X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35966
Przesłano:
Dział: Internat

Kulinarni Odkrywcy

I. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.

W procesie nauczania ważną rolę odgrywają różnego rodzaju zajęcia praktyczne.
Pracując w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2
w Bielsku- Białej śmiało mogę stwierdzić iż zajęcia kulinarne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród starszej młodzieży jak i tej najmłodszej. Dlatego też zrodził się pomysł opracowania własnego programu kulinarnego
pt.„ Kulinarni odkrywcy”.
Program został opracowany dla dwóch grup wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym. Pierwszą grupą będą starsze dzieci kształcące się w Zespole Szkół Specjalnych, które wybrały zawód kucharza. Drugą grupę będą stanowiły dzieci młodsze ze szkoły podstawowej. Zajęcia dla obu grup będą odbywały się na przemian co drugi tydzień w wymiarze
2-3 godziny tygodniowo ze szczególnym nastawieniem na umiejętności praktyczne.
Tworząc program szczególny nacisk położyłam w grupie starszej na zaznajomienie się z tematyką dotyczącą zdrowego odżywiania i samodzielnym przygotowaniem proponowanych posiłków, natomiast młodsze dzieci poznają podstawowy sprzęt kuchenny m.in. naczynia , garnki, sprzęt AGD itp. dzięki któremu będą mogły wspólnie z wychowawcą sporządzić proste posiłki oraz opanować podstawowe czynności motoryczne niezbędne do sporządzenia potraw t.j. własnoręczne nalewanie wody do naczynia , prawidłowe trzymanie sztućców, obieranie warzyw, krojenie jarzyn, miksowanie produktów, wałkowanie ciasta, mieszanie produktów itp. Będą poznawały składniki oraz nazywały czynności, które wykonują. Najwspanialszym zwieńczeniem zajęć będzie radość i satysfakcja ze wspólnie przyrządzonych potraw oraz konsumpcja w miłej atmosferze.
Dzieci często zadają pytania o rozmaite zjawiska i ich przyczyny np. dlaczego woda paruje?, co się stało z cukrem w wodzie? itp., a najlepszym sposobem poznawania świata jest nauka poprzez własne doświadczenie, czyli odkrywanie świata. Gotowanie jednak to nie tylko nauka, praca, to także jedna z form ekspresji dlatego też warto pozwolić „małym kucharzom” rozwijać skrzydła w kuchni, by mogli pracować odważnie i z przyjemnością.

II. CELE GŁÓWNE PROGRAMU

1.Rozwijanie samodzielności i aktywności własnej uczniów.

2.Nabycie przez dzieci i młodzież umiejętności posługiwania się sprzętem AGD, prawidłowego trzymania sztućców itp.

3.Kształtowanie nawyków zdrowego, racjonalnego odżywiania się, poznanie piramidy żywieniowej.

4.Wykształcenie u dzieci praktycznych umiejętności kulinarnych niezbędnych w dorosłym życiu.

III. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

1.Utrwalanie podstawowych nawyków żywieniowych oraz higienicznych.

2.Zapoznanie z zasadami bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD. Przypomnienie zasad BHP.

3.Doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania niektórych etapów w przygotowywaniu posiłków.

4.Poznanie zasad zdrowego odżywiania się oraz jego znaczenia dla rozwijającego się organizmu. Piramida żywieniowa.

5.Nauczenie się komponowania codziennego jadłospisu oraz doboru przykładowego menu na odświętne okazje z wykorzystaniem pełnowartościowych produktów.

6. Zdobywanie umiejętności sporządzania prostych dań obiadowych, przygotowania sałatek, surówek.

7. Nauka pieczenia prostych ciast, ciasteczek oraz przyrządzania innych deserów.

8.Uczenie się sporządzania listy zakupów artykułów spożywczych niezbędnych w kuchni na bieżąco oraz potrzebnych na zaplanowanie potraw.

9. Rozwijanie i doskonalenie zmysły smaku i zapachu podczas przygotowywania i smakowania przyrządzonych potraw.

10. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw , owoców i innych artykułów spożywczych na podstawie wyglądu, smaku, zapachu, dotyku.

11. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

12. Doposażenie kuchni w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego ułatwiający dzieciom pracę na zajęciach.

IV. ZADANIA NAUCZYCIELA

1.Pełnienie roli przewodnika, osoby wspierającej działania uczniów.

2.Wprowadzanie atrakcyjnych form pracy.

3. Planowanie i organizowanie sytuacji sprzyjających zdobywaniu wiedzy. Wyjście do piekarni, restauracji, poznanie pracy kucharza od zaplecza.

4.Stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, wzajemnej akceptacji i życzliwości.

V. FORMY I METODY PRACY

1. Metoda praktycznego działania

2. Obserwacja

3. Prace plastyczno-techniczne

4. Spotkania i pogadanki

5. Wycieczki do piekarni, restauracji itp.

6. Zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli.

7. Metody wizualne

VI. EFEKTY PODEJMOWANYCH W TYM ZAKRESIE DZIAŁAŃ

Dla dzieci:

1. Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez wzbudzanie ich zainteresowań.
2. Udoskonalanie czynności samoobsługowych oraz pracy w grupie na rzecz wspólnego sukcesu.
3. Wykształcenie umiejętności zrozumienia instrukcji obsługi sprzętu AGD i bezpieczna obsługa urządzeń elektrycznych.
4. Udoskonalenie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz higienicznych
5. Umiejętność sporządzania prostego jadłospisu niezbędnego w codziennym życiu.

Dla nauczyciela:

1. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodzicom.
2. Uatrakcyjnienie swojego warsztatu pracy o nowe pomysły w pracy z dzieckiem upośledzonym intelektualnie.

Dla placówki:

1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej Ośrodka.
2. Podniesienie efektywności działań rewalidacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
3. Umieszczenie zdjęć wspólnej pracy dzieci w zajęciach kulinarnych na stronie internetowej Ośrodka jako efekt oddziaływań wychowawczych.

VII. EWALUACJA PROGRAMU

Współczesne rozumienie ewaluacji to nie tylko kontrola, ocena i zbieranie danych, to także możliwość uzyskania informacji zwrotnej o tym w jakim stopniu zaproponowane treści umożliwiają realizację zadań edukacyjnych. Dzięki ewaluacji dowiadujemy się jakie potrzeby i oczekiwania mają uczniowie odnośnie proponowanych zajęć.
Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco i pod koniec roku szkolnego, w którym będzie realizowany. Głównymi narzędziami jakimi będę się posługiwała podczas ewaluacji to obserwacja, rozmowy z wychowankami , analizowanie prac wykonanych przez dzieci, odnotowanie w dzienniku zajęć wychowawczych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KULINARNYCH
NA ROK 2017/2018

UWAGI, PRZEWIDYWANE EFEKTY PRACY DZIECKA
1.
Pojęcie diety,zasad zdrowego odżywiania – piramida żywieniowa. Lekcja poznawcza
Wykonanie plakatu pt.„ Jedz owoce i warzywa to na zdrowie dobrze wpływa”. Umieszczenie pracy dzieci na internatowej gazetce.
2.
Przysmaki. Sałatka owocowa
Kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwanie się nożem- obieranie, krojenie owoców. Estetyka podania do stołu.
3.
Wyjście do piekarni „ CZERNICHÓW”-poznanie pracy piekarza i cukiernika
Zapoznanie się ze specyfiką pracy piekarza- cukiernika, poznanie produkcji chleba oraz produktów z których jest wykonywany.
4.
Wykonujemy gofry
Nabywanie i rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem AGD . Zna podstawowe zasady higieny i bezpieczeństwa.
5.
Pierniki świąteczne z kolorową posypką
Kształtowanie sprawności manualnej, nabycie umiejętności posługiwania się wałkiem do wyrabiania ciasta oraz przyrządami do jego wycinania,dekorowanie
6.
Moja ulubiona surówka
Potrafi nazwać warzywa i owoce oraz je rozróżniać, doskonalenie umiejętności posługiwania się nożem oraz szatkownicą.
7.
Wiosenne kanapki
Umiejętność dobrania pełnowartościowych składników, estetyka wykonania i podania do stołu
8.
Babka wielkanocna
Potrafi posługiwać się mikserem,potrafi wybrać składniki do sporządzenia ciasta, zna podstawowe zasady higieny oraz przestrzega zasad BHP przy obsługiwaniu piekarnika i innego sprzętu
9.
Gotujemy zupę jarzynową
Umie rozróżniać podstawowe przyprawy ,potrafi dobrać odpowiednie jarzyny oraz je nazwać, doskonali umiejętność posługiwania się nożem, przestrzega zasad BHP, estetyka podania do stołu, kulturalne spożywanie posiłku, doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami
10.
Placki ziemniaczane
Doskonalenie umiejętności manualnych ( obieranie, tarcie, mieszanie produktów), przestrzega zasad BHP
11.
Jabłecznik „na mannej”
Potrafi dobrać odpowiednie składniki oraz potrafi je nazwać, doskonalenie umiejętności manualnych, przestrzeganie zasad higieny,
12.
Podsumowanie zajęć na rok 2017/2018. Pogadanka dotycząca zajęć w minionym roku. Wspólne wykonanie potrawy wybranej przez dzieci.
Integracja i współpraca dzieci.
Ewaluacja

HARMONOGRAM ZAJĘĆ KULINARNYCH
NA ROK 2018/2019

UWAGI,PRZEWIDYWANE EFEKTY PRACY DZIECKA
1
Pogadanka na temat zasad zdrowego żywienia, wspólne wykonanie sałatki jarzynowej
Dziecko potrafi nazywać warzywa i owoce, doskonalenie umiejętności manualnych, przestrzeganie zasad bezpiecznego posługiwania się nożem, zna zasady zdrowego odżywiania
2.
Wycieczka do restauracji- poznanie pracy kucharza od zaplecza
Kształtowanie nawyków poprawnego zachowania się przy stole oraz w trakcie wycieczki, poznanie pracy kucharza – jego obowiązków dotyczących pracy w restauracji
3.
Warzywne omlety – zdrowo i smakowicie
Potrafi dobrać odpowiednie składniki oraz je nazwać, potrafi obsługiwać mikser, kultura podania oraz spożywania sporządzonej potrawy
4.
Zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli. Pyszne babeczki w wykonaniu „ Kulinarnych Odkrywców”.
Integracja w grupie , ukazanie efektów swojej pracy przed rodzicami, pracownikami Ośrodka, stworzenie domowej atmosfery
5.
Świąteczny barszcz z uszkami
Potrafi dobrać odpowiednie produkty z listy, wspólne dokonanie zakupów, przestrzega zasad higieny oraz zasad BHP, kształtowanie umiejętności spożywania posiłku oraz estetyki podawania do stołu
6.
Tosty z serem i szynką
Potrafi bezpiecznie obsługiwać toster , potrafi zachować higienę podczas wykonywanego zadania
7.
Moja ulubiona surówka
Zna zasady zdrowego odżywiania, zna zasady poprawnego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD
8.
Koktajl owocowy
Rozumie znaczenie mleka oraz produktów mlecznych w rozwoju człowieka, potrafi obsługiwać sprzęt AGD
9.
Ciasto czekoladowe
Potrafi dobrać odpowiednie produkty z listy, potrafi obsługiwać sprzęt AGD, zna zasady bezpiecznego posługiwania się piekarnikiem
10
Komponujemy swój jadłospis dzienny. Wspólne wykonanie oraz kulturalne spożycie wybranej przez dzieci potrawy. Podziękowania za zajęcia – rozdanie pamiątkowych dyplomów
Podsumowanie zajęć, integracja
Ewaluacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.