X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36143
Dział: Gimnazjum

Sprawdzian "Początki średniowiecza"

Sprawdzian „Początki średniowiecza”

1. Do wydarzenia dopisz datę: 622, 800, 843, 966, 972, 1000, 1025, 1054, 1076, 1122, 1320
a) koronacja Bolesława Chrobrego - .................
b) koronacja cesarska Karola Wielkiego - .................
c) ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny - ...................
d) chrzest Polski - ............
e) zjazd gnieźnieński - .................
f) traktat z Verdun - .............
g) schizma wschodnia i powstanie prawosławia - ...................
h) bitwa pod Cedynią - ................
i) konkordat wormacki - ...................
j) koronacja Bolesława Śmiałego..............

2. Do opisu dopisz postać: Otton III, Grzegorz VII, Kazimierz Odnowiciel, Gall Anonim, Mahomet, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, Piast, Bolesław Śmiały, Karol Wielki, Chlodwig
a) legendarny założyciel dynastii, z której pochodził Mieszko I - ........................
b) władca Polski, który przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa - ...........................
c) papież, który prowadził spór o inwestyturę z cesarzem Henrykiem IV - ...............
d) autor najstarszej polskiej kroniki - ........................................
e) syn Mieszka I, I król Polski - ..............................
f) władca Franków, cesarz, jeden z najwybitniejszych władców średniowiecza - .......
g) władca Franków, zjednoczył plemiona i przyjął chrzest - ........................
h) król Polski, który miał konflikt z biskupem krakowskim Stanisławem - .........
i) cesarz niemiecki, który przybył na zjazd gnieźnieński - ...........................
j) założyciel islamu - ...........................

3. Do opisu dopisz pojęcie: Koran, Dagome iudex, wasal, konkordat wormacki, senior, minuskuła karolińska, ikona, państwo Samona, kalif, pańszczyzna, Wizygoci
a) święty obraz w cesarstwie bizantyjskim - ........................................
b) plemię barbarzyńskie, które utworzyło swe państwa na terenie dziś. Hiszpanii - ............
c) dokument kończący spór cesarstwa z papiestwem o inwestyturę - ..............................
d) osoba otrzymująca lenno - ........................................
e) tytuł następcy Mahometa - ........................................
f) osoba nadająca lenno - ........................................
g) pismo łacińskie zreformowane na rozkaz Karola Wielkiego - .................................
h) święta księga islamu - ........................................
i) najstarsze państwo słowiańskie - .....................
i) dokument wydany przez Mieszka I oddający Polskę pod opiekę papieża - .....................

4. Dlaczego Mieszko I przyjął chrzest? Podaj 3 przyczyny.
- ........................................
- ........................................
- ........................................

5. Islam opiera się na tzw. 5 filarach. Wymień je:........................................
........................................

6. Dlaczego papiestwo prowadziło w średniowieczu spór z cesarstwem? ....................
........................................

7. Wypisz 3 największe dokonania Kazimierza Odnowiciela: ...........................
........................................

8. Co to jest średniowiecze?........................................
........................................
Narysuj oś czasu i zaznacz na niej datę (wiek) rozpoczynającą i datę (wiek) kończącą średniowiecze.

9. Cesarz bizantyjski z VI w., twórca słynnego kodeksu to:
a) Bolesław Chrobry b) Justynian Wielki c) Nabuchodonozor

10. Islam jest religią: a) dualistyczną b) monoteistyczną c) politeistyczną

11. Dynastia, z której pochodził Karol Wielki, władca Franków to:
a) Piastowie b) Merowingowie c) Karolingowie

12. Lud pochodzenia skandynawskiego, który od VIII do XI w. dokonywał spustoszenia w Europie, ale jednocześnie zakładał nowe państwa to:
a) Arabowie b) Tatarzy c) Wikingowie

13. Szczerbiec to: a) miecz koronacyjny polskich królów b) księga c) kielich

14. Oceń, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe:
a) Pierwszą stolicą Polski był Poznań - ................
b) W systemie feudalnym uroczyste przekazanie lenna w postaci jakiegoś przedmiotu to inwestytura - .............
c) Wilhelm Zdobywca był księciem normańskim, który w XI w. podbił Wyspy Brytyjskie - ...
d) Nazwa Polska pochodzi od imienia Wiślanie - ..............
e) Państwo, w którym władca uważa, że cała ziemia jest jego własnością nazywamy monarchią patrymonialną - ..................
f) Polacy należą do grupy ludów słowiańskich - ................
g)Biskup Wojciech uznany potem za świętego, żył w czasach Bolesława Śmiałego - ....

15. Co Polska zyskała dzięki przyjęciu chrześcijaństwa?........................................
........................................
........................................

16. Na czym polegał ustrój prawa książęcego? ........................................
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.