X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36098
Przesłano:

Jestem sobie Łowiczanka. Scenariusz zajęć warsztatowych

Scenariusz zajęć przeprowadzonych w grupie „Stokrotki” przez Beatę Jagielską - zajęcia warsztatowe

Temat zajęć: Jestem sobie Łowiczanka

Cele kształcenia:
– rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem regionu
– zapoznanie ze strojem łowickim damskim i męskim
- zapoznanie z tańcem ludowym „Klapok”
– wzbogacanie zasobu wiedzy o najbliższym regionie
Cele wychowawcze:
- wdrażanie do używania form grzecznościowych podczas przyjmowania gości
- wdrażanie do wypowiedzi indywidualnych
- wdrażanie do współdziałania w grupie rówieśniczej
- zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć, a szczególnie podczas wycinania
Cele operacyjne: Dziecko ....
– potrafi wypowiadać się na podany temat
- przejawia, w miarę swoich możliwości zainteresowania pięknem i bogactwem
swojego regionu
– potrafi pokazać na mapie omawiany region
–potrafi zatańczyć taniec łowicki „Klapok”
– potrafi pracować samodzielnie i w grupie
– postępuje zgodnie z poleceniami
– w działaniu wykazuje się odpowiedzialnością
- zachowuje bezpieczeństwo podczas wycinania
Metody pracy:
– aktywne
– percepcyjne
– słowne
- czynne

Formy pracy:
– zajęcie zorganizowane z całą grupą
– praca indywidualna ze stopniowaniem trudności
Pomoce: mapa Polski z regionami, rekwizyty – strój łowicki damski i męski, wystrój chaty łowickiej - makieta, naczynia i sprzęty używane dawniej, ozdobne wycinanki, kaseta z tańcem „Klapok”, kolorowy papier do wycinania, nożyczki, wyszywane makaty, płyta „ W co się bawić” M. Bogdanowicz

Przebieg zajęcia:

1. Powitanie - piosenka integrująca „Na powitanie”

2. Zaproszenie do „chaty łowickiej”, pokaz rekwizytów i sposobu ich używania

3. Wprowadzenie gości w strojach łowickich

4. Prezentacja stroju i omówienie poszczególnych części garderoby.

5. Taniec łowicki „Klapok”

6. Przedstawienie wycinanek łowickich i zaproszenie dzieci do ich wykonania i wycinania
7. Wystawa prac
8. Ewaluacja.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.