X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36163

Liczę coraz lepiej. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności matematycznych w klasach I- III

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności matematycznych w klasach I- III - ,,Liczę coraz lepiej”

Ogólne cele programu
1.Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
2.Kształtowanie umiejętności szkolnych
3.Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych
i ich społecznych konsekwencji

Cele szczegółowe

1.Wspomaganie zdolności do efektywnego łączenia i koordynowania funkcji percepcyjnych i motorycznych potrzebnych do uczenia się matematyki
2.Wspomaganie sprawności graficznej
3.Usprawnianie percepcji wzrokowej
4.Usprawnianie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni
5.Ćwiczenia koncentracji uwagi
6.Rozwijanie umiejętności matematycznych
7.Motywowanie do systematycznej pracy i ćwiczeń
8.Kształtowanie odporności emocjonalnej
9.Rozbudzanie wiary we własne siły i możliwości
10.Wzmacnianie pozytywnej i adekwatnej oceny

Metody stosowane w czasie zajęć

- słowna ( instrukcja słowna , opowiadanie),
- ćwiczeniowa, , oglądowe(wzory , przykłady),
- gry zabawy dydaktyczne , samodzielne doświadczenia.
- elementy Metody Dennisona
- elementy metody Gruszczyk-Kolczyńskiej ,,Dziecięca matematyka”

I.Wspomaganie sprawności manualnej i graficznej

1.Ćwiczenie sprawności manualnych
• konstrukcje-układanki , labirynty , budowle z klocków wg wzoru , konstrukcje ,,pod dyktando”
• lepienie i modelowanie figur i modeli
• wycinanie wzorów, kształtów i łączenie figur w regularne kompozycje-rytm
2. Ćwiczenia graficzne
• kreślenie linii poziomych , pionowych , po śladzie i samodzielnie
• kreślenie linii falistych , kolistych
• łączenie liniami zaznaczonych punktów
• rysowanie stopniowo zmniejszających się kół w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara
• kopiowanie rysunków konturowych - przez kalkę, ,,koszulkę’’

II. Usprawnianie funkcji wzrokowej

1.Ćwiczenia spostrzegania wzrokowego i orientacji przestrzennej (na materiale konkretnym )
a) szybkie rozpoznawanie treści obrazów wzrokowych:
• odszukiwanie obrazków przedstawiających określoną czynność
• dobieranie jednakowych obrazków
• rozpoznawanie figur płaskich.
• dobieranie jednakowych par figur
b) umiejętność różnicowania bardzo podobnych obrazów wzrokowych
• segregowanie obrazków podobnych tematycznie
• wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami
• różnicowanie i układanie figur geometrycznych pod względem kształtu, wielkości, koloru i kierunku, położenia, przeznaczenia.
c) ujmowanie zależności między całością obrazu i jego elementami składowymi
• tworzenie całości z mniejszych elementów- puzzle
• odtworzenie prostych układanek przestrzennych według modelu
• dobieranie takich samych figur i nakładanie na wzór

2.Ćwiczenia pamięci wzrokowej
• układanie obrazków w kolejności w jakiej były pokazywane
• rozpoznawanie tych samych figur w zmienionych układach
• zapamiętywanie jak największej liczby eksponowanych figur

III. Usprawnianie koordynacji słuchowo – ruchowej i słuchowo-wzrokowej

• odtwarzanie rytmu i wiązanie go z układem przestrzennym
• rozpoznawanie układu przestrzennego odpowiadającego wystukiwanemu rytmowi

IV. Ćwiczenia koncentracji uwagi

• naśladowanie wykonywanych czynności
• malowanie , kolorowanie zgodnie ze wskazówkami ,
• memory, odnajdywanie podanych szczegółów na obrazkach
• wysłuchiwanie podanych słów w czytanym tekście
• rozpoznawanie i układanie obrazków wg instrukcji słownej

V. Kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych

a) kształcenie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki
• ustalanie równoliczności
• określanie położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni
• określanie kierunków
• układanie przedmiotów w serie rosnące i malejące , numerowanie przeliczanie ,odliczanie, liczenie od prawej do lewej , od dowolnej liczby , wstecz
• tworzenie kolekcji
• dostrzeganie symetrii, rysuje figury
• dostrzeganie regularności –w motywach graficznych , szlaczkach
• klasyfikowanie zbiorów
- ze względu na ich liczebność
- porównywanie liczebności zbiorów poprzez przeliczanie i przez przyporządkowywanie oraz tworzenie par
• porównywanie wielkości elementów
• segregowanie obrazków według zasady „ co do czego pasuje”
• segregowanie według określonej cechy
• kształcenie zdolności do klasyfikacji na poziomie operacji konkretnych: segregowanie przedmiotów ze względu na posiadane cechy, a potem definiowanie przez wymienianie jego cech
b) kształcenie czynności wykorzystywanych w geometrii
• rozpoznawanie kształtów i figur geometrycznych
• różnicowanie przedmiotów i figur różniących się dwiema cechami
• kształtem i wielkością
• odtwarzanie kształtów przez łączenie punktów lub zamalowywanie specjalnie oznaczonych pól
• odwzorowywanie manipulacyjne figur z gotowych elementów, zgodnie z podanym wzorem: układanie z patyczków na kartonie figur według modelu, odtwarzanie różnych konstrukcji z plasteliny, patyczków układanie a później przyklejanie wyciętych uprzednio różnokolorowych figur geometrycznych
• ćwiczenia w układaniu dowolnych kompozycji z figur geometrycznych i figur według wzoru
• określenie położenia przedmiotów względem siebie
• porównywanie przedmiotów i obrazków różnej wielkości
c) ćwiczenia dotyczące liczenia
• różnicowanie , rozpoznawanie i nazywanie liczb
• przeliczanie , ustalanie równoliczności
• dodawanie i odejmowanie na konkretach
• porównywanie zbiorów , liczb
• kształtowanie aspektu porządkowego liczby
• układanie i rozwiązywanie prostych zadań tekstowych

VI. Kształtowanie umiejętności praktycznych

• liczenie pieniędzy
• pomiar czasu, posługiwanie się kalendarzem
• pomiar długości i ciężaru

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.