X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36219
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kto ty jesteś? Polak mały - warsztaty z rodzicami

„Kto ty jesteś?- Polak mały” -scenariusz warsztatów z rodzicami w grupie dzieci 5-letnich

Wiewióreczki”– 07.11.2017 prowadząca: Danuta Banach
Cele :
- Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
- Rozpoznawanie godła i barw narodowych.
- Nabywanie większej świadomości narodowej.
- Poznanie miast i regionów Polski w sposób pośredni poprzez ilustracje, obrazki.
- Śpiewanie I zwrotki hymnu narodowego – rozumienie, że jest to pieśń wszystkich Polaków.
- Recytowanie wiersza
- Próby globalnego odczytywanie wyrazów w połączeniu z obrazkiem.
- Udział w zabawach integracyjnych, granie na bum- bum rurkach melodii ludowych
- Wykonanie kotylionów

Treści z Podstawy Programowej:
I.7- wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
III.2-odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
III.6-nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym - obowiązkowość, przyjaźń, radość;
IV.1-wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
IV.5-odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
IV.7-eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
IV.10-wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

Metody:
aktywizująco – twórcze z problemowymi
słowne
oglądowe
działań praktycznych

Forma: zbiorowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: dywaniki, mapa Polski, godło, flaga Polski, płyta CD z piosenkami, hymnem „Mazurek Dąbrowskiego”, obrazki do układania: symbole narodowe, brystol, pisaki kolorowe, kredki, papier biały, czerwony, klej, tablica magnetyczna.

Przebieg:
• Przywitanie dzieci i rodziców. Przybliżenie tematyki spotkania i zaproszenie do wspólnej zabawy.
• Zabawa słowna „Kim jesteśmy”. Dzieci uzupełniają zdanie „Jesteśmy Polakami, bo...”. Przytoczenie pełnej nazwy naszego kraju – Rzeczpospolita Polska

• Jesteśmy Polką i Polakiem- śpiewanie piosenki- wskazywanie miast na mapie Polski( Zakopane, Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk).

• Wspólne recytowanie wiersza W. Bełzy pt. „Kto ty jesteś...”. Jedno dziecko zadaje pytania, wszyscy odpowiadają.

• Nazywanie symboli narodowych : godło, flaga, herb Bartoszyc, ( odkrywanie zakrytych obrazków). Mamy jeszcze jeden bardzo ważny symbol narodowy- hymn

• Słuchanie hymnu Polski „Mazurek Dąbrowskiego” z zachowaniem prawidłowej postawy/kto zna ten śpiewa I zwrotkę/. Wyjaśnienie wyrazu ’’hymn’’, okoliczności w jakich można go usłyszeć, przy jakiej okazji.

• Układanie z części obrazków- symboli narodowych i nazywanie ich( na dywanikach) .

• Polska nasz dom- wszyscy rysują siebie mazakami w konturach mapy Polski.

• Zbliża się Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Dlatego też dzisiaj wspólnie wykonamy kotyliony narodowe.

• Wykonanie wspólnie z rodzicami kotylionów według pokazu nauczycielki- prezentacja swoich prac

• Zabawa integrująca z rodzicami- granie na bum- bum rurkach melodii ludowych. Dzieci grają dla rodziców a następnie rodzice dla dzieci.

• Podziękowanie rodzicom i dzieciom za wspólną zabawę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.