X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35975
Przesłano:

Piękno przyrody we fraszce Jana Kochanowskiego "Na lipę''

Temat: Piękno przyrody we fraszce Jana Kochanowskiego "Na lipę"

Cele – uczeń umie:
-określić główną myśl utworu,
- redagować reklamę,
- poszukiwać i korzystać z informacji,
- wskazać osobę mówiącą w wierszu oraz odbiorcę,
- wypowiadać się na temat utworu, dobierając odpowiednie cytaty,
- wskazywać środki poetyckie i określić ich rolę,
-dostrzegać piękno otaczającego świata.
Pomoce dydaktyczne:
-podręcznik
- nagranie recytacji fraszki ,,Na lipę’’(YouTube)

Tok lekcji:

1. Odwołanie się do lekcji poprzedniej, przypomnienie kim był J. Kochanowski, w jakiej epoce żył i tworzył.
2.Wysłuchanie recytacji fraszki w wykonaniu aktora(YouTube)
3.Dyskusja uczniów, pierwsze wrażenia po wysłuchaniu.
4.Interpretacja fraszki:
A)Kto jest podmiotem lirycznym?
Uczniowie wskazują odpowiedni cytat wskazujący na to, że podmiotem lirycznym jest lipa.
B)Do kogo skierowana jest wypowiedź?
Uzupełnienie schematu na tablicy:
Nadawca ------ Adresat
C)Co proponuje lipa?
Uczniowie wymieniają kolejne argumenty lipy, zapisując je w zeszycie.
Notatka może mieć formę graficzną drzewa, na którego listkach uczniowie zapiszą kolejne jej wypowiedzi.
Np. obiecuje cień, proponuje odpoczynek, oferuje spokój, ciszę ,kusi śpiewem ptaków i radosnym brzęczeniem pszczół
D)Jak zachowuje się lipa?
Lipa ma cechy człowieka: zachęca ,kusi, przekonuje, argumentuje i zaprasza.
Uczniowie nazywają zastosowany środek- personifikacja(uosobienie)
E)Wyszukiwanie innych środków zastosowanych przez poetę np. epitety, porównanie, metafora.
F) Zwrócenie uwagi uczniów na fakt, że Lipa w Czarnolesie dodatkowo była źródłem natchnienia.
5.Na jakie zmysły oddziaływuje lipa?
-wzrok
-słuch
-węch
-dotyk
(uczniowie podają odpowiednie cytaty z fraszki)
6.Uczniowie przypominają elementy reklamy, zastanawiają się czy słowa lipy mogą przypominać reklamę. Następnie piszą w imieniu lipy reklamę( autoreklama). Odczytanie przykładowych reklam.
7.Podsumowanie lekcji, zwrócenie uwagi na związek treści fraszki z rolą przyrody w naszym życiu.
8.Zadanie domowe
Uczniowie wybierają jedną z propozycji:
,,Czy skorzystasz z zaproszenia lipy? Uzasadnij odpowiedź w kilkuzdaniowej pracy.
Jestem w cieniu pod lipą w Czarnolesie –opis uczuć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.