X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36101
Przesłano:

Magia mnożenia

Scenariusz zajęć

Temat: Magia mnożenia
Czas zajęć: 45 minut
Grupa: klasa II
Cele ogólne:
- utrwalenie umiejętności mnożenia liczb przez 2,3,4,5,6
Cele operacyjne:
- uczeń potrafi mnożyć liczby przez 2,3,4,5,6
- uczeń rozwiązuje diagramy matematyczne
- uczeń potrafi analizować zadania tekstowe
- uczeń rozwiązuje zadania tekstowe
- uczeń umie współpracować w grupie
Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa
Metody pracy:
- słowne
- czynne
Środki dydaktyczne:
- lizaki matematyczne
- kości do gry
- karty z działaniami, wyniki (hasło)
- diagramy matematyczne – karty pracy 01
- karty punktów – karta pracy 02
- zadania z treścią – karty pracy 03
Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie:
Nauczyciel wita dzieci i przedstawia temat lekcji oraz cele operacyjne zajęć. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z działaniami, natomiast uczniowie przyporządkowują działania do odpowiednich wyników. Następnie uporządkowują wyniki rosnąco i odwracają liczby, aby odczytać temat zajęć.
2. Część główna (rozwinięcie):
a) Rachunek pamięciowy – Nauczyciel podaje działanie na mnożenie, natomiast uczniowie za pomocą lizaków matematycznych pokazują wyniki podnosząc odpowiednie liczby do góry.
b) Zabawa w milczka – Nauczyciel bez używania słów pokazuje na narysowanym na tablicy diagramie liczby, które należy pomnożyć. Uczniowie obliczają w pamięci wynik i poprzez podniesienie ręki zgłaszają się do odpowiedzi.
c) Diagramy matematyczne – Uczniowie otrzymują karty pracy 01 z diagramami matematycznymi, ich zadaniem jest wykonać działanie według schematu tak, aby każde pole w diagramie się zgadzało.
d) Kości zostały rzucone – Uczniowie w parach rzucają kości do gry na zmianę i wykonują działania (mnożenie liczby oczek na wyrzuconych kościach) zapisując je w zeszycie. Następnie porównują wyniki swoich działań. Uczeń, który ma wyższy wynik otrzymuje punkt. Każdy z uczniów wykonuje 5 prób. Punkty zapisują na karcie punktów – karta pracy 02
e) Rozwiązanie zadań z treścią – Uczniowie czytają treść zadania – karta pracy 03 Wspólnie z nauczycielem dokonują analizy zadanie wypisując dane i pytanie. Uczniowie wykonują działanie do zadania, a następnie piszą odpowiedź.
3.. Podsumowanie:
Dokonanie oceny pracy uczniów - Nauczyciel przypomina na co zwracał uwagę podczas zajęć i krótko analizuje osiągnięte przez uczniów umiejętności.
Dokonanie samooceny – Uczniowie za pomocą kolorów oceniają swoje umiejętności na karta samooceny.
Nauczyciel dziękuje dzieciom za zajęcia.

Marta Modzelewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.