X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36158

Innowacja pedagogiczna pt. "I Ty możesz czytać dzieciom"

Innowacja pedagogiczna

1. Tytuł: „I Ty możesz czytać dzieciom”.
2. Typ: organizacyjny.
3. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bobolicach.
4. Czas realizacji: 01.10. 2015 – 17.06. 2016 r.
5. Adresaci : Uczniowie klas IA, I B, IC.
6. Autor innowacji: mgr Monika Pachołek – nauczyciel religii.
7. Realizatorzy innowacji: Monika Pachołek i wychowawcy kl. I.
8. Inni realizatorzy innowacji: rodzice, dziadkowie, uczniowie kl. VI, Przedstawiciel Rady Rodziców, bibliotekarka z Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach, przedstawiciel z Uniwersytetu III Wieku, siostra zakonna z Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach.
9. Uzasadnienie potrzeby innowacji pedagogicznej:
W dzisiejszych czasach czytanie książek staje się coraz mniej popularną formą spędzania wolnego czasu. Dzieci chętniej korzystają z komputera, czy telewizji. Brak systematycznego kontaktu z książką i poświęcania czasu na jej czytanie powoduje, u dzieci kłopoty z odbiorem tekstu.
Do napisania tej innowacji przyczyniły się przede wszystkim problemy, jakie uczniowie mają z czytaniem ze zrozumieniem, z uważnym słuchaniem tekstu i umiejętnością budowania krótkich wypowiedzi, z systematycznym czytaniem książek, jak również z pracą w grupie.
Dzieci w pierwszych latach edukacji wyrabiają w sobie pierwsze fascynacje i nawyki czytelnicze, a także podatność na odbiór czytanego tekstu. Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej pt. „I ty możesz czytać dzieciom”, stawiają książkę w centrum uwagi dziecka. Podczas słuchania czytanego tekstu, uczniowie doskonalą umiejętność skupiania uwagi, wzbogacają swoje słownictwo, uczą się właściwego interpretowania przeczytanych tekstów, poszerzają wiedze o świecie, wyrabiają nawyk dbania o książki i szanowania ich, uczą się nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów, jak również budują więzi między osobami dorosłymi i rówieśnikami. Dzieci przekonują się, że czytanie może być pasjonujące.

10. Cele innowacji:
Cele ogólne
• rozbudzanie w dziecku postawy czytelniczej;
• rozwijanie wyobraźni, poszerzanie wiedzy o świecie i uwrażliwianie na piękno literatury dziecięcej;
• wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.
Cele szczegółowe
W zakresie wiadomości i umiejętności:
• podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci;
• wzbogacanie słownictwa;
• kształcenie u dzieci umiejętności koncentracji;
• wdrażanie do redagowania poprawnych wypowiedzi ustnych;
• wdrażanie do właściwego interpretowania przeczytanych tekstów;
• zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą;
• uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów;
• kształtowanie nawyku czytania, korzystania z biblioteki szkolnej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach;
• przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek.
W zakresie postaw:
• rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości;
• rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;
• wyrabianie nawyku dbania o książki i szanowania ich;
• zachęcanie do właściwego spędzania czasu wolnego np. z książką;
• budowanie więzi między rodzicem, dorosłymi i dzieckiem;
• włączenie rodziców w życie szkoły;
• zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom- uświadomienie roli czytania w życiu dziecka.
11. Metody i formy pracy:
• praca z książką – oglądanie obrazków;
• praca z tekstem – głośne czytanie;
• interpretacja tekstów – recytacja wierszy;
• zabawa w teatr – małe formy teatralne z wykorzystaniem pacynek, kukiełek i rekwizytów;
• zajęcia biblioteczne w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Bobolicach;
• stosowanie różnorodnych technik plastycznych w celu ilustrowania poznanych tekstów;
• włączanie wyznaczonych osób do czynnego udziału w realizacji innowacji.

12. Zaplanowane działania
• utworzenie „Szkolnego Klubu Czytających Rodzin”;
• akcja ulotkowa dla rodziców;
• zorganizowanie i zaplanowanie głośnego czytania dzieciom kl. I przez wyznaczone osoby;
• gazetka ścienna;
• prace plastyczne adresatów innowacji;
• zbiórka książek z przeznaczeniem dla dzieci uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczego w Bobolicach.

13. Sposób realizacji:
• nabór uczniów do realizacji innowacji odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności;
• zorganizowanie głośnego czytania przez wyznaczone osoby;
• pedagogizacja rodziców podczas wrześniowego spotkania z rodzicami – przekazanie ulotek pt. „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie”;
• zbiórka książek dla dzieci uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Bobolicach.

14. Szczegółowy opis podejmowanych działań:
Działania całoroczne:
• 1 raz w tygodniu po 15 minut, czytanie dzieciom przez nauczycieli;
• 2 razy w roku wycieczka do Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach lub szkolnej biblioteki poznanie przez dzieci pracy bibliotekarza oraz pomieszczeń bibliotecznych- czytelni i wypożyczalni, zachęcenie dzieci do korzystania z księgozbioru, wypożyczenie książek;
• na każdym zebraniu z rodzicami, zachęcanie rodziców do codziennego głośnego czytania dzieciom w domu;
• zapraszanie: rodziców, dziadków, uczniów kl. VI, Przedstawiciela Rady Rodziców, bibliotekarki Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobolicach, przedstawiciela Uniwersytetu III Wieku, siostry zakonna z Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach.
do czytania dzieciom w kl. I według harmonogramu;

Działania comiesięczne:
Wrzesień
1. Przekazanie informacji rodzicom uczniom kl. I o utworzeniu „Szkolnego Klubu Czytających Rodzin”;
2. Pedagogizacja rodziców podczas zebrania z rodzicami – rozdanie ulotek,
pt. „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie”;
3. Utworzenie gazetki ściennej pt.„Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie”.
Październik
1. Rozpoczęcie w kl. I innowacji pedagogicznej pt. „I Ty możesz czytać dzieciom”.
2. Utworzenie „Szkolnego Klubu Czytających Rodzin”;
3. Zaproszenie pani bibliotekarki z Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobolicach do głośnego czytania dzieciom.

Listopad
1. Zaproszenie przewodniczącej Rady Rodziców do czytania w szkole w klasach I.
2. 11 listopada Święto Niepodległości. Czytanie wierszy, które przybliżą dzieciom
to święto.
3. 25 listopada – Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia – zaproszenie Pluszowego Misia do głośnego czytania.

Grudzień

1. 6 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. Czytanie dzieciom opowiadania o dzieciach niepełnosprawnych przez Monikę Pachołek.
2. Mikołajki – głośne czytanie dzieciom przez św. Mikołaja (rodzica).
3. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami Bożego Narodzenia – głośne czytanie
przez uczniów kl. VI.

Styczeń

1. „Dzień Babci i Dziadka”- zaproszenie dziadków do głośnego czytania dzieciom w szkole.

Luty

1. „Zima z książką”- głośne czytanie dzieciom przez słuchacza Uniwersytetu III Wieku.

Marzec

1. Dzień Pisarzy – głośne czytanie dzieciom bajki H. Sienkiewicza pt. „Bajka”
przez uczniów kl. VI i Monikę Pachołek.

Kwiecień

1. 2 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, XI rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. 23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Głośne czytanie
przez siostrę zakonną z Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach książki Magdaleny Kuczyńskiej pt. „O Karolku, który zadziwił świat’.
Maj
1. Z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca – głośne czytanie przez uczniów kl. VI książek podkreślających znaczenie rodziców w życiu dzieci.
Czerwiec
1. Festyn Rodzinny – prezentacja dziecięcych prac plastycznych związanych z innowacją;
2. „Mistrz pięknego czytania” – głośne czytanie przez dzieci kl. I.

14. Spodziewane efekty:

Dziecko
• rozbudzenie postawy czytelniczej;
• rozwój wyobraźni, poszerzenie wiedzy o świecie i literaturze dziecięcej,
• wzbogacenie słownictwa do redagowania poprawnych wypowiedzi ustnych;
Rodzice
• zbudowanie głębszej więzi z dzieckiem;
• włączenie się w życie szkoły,
• świadomość roli głośnego czytania na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka.
Szkoła
• kreatywność nauczyciela;
• nawiązanie nowych znajomości i kontaktów niezbędnych podczas realizacji programu innowacyjnego.
15. Ewaluacja:

• ankieta do dzieci i rodziców uczestniczących w akcji;
• sprawozdanie z przeprowadzonej innowacji pedagogicznej.

ANKIETA DO RODZICÓW
1.Czy uważają Państwo, że potrzebne są imprezy, na których dzieci słuchają głośno czytanych książek?
TAK NIE
2. Czy w Państwa domu codziennie czyta się głośno dzieciom?
TAK NIE
3. Ile czasu poświęcają Państwo na głośne czytanie?
a) 10 minut
b) 15 minut
c) 20 minut i więcej
4. Czy traktują to Państwo jako przyjemność, czy obowiązek?
........................................

ANKIETA DO DZIECI

1.Czy podobała Ci się szkolna akcja głośnego czytania?
TAK NIE
2. Czy zainteresowała Cię tematyka czytanych książek?
TAK NIE
3. Czy w Twoim domu jest zwyczaj głośnego czytania książek?
TAK NIE
4. Czy weźmiesz udział w następnej akcji głośnego czytania książek w szkole?
TAK NIE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.