X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36161
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Prawa dziecka. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE DZIECI 5 - LETNICH

Przygotowanie zajęć : Katarzyna B. Data : 31.10.2017rok
Temat zajęć: Prawa dziecka
Cele ogólne:
• nabywanie wiadomości o prawach dziecka ,
• kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw,
• budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę.

Cele szczegółowe - dziecko:
• zna własne prawa,
• dostrzega potrzebę tworzenia praw i norm ,
• potrafi wyrażać emocje i uczucia,
• tworzy atmosferę radości, przyjaźni i zaufania,
• aktywnie współpracuje z grupą.

Metody:
• rozmowa, oglądowa, praktycznego działania,
Formy pracy:
• indywidualna
• zbiorowa
Środki dydaktyczne: kartoniki czarne, zielone, rysunki - symbole, prawa dziecka spisane na kartonikach, zdania Prawda - nieprawda, tekst wiersza M. Brykczyńskiego ,, Prawa dziecka", nagranie piosenki, plansza Prawa dziecka
Przebieg zajęć:
1. Zabawa integracyjna „Mały człowiek”. Dzieci ilustrują ruchem treść wiersza:

Mały człowiek, duża sprawa. (dzieci przykucają, wstają i zataczają rękami koło)
Mały człowiek ma swe prawa. (dzieci rękami wskazują siebie)
Strzegąc praw tych należycie, (dzieci krzyżują ręce i przykładają do siebie)
układamy dziecku życie. (dzieci klaszczą, a następnie witają się przez podanie ręki).
2. „Prawda( zielony kartonik) – nieprawda( czarny)” – nauczycielka wypowiada różne zdania ( załącznik nr 1) , a dzieci reagując na stwierdzenia prawdziwe podnoszą w górę zielony kartonik, a na nieprawdziwe – czarny.

3. Słuchanie wiersza ,, Prawa dziecka” M. Brykczyńskiego: – rozmowa na jego temat . Dzieci zapamiętują najważniejsze prawa podane w wierszu.
4. „Co lubicie robić?” - zabawa z pedagogiki zabawy, wykorzystanie chusty animacyjnej. Nauczyciel wymienia czynności, które lubią wykonywać dzieci; te dzieci, które lubią wymienione zajęcia, wchodzą pod chustę, a następnie wracają na miejsce.
5. Dobieranie rysunku - symbolu do prawa ( załącznik nr 2). Nauczyciel czyta prawo, a wskazane dziecko wybiera symbol - obrazek.

Czy każde dziecko na całym świecie ma prawo do: Rysunki ( załącznik nr 3)
- miłości (rysunek serca)
- życia w rodzinie (rys. rodziny)
- zabawy (rys. zabawek)
- bycia wśród rówieśników (rys. dzieci)
- wyrażania uczuć (rys. mimiki twarzy)
- nauki (rys. książki)
- poznawania świata (rys. globus)
- opieki lekarskiej (rys. termometru, stetoskopu....)
- wypoczynku (rys. dzieci odpoczywających)
- zaspakajania potrzeb (rys. składników pożywienia, ubrania)
Czy są sytuacje, że dorośli nie przestrzegają praw dziecka? Dzieci odpowiadają na pytanie nauczyciela.

6. Wspólne oglądanie planszy demonstracyjnej ,, Prawa dziecka". Dzieci swobodnie wypowiadają się na temat obrazków. Podsumowanie zajęć, sprawdzenie czy dzieci zapamiętały podstawowe prawa. Dzieci formułują swoje prawa i uzasadniają na czym polega konkretne prawo.

7. Szczęśliwe dzieci - oglądanie świata przez kolorową folię i stwierdzenie, że świat byłby kolorowy, gdyby wszyscy dorośli przestrzegali praw dziecka.

8. Wysłuchanie piosenki,, Dziecka prawa".

ZAŁĄCZNIK NR 1.

- Dorośli mogą bić, krzywdzić dzieci.
- Dzieci mogą chodzić do przedszkola i tam się bawić i uczyć.
- Dzieci nie mają prawa mieć swojego imienia i nazwiska.
-Dzieci mają prawo mieszkać w swoim kraju, czyli w swojej ojczyźnie.
- Chore dzieci nie mogą być leczone, nie mogą iść do lekarza.
- Dzieci mają prawo dobrze się odżywiać i ubierać się stosownie do pogody.
- Dziecko może zmusić swojego kolegę, żeby grał z nim w piłkę.
- Dorośli powinni opiekować się dziećmi.
- Wszystkie dzieci na całym świecie mają prawo do życia w kraju, gdzie nie ma wojen.
- Dziecko nie ma prawa mieszkać ze swoimi rodzicami.
- Dzieci nie mają prawa płakać, kiedy są smutne albo coś je boli.

Źródło: opracowanie własne

ZAŁĄCZNIK NR 2.
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego.
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.
I mam prawo sam wybierać, w co się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać.
I każdego zawsze mogę na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania.
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa.
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

Źródło: Internet http://czasdzieci.pl/czytanki/id,479a5-marcin_brykczynski_o.html

ZAŁĄCZNIK NR 3.

PRAWO DO ZABAWY.
PRAWO DO BYCIA WŚRÓD RÓWIEŚNIKÓW.
PRAWO DO WYRAŻANIA SWOICH UCZUĆ.
PRAWO DO NAUKI.
PRAWO DO POZNAWANIA ŚWIATA.
PRAWO DO OPIEKI LEKARSKIEJ.
PRAWO DO WYPOCZYNKU.
PRAWO DO ZASPOKOJENIA GŁODU, UBIERANIA STOSOWNIE DO POGODY.
PRAWO DO MIŁOŚCI.
PRAWO DO ŻYCIA W RODZINIE
Źródło: opracowanie własne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.