X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36203
Dział: Gimnazjum

Przebieg Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Karta pracy

KARTA PRACY Przebieg Wielkiej Rewolucji Francuskiej

Przebieg Wielkiej Rewolucji Francuskiej:
- społeczeństwo francuskie dzieliło się na ...... ...........: stan pierwszy to ...................., stan drugi stanowiła .................... a stan trzeci cała reszta czyli ponad........... % ludności.
- wśród stanu trzeciego znajdowała się tzw. ......................., do której zaliczano m.in. bogatych kupców, bankierów, właścicieli manufaktur, lekarzy itp.
- w 2 połowie ............... wieku wzrosło niezadowolenie francuskiego społeczeństwa: zła sytuacja ......................., kryzys finansowy, nieudolne rządy monarchy, rozrzutność królowej .................................
- król ................... zwołał do Paryża ............................... , bo chciał ratować sytuację w kraju i nałożyć nowe podatki;
- stan trzeci wezwał do wspólnych obrad dwa pozostałe stany, ale te odmówiły, dlatego też stan trzeci ogłosił się .............................. i przystąpił do prac nad ułożeniem konstytucji
- król nie zamierzał pogodzić się z przegraną, przygotowywał atak na Paryż, na wieść o tym w mieście dochodzi do zamieszek;
- ........ lipca ............ r. lud Paryża zdobywa........................., symbol absolutyzmu, jest to początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej;
- zamieszki rozszerzają się na całą ............, wybuchają powstania ludowe, pod ich wpływem Zgromadzenie Narodowe uchwala wiele reform, które obalają ustrój feudalny (np. zniesiono przywileje stanowe i wprowadzono równość wobec...............);
- w sierpniu 1789 r. Zgromadzenie uchwaliło ........................................,
czyli dokument, który mówił o naturalnych prawach człowieka, takich jak prawo do wolności, własności, bezpieczeństwa, równości względem prawa.
- w 1791 r. Zgromadzenie uchwaliło .........................., która czyniła z Francji monarchię ..................................., w której obowiązywała zasada ........................ władzy,
- w 1792 r. wybucha wojna z ................;
- we wrześniu 1792 r. dochodzi do ”drugiej rewolucji” – schwytano................... i skazano go na śmierć a Francję ogłoszono republiką;
- podczas rewolucji powstało wiele stronnictw, które zasiadały we francuskim parlamencie, np. jakobini, żyrondyści, kordelierzy;
- pod wpływem klęsk Francji w wojnie z Austrią w kraju dochodzi do zamieszek, rządy obejmują .......................;
- przez rok czasu rządzili oni Francją, wprowadzili terror rewolucyjny, krwawo rozprawiali się z przeciwnikami, wielu ludzi skazali na śmierć, ich przywódcą był ............................;
- w 1794 r. obalono ich rządy a władzę we Francji objął 5-osobowy ....................... reprezentujący interesy burżuazji. Kilka lat później w 1799 r. ............................ dokonał zamachu stanu i przejął władzę w państwie francuskim zapoczątkowując tym samym nowy etap w historii Francji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.