenie materiału związanego z bieżącym tematem- słownictwo: Animals-zwierzęta.
c) Ćwiczenia utrwalające przyswojone wiadomości- uczeń słucha ze zrozumieniem tekstu o niesamowitych zwierzętach, uczeń łączy obrazki z odpowiednimi opisami zwierząt, uczeń rozpoznaje i reaguje na polecenia, uczeń odpowiada na pytania do tekstu, uczeń współpracuje z rówieśnikami- pokazuje, co chce robić, dzieci odgadują, uczeń łączy nazwy czynności z obrazkami.
d) Powtórzenie budowy zdań i przeczeń z czasownikiem „can/can’t”, uzupełnianie w parach zdań i przeczeń z czasownikiem”can”, określanie czy zdania są prawdziwe..
3. Faza podsumowująca:
a) Zadanie pracy domowej-polecenie napisania w zeszycie swojego tekstu o wiewiórce oraz ćwiczenia rozdz. 3a w zeszycie ćwiczeń.
b) Podsumowanie lekcji przez uczniów.
c) Ocenienie uczniów za pracę na lekcji.
d) Podziękowanie i pożegnanie: Thank you. Goodbye.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.