X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36022
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Każdy z nas jest wyjątkowy

Temat: ,,Każdy z nas jest wyjątkowy”
Grupa wiekowa: 6-latki
Metody pracy:
- czynna, słowna, oglądowa, metody aktywizujące: metoda twórczego myślenia ,Pedagogika zabawy” KLANZA
Cele główne:
– kształtowanie postawy tolerancji, akceptacji, wrażliwości i gotowości niesienia pomocy innym,
– współdziałanie w grupie
Cele operacyjne:
– umie wczuć się w uczucia i emocje przeżywane przez innych,
– rozumie, co znaczy być tolerancyjnym, wrażliwym i gotowym do niesienia pomocy,
– rozumie, że ludzie różnią się, ale wszyscy mają te same prawa, jednakowe potrzeby, wszyscy też są wyjątkowi,
Środki dydaktyczne:
Płyta CD, odtwarzacz, obrazki przedstawiające różne miejsca, dzieci z różnych krajów, bibuła, nożyczki, taśma, kolorowe piłeczki, trzy wiaderka plastikowe, opaska na oczy,
Przebieg zajęcia:
1. Zabawa ze śpiewem na powitanie „Wszyscy są witam was...”
Wszyscy są, witam was,
Rozpoczynać już czas.
Jestem ja i jesteś ty.
Raz, dwa, trzy.
2. „Być wyjątkowym to znaczy...”- zabawa w niedokończone zdania.
3. „Zaczarowany świat”- podróż w wyobraźni.
Nauczycielka wypowiada z dziećmi czarodziejskie zaklęcie, wymyślone wspólnie z dziećmi. Po jego wypowiedzeniu wszyscy przenoszą się w różne zakątki świata, Polski. W sali porozkładane są obrazki przedstawiające różne miejsca, jednak każde z tych miejsc jest wyłącznie w kolorze żółtym, znajdują się wszędzie jednakowe, żółte drzewa i budynki, jednakowo wyglądający ludzie. Na zakończenie podróży wszyscy siadają na dywanie i mówią o swoich wrażeniach.
- Czy podróż podobała się? Czy była ciekawa? Co wyjątkowego, dzieci widziały w poszczególnych miejscach?
Na zakończenie zabawy wszyscy wspólnie wyciągają wnioski, że świat byłby nudny i mało ciekawy, gdyby wszystko było jednakowe.
4. „Skąd jestem?”- praca z obrazkiem. Zagadki słuchowe. Opisywanie wyglądu, sposobu ubierania się, miejsca zamieszkania osób z różnych krajów. Dopasowywanie obrazków do usłyszanych powitań w różnych językach.
5. „Tajemniczy rycerz”- bajka S. Stolarczyk.
Zwrócenie uwagi dzieci na to, że nie można dokuczać osobom, które wyglądają inaczej niż my.
6. „Podajmy sobie ręce”- wspólne śpiewanie piosenki, zabawa ruchowa z piosenką.
Wybrane dziecko z zasłoniętymi oczami stoi w środku koła. Wszyscy poruszają się wokół niego śpiewając piosenkę do momentu, kiedy powie ono ,,Szukam przyjaciela”. Wtedy zaczyna poruszać się wśród nieruchomych dzieci i dotyka twarzy pierwszego napotkanego dziecka, zgadując, kto to jest. Gdy nie może odgadnąć dotykiem prosi, aby dziecko odpowiedziało na pytanie ,,Kto to?”. Drugie odpowiada tylko ,,To ja”. Zadaniem odgadującego jest rozpoznanie dziecka po głosie. Jeśli odgadnie zamieniają się miejscami.
7. „Jestem wyjątkowy”- przedszkolny pokaz mody. Wykonanie przez dzieci różnorodnych strojów z bibuły. Zaprezentowanie ich na forum grupy.
8. Ewaluacja zajęć.
Dzieci wrzucają do wybranych wiaderek kolorowe piłeczki, kończąc przy tym zdanie:
1 wiaderko- Zajęcia podobały mi się bo...
2 wiaderko- Zajęcia nie podobały mi się bo...
3 wiaderko- Jestem wyjątkowy bo...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.