X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36249
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan miesięczny pracy dydaktyczno - wychowawczej na październik w grupie dzieci 3- letnich

PLAN MIESIĘCZNY PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

Miesiąc: PAŹDZIERNIK 2017

Grupa: II – dz. 3- letnie

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

1. W LESIE (I – 3, 5, 7, 8; II – 1, 3, 5; III – 8, 9; IV – 1,5,7,8, 14, 18, 19)
• Poznawanie bogactwa i uwrażliwienie na piękno środowiska leśnego, zapoznanie ze zwierzętami leśnymi: jeż, zając, wiewiórka.
• Doskonalenie umiejętności poruszania się po leśnych ścieżkach.

2. JEMY OWOCE I WARZYWA (dwa tygodnie) (I – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; II – 3, 9; III – 4, 6, 8, 9; IV – 2, 7, 8, 13, 15, 18, 19)
• Rozróżnianie i nazywanie niektórych owoców i warzyw.
• Rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów: smaku, dotyku, wzroku, zapachu.

3. JESIEŃ W PARKU (I – 4, 6; II – 3, 4; III – 5, 6, 8; IV – 2, 5, 7,8, 11)
• Obserwacja przyrody w okresie jesieni: zmiana zabarwienia liści, ich opadanie i usychanie.
• Gromadzenie i oglądanie owoców spotykanych w parkach: żołędzie, kasztany, jarzębina.

- W dalszym ciągu nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: za, pod, na, obok, wysoko, nisko (IV – 14)
- Praca nad czynnościami samoobsługowymi w łazience, szatni oraz podczas spożywania posiłków. Samodzielne zdejmowanie i zakładanie obuwia (I – 1, 2, 3)
- Słuchanie poleceń kierowanych indywidualnie do dziecka i do całej grupy (I – 7, 8)
- Ćwiczenia logopedyczne, oddechowe, słuchowe, artykulacyjne (IV – 6, 7)
- Udział w różnych formach ruchu w sali i na powietrzu, szczególnie spacery wokół przedszkola (I – 4, 8)

W LESIE

PONIEDZIAŁEK
1. Pogadanka z cała grupą w oparciu o ilustracje „W lesie” – podejmie próby wypowiedzi na kreślony temat.
WTOREK
1. Wycieczka do lasu – obserwuje dalsze środowisko, bogaci wrażenia estetyczne podczas obcowania z przyrodą.
ŚRODA
1. Zabawa dydaktyczna, Znajdź borowika”; nabywa umiejętność posługiwania się zaimkami: na, pod, przed, za.
CZWARTEK
1. Opowieść rytmiczno – ruchowa „Wyprawa kota Filemona do lasu” – nauka czworakowania w przód, naśladowanie określonych ruchów.
PIĄTEK
1. „ Grzybek” – nakleja gotowe elementy na kartce, dorysuje kredką świecową trawę na pracy.

• Zapoznanie z niektórymi zwierzętami leśnymi: jeż, wiewiórka, zając, rozpozna i nazwie zwierzątko.
• Słuchanie wierszy o tematyce leśnej, W. Broniewski- „ Wiewiórka”, „Jeż” – zbiór własny nauczycielki.
• Oglądanie albumu „Grzyby” – wie, że w przyrodzie występują grzyby jadalne i trujące.
• Orzeszki dla wiewiórki – lepienie z plasteliny kulek różnej wielkości, kształtowanie sprawności manualnej
• Ćwiczenia słuchowe - rozpozna głosy z otoczenia: szum drzew, śpiew ptaków.
• Ćwiczenia artykulacyjne, naśladuje odgłosy szumu drzew na zgłoskach szy, szu. Wzmacnia mięśnie warg.
• Ćwiczenia logopedyczne- P, b, m, - stykanie się ze sobą wargi dolnej i górnej.
• Zabawa rytmiczno- ruchowa z elementami naśladownictwa przy piosence „Grzybek”.
• Słuchanie piosenki z nagrania magnetofonowego „Jeżyk”- rytmiczne powtarza za nauczycielką fragment piosenki.
• Słuchanie bajki opowiadanej przez nauczycielkę „Jaś i Małgosia”
• Zwierzęta leśne: koloruje poprawnie posługując się kredka świecową.
• Zabawa ruchowa z elementem biegu i podskoku obunóż „ Wiewiórki”
• Zabawy na powietrzu:
- zabawy z piłką, próbuje chwytać i rzucać piłkę oburącz.
- Wiewiórki do dziupli” – z elementem biegu
- „Spacer do lasu” - orient porządkowa

JEMY OWOCE I WARZYWA (dwa tygodnie)

PONIEDZIAŁEK
1. „Owoce”- inscenizacja w wykonaniu nauczycielki. Zapoznanie z jabłkiem, gruszką i śliwką; zna i nazywa niektóre owoce, rozróżni ich smak.
WTOREK
1. Zabawa rytmiczno – ruchowa przy piosence „Owocowy blues”, zapoznanie z wyglądem i brzmieniem tamburyna, próby gry na instrumencie.
ŚRODA
1. Zabawa dydaktyczna „Mały i duży owoc - rozróżnia i nazywa kontrastowe wielkości naturalnych owoców i ich sylwet.
CZWARTEK
1. Zestaw zabaw ruchowych nr 1 według opracowania nauczycielki z wykorzystaniem krążków. Nauka poruszania w rzędzie.
PIĄTEK
1. Kolorowe owoce: zamaluje palcem kontury owoców z wykorzystaniem farb plakatowych.
PONIEDZIAŁEK
1. Osłuchanie i nauka wiersza „Co lubimy”- kształtuje pamięć odtwórczą. Zapoznanie
z warzywami: marchewką i pietruszką; porówna ich smaki. Rozróżni warzywa ze względu na barwę.
WTOREK
1. Jemy witaminki - rozmowa połączona z obserwacją i degustacją zgromadzonych w kąciku przyrody warzyw i owoców, dotykanie ich, próby rozpoznawania z zamkniętymi oczami.
ŚRODA
1. Zabawa matematyczna „Ile mam warzyw? Przelicza w zakresie 2 i więcej, podejmuje aktywność z wykorzystaniem naturalnych warzyw.
CZWARTEK
1. Koncert muzyczny Komiczne przygody Skrzata Syntezatka, zapoznanie z brzmieniem trąbki i syntezatora.
PIĄTEK
1. Wycieczka do przydomowego ogródka, obserwuje roślinność, wzbogaca słownictwo w nazwy drzew owocowych: jabłoń, grusza i śliwa.

• Teatrzyk w wykonaniu nauczycielki, w oparciu o wiersz J. Brzechwy „ Na straganie”, powtarza za nauczycielką fragment – a to feler, westchnął seler.
• Ćwiczenia słownikowe w oparciu o wiersz M. Konopnickiej „Jesienią”.
• Słuchanie bajki opowiadanej przez nauczycielkę „Dwie Dorotki”, wymieni owoce i drzewa owocowe występujące w bajce.
• Słuchanie bajki czytanej przez nauczycielkę „Rzepka”- oglądanie ilustracji do bajki.
• Zabawa dydaktyczna, „Jaki to owoc, jakie to warzywo?”- dopasuje cząstkę owocu lub warzywa (naturalnego) do całości.
• Zabawa rytmiczno – ruchowa przy piosence „Urodziny marchewki”,
• Zupka z warzyw - zabawa dydaktyczna, nazywanie niektórych znanych dzieciom warzyw np.: ziemniak, cebula, marchewka.
• Zabawa z chustą animacyjną „Gotujemy kompot” – utrwala nazwy owoców.
• Piosenka do słuchania „Jabłuszko” – doskonali umiejętność skupiania uwagi na treści piosenki.
• Owocowe puzzle (3 – elementowe) – składanie pociętych szablonów owoców, bez wzoru.
• Oglądanie książeczek dziecięcych o tematyce owocowo- warzywnej, zachęcanie do obcowania z książką.
• Zabawa kształcąca czynności samoobsługowe: Przedszkolak sam w toalecie, nabywanie nawyku mycia rąk przed posiłkiem
• Zagadki wzrokowe: co jest na obrazku?, rozpoznawanie owocu lub warzywa po fragmencie
• Ćwiczenia słownikowe: utrwalanie nazw warzyw i owoców
• Ćwiczenia logopedyczne:
- F, w – dolna warga zbliża się do górnych zębów
- D, t, n, l – ćwiczenie końca mięśni języka, koniec języka dotyka zębów
• Ćwiczenia grafomotoryczne – kolorowanie konturu jabłka lub gruszki.
• Lepienie z plasteliny na temat dowolny.
• Zabawa ruchowa z elementem skłonu „ Zbieramy jabłka”
• Zabawa ruchowa z elementem wspięcia „Zerwij śliwkę z drzewa”
• Zabawa naśladowcza „Wyrywamy rzepkę”
• Zabawa kołowa „ Balonik” – doskonalenie wiązania koła
• Spacer w pobliżu przedszkola: doskonali umiejętność poruszania parami, słucha poleceń nauczycielki.
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym:
- zabawa z elementem równowagi „Przejdź po kładce” wykorzystanie obramowania piaskownicy
- zabawa ruchowa z elementem skłonu: „Podnieś gruszkę”
- zabawa ruchowa z elementem marszu „Idziemy do sadu”

JESIEŃ W PARKU

PONIEDZIAŁEK
1. „Posypały się listeczki” – teatrzyk kukiełkowy w wykonaniu nauczycielki. Wzbogacenie wiedzy i słownictwa.
WTOREK
1. Nauka piosenki „Ola i liście” – kształtuje pamięć i słuch muzyczny. Odtworzy ruchem treść piosenki.
ŚRODA
1. Zabawa dydaktyczna „Które drzewo wyższe?” – operowanie pojęciami: wysoki, niski.
CZWARTEK
1. Jesienne liście – stemplowanie wacikiem moczonym w farbie plakatowej. Utrwalenie kolorów: czerwony, żółty i zielony.
PIĄTEK
1. Wycieczka do parku przy muzeum im. J. Dekerta. Obserwowanie jesiennych zmian w przyrodzie. Doskonalenie umiejętności poruszania parami z wykorzystaniem „węża”.

• Słuchanie wierszy o tematyce jesiennej „Wiatr jesienny”, „Zbieramy kasztany” - rozpoznawanie charakterystycznych cech jesieni poprzez poezję
• Jaki to owoc?- wyróżni i nazwie kasztana, żołędzia, jarzębinę.
• Ćwiczenia słuchowe „ Co słyszysz?”- rozpozna szum wiatru i szelest liści.
• Ćwiczenia oddechowe „Wiatr w parku” – podejmie próby regulacji oddechu, wprawiają w ruch małe listki.
• Ćwiczenia ortofoniczne „Wiatr i liście”; ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach „szu”, „fu”
• Zabawa dydaktyczna „Gdzie leży kasztan?” – zna i stosuje pojęcia położenia przedmiotu względem innego; na, pod, za, obok.
• Zabawa dydaktyczna „Ubieramy lalkę na spacer” – nazywa poszczególne części garderoby, wie, że jesienią należy się ciepło ubierać.
• Ćwiczenia grafomotoryczne Kolorowe liście – wypełnianie kreską konturu liścia
• Jesienne drzewo – praca zespołowa, wypełnianie sylwety drzewa kolorowym papierem w jesiennych barwach
• Zabawa improwizowana ruchem przy piosence „Ola i liście”: podejmie próbę improwizacji twórczej
• Ćwiczenia logopedyczne: gimnastyka narządów artykulacyjnych; naprzemienne ruchy języka przy unoszeniu go do górnych i dolnych zębów.
• Zabawa ruchowa z elementem skłonu w tył i w bok „Drzewa i liście”.
Zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego:
- zabawy z elementem chodu z wykorzystaniem kółka,
- zabawa z elementem biegu „Zaprzęgi” z wykorzystaniem skakanki

POMOCE DYDAKTYCZNE

plansze, ilustracje, szablony, zestawy obrazków, materiał przyrodniczy, zabawki, krążki, piłki, skakanki, sylwety owoców, warzyw, liści, grzybów i drzew pomoce do zabaw dydaktycznych, tamburyno, bębenek, materiał przyrodniczy, kredki świecowe, plastelina, nożyczki, klocki drewniane i plastikowe, pacynka kota, naturalne warzywa i owoce.

LITERATURA

- Nasze Przedszkole – program wychowania przedszkolnego: M. Kwaśniewska,
W. Żaba - Żabińska
- Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego, 2017 r.
- Wychowanie fizyczne: K. Wlaźnik,
- Kalendarz muzyczny: U. Nachtman- Smoczyńska,
- Gry i zabawy dydaktyczne: Z. Bogdanowicz,
- Wybór literatury: H..Kruk.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Kontakty indywidualne:
- wymiana spostrzeżeń na temat procesu adaptacji dzieci w przedszkolu, rozwoju czynności samoobsługowych.
- konsultacje z rodzicami na temat ich problemów wychowawczych z dzieckiem
Zachęcanie rodziców do rozmów z dziećmi na temat wrażeń wyniesionych z przedszkola.
Zachęcanie rodziców w angażowanie się życia grupy i przedszkola:
- pomoc w odpowiednim wyposażeniu dziecka na wycieczkę do lasu
- pomoc w wymianie nawierzchni drogi w przedszkolu
- doposażenie kącika przyrody w owoce, warzywa, szyszki, kasztany i żołędzie
- zachęcanie do czytanie bajek dzieciom w przedszkolu i w domu

PODPIS NAUCZYCIELA

Barbara Błaż

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.