X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35954
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan przewidywanych osiągnięć i rezultatów dla dzieci 3 - 4 letnich na listopad

Tematyka:

1.W spiżarni mojej mamy.

2.W cieple blasku i ognia.

3.Listopadowe nastroje.

4.Kto nam szyje ubrania.

5.Moja miejscowość.

Cele ogólne:

- wzmacnianie więzi uczuciowych z rodziną poprzez świadome uczestnictwo w pracach codziennych,

- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w kontakcie z ogniem i gorącymi przedmiotami,

- poznanie oznak późnej jesieni, zabawy z wiatrem, zabawy badawcze,

- uświadomienie dzieciom konieczności ciepłego ubierania się, wycierania obuwia przed wejściem do budynku,

- odwiedzanie punktów usługowych (punkt krawiecki), poznawanie pracy zatrudnionych w nich osób.

- poznanie herbu miasta Tarnowa

1 Tydzień: W SPIŻARNI MOJEJ MAMY

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Powitanie dzieci w zabawie „Jestem ja, jesteś ty”. Zabawy dowolne.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- „Konfiturowa loteryjka”- zabawa dydaktyczna, utrwalenie nazw kolorów poznanych owoców i warzyw, ćwiczenia spostrzegawczości.
- Ćwiczenia poranne 1/XI/17.
- Czynności samoobsługowe i porządkowe.
Zestaw zabaw ruchowych 1/XI/17 prowadzony metodą zabawowo – naśladowczą, pomoce: tamburyno, ilustracje, piłeczki.
- Słuchanie treści wiersza „W spiżarni” M. Kownackiej – zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami zapasów i przetworów jakie ludzie gromadzą na zimę.
- Spacer w okolicy przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Wróbelki i kot”.
- Zabawa dydaktyczna „ Czyj to głos?”- rozpoznawanie głosów kolegów.
- Zabawy w małych grupkach według zainteresowań dzieci, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie.

Cele operacyjne:
- nazywa kolory
- utrzymuje równowagę
- rozwija zwinność całego ciała
- odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza
- nazywa zapasy
- bezpiecznie porusza się w parach
- reaguje na sygnał muzyczny
- rozpoznaje głosy kolegów z grupy
- odkładają zabawki na swoje miejsce

Obszar z pp.
III,4
IV,12
I,5
I,5
IV,5
IV,2
III,7
IV,7
IV,2
I,7

Formy i metody pracy:
WTOREK
- Zabawy dowolne podczas schodzenia się dzieci, zachęcanie do układania układanek .
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- Zabawa ortofoniczna „Wiatr i liście”, usprawnienie narządów mowy na zgłoskach „szu –szu, fu -fu” .
- Ćwiczenia poranne 1/XI/17.
- Słuchanie piosenki ludowej „Wniosły dzieci z sadu' zabawa do słów piosenki, wykorzystanie kartek papieru, wydobywanie z nich różnych odgłosów, poszerzanie informacji o domowych przetworach na zimę.
- „Słoik z przetworami”, wykonanie weków, praca techniczna.
- W ogrodzie przedszkolnym – chodzenie po liściach.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Słońce świeci, deszcz pada”.
- Zabawa dydaktyczna pt. „Do słoika”, dobieranie obrazków w pary .
- Zabawy dowolne wybranymi przez dzieci zabawkami.

Cele operacyjne:
- przestrzega zawartych umów podczas zabawy
- dokładnie wymawia zgłoski
- skacze obunóż w miejscu
- uważnie słucha piosenki śpiewanej przez nauczycielkę
- tworzy prace wg wzoru
- chodzi po liściach
- reaguje na sygnał muzyczny
- dobiera obrazki w pary
- posługuje się umiarkowanym głosem w czasie zabawy 1,7

Obszar z pp.
IV,2
I,5
IV,7
IV,8
II,11
IV,7
IV,12
IV,2

Formy i metody pracy:
CZWARTEK
- Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci – wdrażanie do odkładania zabawek na swoje miejsce.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- Zabawa badawcza „Przetwory”, segregowanie owoców i warzyw, wyciąganie wniosków.
- Ćwiczenia poranne 1/XI/17.
-Zabawy muzyczno - rytmiczne ,słuchanie zjawisk akustycznych –rozpoznawanie odgłosów z otoczenia, rozpoznawanie muzyki do biegania, spania, skakania, zabawa ilustracyjna do piosenki „Jesień- jesieniucha”.
- Zabawa dydaktyczna „Zapasy na zimę”, porównywanie ciężaru warzyw i owoców, używanie wagi szalkowej.
- Spacer wokół przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Słuchanie muzyki relaksacyjnej podczas leżakowania, wdrażanie dzieci do codziennej poobiedniej drzemki.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Po wąskiej dróżce”.
- Zabawa dydaktyczna „Warzywa i owoce do słoika” rozpoznawanie warzyw dotykiem.
- Zabawy w kącikach tematycznych.

Cele operacyjne:
- odkłada zabawki na swoje miejsce
- segreguje warzywa i owoce
- wysuwa wnioski
- skacze obunóż w miejscu
- rozpoznaje muzykę do biegania, spania, skakania
- waży owoce i warzywa
- prawidłowo porusza się w parach
- spokojnie odpoczywa po obiedzie
- utrzymuje równowagę
-nazywa warzywa i owoce
- nawiązuje relacje rówieśnicze

Obszar z pp.
I,7
IV,12
IV,19
I,5
I,4
IV,11
III,7
III,5
I,5
IV,1
III,1

Formy i metody pracy:
PIĄTEK
- Powitanie dzieci w przedszkolu - zabawy swobodne w wybranych kącikach.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- Zabawa gramatyczna „W spiżarni mojej mamy”, poprawne stosowanie form fleksyjnych liczb.
- Ćwiczenia poranne 1/XI/17.
- Zestaw zabaw ruchowych 1IXI/17 prowadzony metodą zabawowo – naśladowczą, pomoce: tamburyno, ilustracje, piłeczki.
- Oglądanie ilustracji „Przygotowanie się ludzi do zimy”, wypowiedzi na temat ilustracji 3l, układanie ilustracji według kolejności zdarzeń 4l.
- Spacer wokół budynku przedszkolnego – nieoddalanie się od grupy.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Słońce świeci, deszcz pada”.
- Ćwiczenia słuchowe „Jaka to zabawka?”, rozpoznawanie głosów wydawanych przez zabawki, podział słów na sylaby 4l.
- Zabawy inicjowane przez dzieci.

Cele operacyjne:
- posługuje się głosem umiarkowanym
- poprawnie stosuje formy fleksyjne liczb
- rozwija zwinność całego ciała
- prawidłowo czworakuje w przód
- wypowiada się na temat ilustracji
- nie oddala się od grupy
- biega bez potrącania
- rozpoznaje głosy wydawane przez zabawki
- szanuje emocje swoje i innych

Obszar z pp.
IV,2
IV,2
I,5
I,8
IV,5
III,7
I,5
IV,7
II,1

2 Tydzień: W CIEPLE BLASKU I OGNIA

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Powitanie dzieci, czytanie wybranej przez dzieci bajki.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- Zabawa dydaktyczna pt. „Pokaż obrazek o którym mówiłam”.
- Ćwiczenia poranne 2/XI/17.
- Czynności higieniczno – porządkowe.
- Zestaw zabaw ruchowych 1/XI/17 prowadzony metodą zabawowo – naśladowczą, pomoce: tamburyno, ilustracje, piłeczki.
- „Nasz gość”, zapoznanie z ognikiem, poznanie jego historii, zespołowe tworzenie opowiadania.
- Spacer w okolicy przedszkola – prawidłowe poruszanie się po chodniku.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Po wąskiej dróżce”.
- Rozmowy z dziećmi na temat „Ogień”, formułowanie skojarzeń z ogniem.
- Zabawy dowolne, sprzątanie po skończonej zabawie.

Cele operacyjne:
- odróżnia elementy świata fikcji od rzeczywistości
- kojarzy opis słowny z obrazkiem
- doskonali zmysł równowagi
- utrzymuje porządek wokół siebie
- reaguje na sygnał wzrokowy

- nawiązuje do wypowiedzi innych, samodzielnie kończy zdania, tworząc treść opowiadania
- prawidłowo porusza się po chodniku
- utrzymuje równowagę
-odpowiada na pytania nauczycielki
- odkłada zabawki na miejsce

Obszar z pp.
IV,3
IV,6
I,8
I,7
I,5
IV,2
III,7
I,8
IV,5
I,7

Formy i metody pracy:
WTOREK
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- W zabawie pt. „Wiatr”, ćwiczenia oddechowe, dmuchanie na listki: zróżnicowanie natężenia dmuchania.
- Zabawy wybranymi zabawkami, odkładanie zabawek na miejsce.
- Ćwiczenia poranne 2/XI/17.
- Śniadanie – wdrażanie do posługiwania się serwetką.
- Słuchanie piosenki „Jasny ogień”, sł. P. Zajkowska, muz. A. Niciewicz, określanie charakteru piosenki, zabawa rytmiczna „Ciepło – zimno”.
- Praca techniczna „ Lampka” , prawidłowe łączenie elementów.
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawy na bujankach.
- Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Pieski do domu, pieski na spacer”.
- W łazience, rozmowa połączona z działaniem – prawidłowe korzystanie z chusteczek do nosa.
- Zabawy w małych grupkach przy stolikach – układanie układanek, puzzli kilkuelementowych, historyjek obrazkowych.

Cele operacyjne:
- chętnie sięga po książki
- dmucha na listki: mocno, umiarkowanie, słabo
- odkłada zabawki na stałe miejsce
- biega na paluszkach
- uważnie słucha piosenki
- określa charakter piosenki
- prawidłowo łączy materiały uzytkowe
- bezpiecznie korzysta z bujanek
- prawidłowo czworakuje w przód
- prawidłowo wydmuchuje nos
- układa historyjki obrazkowe, puzzle

Obszar z pp.
IV,19
IV,5
I,7
I,5
I,2
II,7
I,6
III,7
I,5
I,1
IV,5

Formy i metody pracy:
Środa
- Powitanie dzieci w przedszkolu – zabawa integracyjna „Balonik”.
- Zabawa ortofoniczna „Iskierki” – ćwiczenie narządów mowy na zgłoskach „pst, ssss”.
- „Światło wokół nas”, rozmowa na temat zjawisk, poznawanie naturalnych i sztucznych źródeł światła.
- Ćwiczenia poranne 2/XI/17.
- Zestaw zabaw ruchowych 1/XI/17 prowadzony metodą zabawowo – naśladowczą, pomoce: tamburyno, ilustracje, piłeczki.
- Zabawa dydaktyczna pt. „Policz świeczki” – posługiwanie się liczebnikami głównymi do 3 3l do 4 i w zakresie możliwości 4l.
- Spacer wokół budynku przedszkola – prawidłowe poruszanie po chodniku.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Spłoszone ptaki”.
- Zabawy badawcze z wykorzystaniem światła.
- Zabawy konstrukcyjne, budowanie z klocków, zgodna zabawa z kolegami.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się w grupie
- dokładnie wymawia zgłoski
- definiuje pojęcia światło, ciepło
- skacze obunóż w miejscu
- rozwija sprawność całego ciała
- liczy do 3 i 4
- nazywa kolory
- prawidłowo porusza się po chodniku
- reaguje na sygnał słowny
- obserwuje zjawiska i przewiduje skutki czynności
- inicjuje zabawy konstrukcyjne

Obszar z pp.
III,1
IV,2
IV,3
I,5
I,8
IV,15
IV,12
III,7
IV,7
IV,13
I,6
I,1
IV,5

Formy i metody pracy:
CZWARTEK
- Powitanie dzieci, wykorzystanie zabawy „Witam was”, zabawy dowolne.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- Porównywanie temperatury dłoni różnych dzieci, określaniem, jaka jest dłoń.
- Ćwiczenia poranne 2/XI/17.
- Czynności samoobsługowe i porządkowe.
- Zabawy rytmiczno – muzyczne, nauka tekstu i melodii piosenki „Jasny ogień”, sł. P. Zajkowska, muz. A. Niciewicz, ilustrowanie ruchem treści piosenki, zabawa taneczna przy piosence, wykorzystanie kolorowych apaszek.
- „Kominek” – praca zbiorowa, wykonanie makiety kominka.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Wróbelki i kot”.
-Zabawa naśladowcza „Rób tak jak on”, naśladowanie czynności wykonywanych przez kolegów.
- Zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.

Cele operacyjne:
- wyraża szacunek wobec innych
- eksperymentuje i formułuje wnioski
- skacze obunóż w miejscu
- jest samodzielne
- ilustruje treść piosenki ruchem
- doskonali umiejętności wokalne i słuch muzyczny
- współpracuje z kolegami podczas pracy
- prawidłowo skacze obunóż
- nazywa wykonywane czynności

Obszar z pp.
III,1
IV,13
I,5
I,2
IV,7
IV,7
III,5
I,5
III,5
III,4

Formy i metody pracy:
PIĄTEK
- Zabawy dowolne według zainteresowań, odkładanie zabawek na swoje miejsce.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- „Oświetlenie dawniej i dzisiaj”, na podstawie ilustracji zapoznanie z rodzajami oświetlenia.
- Ćwiczenia poranne 2/XI/17.
- Zestaw zabaw ruchowych 1/XI/17 prowadzony metodą zabawowo – naśladowczą, pomoce: tamburyno, ilustracje, piłeczki.
- Rozmowa przy obrazku pt. „Awaria” na podstawie opowiadania W. Widłaka – ocena zachowania dzieci.
- Obiad – kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.
- W ogrodzie przedszkolnym – rysowanie kredą na płycie chodnikowej.
- Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Kotki”.
- Czytanie bajek przy wykonanym kominku, uważne słuchanie bajki 3l, wypowiedzi na temat usłyszanej bajki 4l.

Cele operacyjne:
- odkłada zabawki na stałe miejsce
- opisuje rodzaje oświetlenia
- przestrzega zasad bezpieczeństwa
- biega na paluszkach
- doskonali zmysł równowagi
- ocenia zachowanie bohaterów
- spożywa posiłki z użyciem sztućców
- nazywa swoje obrazki
- prawidłowo czworakuje w przód
- interesuje się książkami
- posługuje się umiarkowanym głosem podczas zabawy

Obszar z pp.
I,7
IV,13
II,7
I,5
I,8
II,6
I,3
I,7
I,8
IV,19
IV,2

3 Tydzień: LISTOPADOWE NASTROJE

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Rozmowa połączona z działaniem podczas oglądania czasopism, książek, wyszukiwanie jesiennych ilustracji.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- „Jesienna orkiestra”, ćwiczenia ortofoniczne, przećwiczenie narządów mowy na zgłoskach: „kap, szu-szu, plum-plum”.
- Ćwiczenie słuchowe – słuchanie odgłosu padającego deszczu (nagranie). naśladowanie odgłosu deszczu poprzez uderzanie palcami o dywan, stolik, bębenek, arkusz gazety.
- Ćwiczenia poranne 3/XI/17.
-Czynności higieniczno – porządkowe.
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 2/XI/17, prowadzony metodą opowieści ruchowej „Figle z wiatrem”, pomoce: tamburyno, ilustracje, wprowadzenie zestawu.
- Aktywne słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej „Jesienny deszczyk”, kształcenie logicznego myślenia podczas wysuwania wniosków.
- Spacer w okolicy przedszkola – obserwacja przyrody.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Pajacyki”
- Zabawa gramatyczna „Ucieczka przed ulewą”, stosowanie czasowników w mowie potocznej.
- Zabawy dowolne dzieci.

Cele operacyjne:
- wypowiada się na temat ilustracji
- dokładnie wymawia zgłoski
- naśladują odgłosy deszczu
- biega na paluszkach
- utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
- rzuca do celu
- wypowiada się na temat treści wiersza
- obserwuje zmiany w przyrodzie
- skacze obunóż
- prawidłowo stosuje czasowniki w mowie potocznej
- zgodnie bawi się w zespole

Obszar z pp.
IV,2
IV,6
IV,7
I,5
I,7
I,8
IV,5
II,11
IV,2
II,2

Formy i metody pracy:
WTOREK
- Powitanie dzieci, zachęcanie do zabaw w kąciku lalek.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- W zabawie pt. „Wiatr”, ćwiczenia oddechowe, dmuchanie na listki: zróżnicowanie natężenia dmuchania.
- Zabawy w kąciku konstrukcyjnym.
- Ćwiczenia poranne 3/XI/17.
- Śniadanie – wdrażanie do posługiwania się serwetką.
- Słuchanie piosenki „Pan Listopad”, muz. K.Kwiatkowska, sł. Z.Holska -Albekier, ilustracja ruchem treści piosenki, określanie listopadowej pogody.
– „Wiatrem malowane”, rozdmuchiwanie farby przez słomkę na płaszczyźnie kartki, tworzenie barwnych kompozycji .
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawy na bujankach.
- Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Pieski do domu, pieski na spacer”.
- W łazience, rozmowa połączona z działaniem – prawidłowe korzystanie z chusteczek do nosa.
- Zabawy w małych grupkach przy stolikach – układanie układanek, puzzli kilkuelementowych.

Cele operacyjne:
- przestrzega zawartych umów
podczas zabawy
- eksperymentuje podczas dmuchania listki: mocno, umiarkowanie, słabo
- wyraża ekspresje twórczą w zabawie
- biega na paluszkach
- uważnie słucha piosenki
-ilustruje treść piosenki ruchem
- bawi się plamą
- bezpiecznie korzysta z bujanek
- prawidłowo czworakuje w przód
- prawidłowo wydmuchuje nos
- rozwija spostrzegawczość wzrokową

Obszar z pp.
III,7
IV,13
IV,11
I,5
I,1
IV,7
IV,7
III,7
I,5
I,1
IV,5

Formy i metody pracy:
ŚRODA
- Zabawy dowolne podczas schodzenia się dzieci.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- Ćwiczenie twórcze „Lista atrybutów” – dzieci kończą zdania; „chmura jest...”, „deszcz jest..., wiatr jest...”
- Ćwiczenia poranne 3/XI/17.
- Zestaw zabaw ruchowych 2/XI/17 prowadzony metodą opowieści ruchowej „Figle z wiatrem”, pomoce: tamburyno, ilustracje, dokładne wykonywanie ćwiczeń.
- Zabawa dydaktyczna „ Kolorowe parasolki” , klasyfikowanie elementów wg cech jakościowych i ilościowych.
- Spacer w okolicy przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Po wąskiej dróżce”.
- „Szalik” – układanie szalików z mozaiki geometrycznej.
- Słuchanie wiersza „Katar Katarzyny” J. Brzechwy, przyzwyczajanie dzieci do odpowiedniego ubierania się zależnie od temperatury.
- Zabawy w małych grupkach, zgodna zabawa z kolegami.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- kończy zdania podane przez nauczycielkę
- utrzymuje prawidłową postawę ciała
- biega bez potrącania
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- klasyfikuje przedmioty według koloru
i ilości
- prawidłowo porusza się w parach
- utrzymuje równowagę
- układa z mozaiki geometrycznej wg własnych pomysłów
- wie, jak należy się ubierać, gdy jest zimno
- zgodnie bawi się z kolegami

Obszar z pp.
II,2
IV,6
I,8
I,5
I,8
III,7
III,7
I,8
IV,12
IV,18
I,2
III,4

Formy i metody pracy:
CZWARTEK
- Powitanie dzieci, zabawy w wybranych kącikach zainteresowań.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- Zabawa dydaktyczna „ Wesołe koraliki”, układanie koralików wg wzoru.
- Ćwiczenia poranne 3/XI/17.
- W łazience – dokładne mycie rąk i wycieranie się własnym ręcznikiem.
- Zabawy rytmiczno – muzyczne, zabawa ilustracyjna do piosenki „Pan Listopad”, opowieść ruchowa „Uciekamy przed wiatrem i ulewą”, odzwierciedlenie ruchem opowiadania nauczycielki, rozwijanie twórczych pomysłów.
- „Szaliki, czapki i rękawiczki” –ozdabianie wg własnych pomysłów.
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawy na zjeżdżalni.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Pajacyk i lalki”.
- Zabawa słuchowa: „Wieje wiatr” – słuchanie dźwięków dobiegających z otoczenia, wskazywanie kierunku, z którego dobiega dźwięk, rozpoznawanie i nazywanie tych dźwięków.
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się w małych grupkach
- układa koraliki wg podanego wzoru
- rozwija zwinność całego ciała
- ilustruje treść piosenki ruchem
- umiarkowanie nabiera klej
bezpiecznie korzysta ze zjeżdżalni
- reaguje na sygnał wzrokowy
- nazywa dźwięki dobiegające z otoczenia
- zgodnie bawi się z kolegami

Obszar z pp.
III,4
IV,13
I,1
IV,7
IV,8
III,7
I,5
IV,7

Formy i metody pracy:
PIĄTEK
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- Zabawa badawcza „Co fruwa na wietrze?”, wypowiedzi dzieci na podstawie własnych doświadczeń.
- Ćwiczenia poranne 3/XI/17.
- Zestaw zabaw ruchowych 2/XI/17 prowadzony metodą opowieści ruchowej „Figle z wiatrem”, pomoce: tamburyno, ilustracje, prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego.
- „Dziadzio Mrok” teatrzyk sylwet wg E. Szelburg – Zarembiny, ilustracja ruchowa treści wiersza, ćwiczenia artykulacyjne, podział słów na sylaby 4l.
- W ogrodzie przedszkolnym – zabawy kołowe.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Wróbelki i kot”.
- Rozmowa o pogodzie „Jaka dzisiaj jest pogoda?” – opowiadanie o pogodzie, używając określeń: ładna, słoneczna, deszczowa, brzydka.
- Zabawy przy stolikach, układanie układanek, wyszywanki bez igły.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- wypowiadają się na zadany temat
- doskonali zmysł równowagi
- biega bez potrącania
-uważnie słucha opowiadania
- bierze udział w zaproponowanych zabawach
- prawidłowo skacze obunóż
-prawidłowo stosuje formy fleksyjne
w mowie potocznej
- rozwija spostrzegawczość wzrokową
- rozwija sprawność manualną palców i dłoni

Obszar z pp.
III,1
IV,3
I,8
I,5
IV,2
II,8
I,5
IV,6
IV,2
I,9

4 Tydzień: KTO NAM SZYJE UBRANIA

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Powitanie dzieci, wykorzystanie zabawy „Jestem ja, jesteś ty”.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- Zabawa twórcza „Kompletujemy jesienną garderobę, uświadomienie konieczności ubierania się stosownie do warunków pogodowych.
- Ćwiczenia poranne 4/XI/17.
- Czynności higieniczno – porządkowe.
- Wycieczka do zakładu krawieckiego – zaznajomienie z wyposażeniem zakładu oraz pracą krawcowej. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
Po powrocie omówienie wrażeń z wycieczki.
- Zabawa ruchowa z elementem toczenia „ Podaj piłkę”.
- Składanie obrazków z części „Jesienna garderoba”.
- Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Cele operacyjne:
- dzieli radość ze spotkania z kolegami i nauczycielką
- ubiera się odpowiednio do pogody późną jesienią
- biega bez potrącania
- utrzymuje porządek wokół siebie
- kulturalnie zachowuje się w zakładzie krawieckim
- rozmawia z pracownikami zakładu
- prawidłowo porusza się w parach
- toczy piłkę do nauczycielki
- rozwija spostrzegawczość wzrokową
- używa zwrotów grzecznościowych w zabawie

Obszar z pp.
II,5
I,2
I,5
I,7
IV,20
III,8
III,7
I,5
IV,11
II,2

Formy i metody pracy:
WTOREK
- Powitanie dzieci, zabawy w wybranych kącikach zainteresowań.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
-W zabawie pt. „Nitki i niteczki”, ćwiczenia oddechowe, dmuchanie na nitki, wydłużenie fazy wydechowej.
- Zabawa gramatyczna „Co robi krawcowa?” uściślanie wiedzy na temat krawcowej, prawidłowe stosowanie form fleksyjnych w mowie potocznej.
- Ćwiczenia poranne 4/XI/17.
- Słuchanie piosenki „Kłopoty z szyciem”, muz. I. Pfejffer, analiza piosenki, zabawa ruchowa do słów piosenki.
- Zabawa dydaktyczna „Guziki”, porównywanie wielkości guzików, używanie określeń: duży, mały, przeliczanie liczebnikami porządkowymi do 3 3l, do 4 i dalej 4l.
- Spacer w okolicy przedszkola – określanie pogody, prawidłowe poruszanie się po chodniku.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Po wąskiej dróżce”.
- „Kącik krawiecki” – urządzenie kącika krawieckiego, zapoznanie z narzędziami potrzebnymi w zakładzie krawieckim.
- Zabawy inicjowane przez dzieci.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- wydłuża fazę wydechową
- poprawnie stosuje formy fleksyjne w mowie potocznej
- biega bez potrącania
- uważnie słucha piosenki
- ilustruje treść piosenki ruchem
- klasyfikuje przedmioty wg wielkości
- przelicza do 4 i dalej
- prawidłowo porusza się po chodniku
- utrzymuje równowagę
- rozpoznaje przedmioty potrzebne krawcowej
- sprząta po zabawie

Obszar z pp.
II,5
IV,6
IV,6
I,5
IV,7
V,7
IV,12
IV,15
III,7
I,5
IV,20
II,5

Formy i metody pracy:
ŚRODA
- Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań według upodobań dzieci.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- Słuchanie wiersza „Krawcowa” H. Ożogowskiej , ćwiczenia ortofoniczne, przećwiczenie narządów mowy na zgłoskach: „tur-tur, ciachu, ciach”, wdrażanie do prawidłowego wybrzmiewania podanych wyrazów, 4l nauka wiersza.
- Ćwiczenia poranne 4/XI/17.
- Zestaw zabaw ruchowych 2/XI/17 prowadzony metodą opowieści ruchowej „Figle z wiatrem”, pomoce: tamburyno, ilustracje, prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego.
- Teatrzyk cieni na podstawie utworu „Tańcowała igła z nitką” – kształcenie wyobraźni i wrażliwości dzieci, wpajanie dzieciom kultury żywego słowa, 4l próby przedstawienia teatrzyku.
- W ogrodzie przedszkolnym – rysowanie kredą na asfalcie.
- Obiad – spożywanie posiłku w ciszy.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Pajacyk i lalki”.
- Zabawy w kąciku krawieckim, przyjmowanie ról przez dzieci.
- Zabawy dowolne dzieci.

Cele operacyjne:
- używa zwrotów grzecznościowych w zabawie
- dokładnie wymawia zgłoski
- reaguje na sygnał wzrokowy
- prawidłowo skacze obunóż w miejscu
- odnajduje humorystyczny wątek wiersza
- prawidłowo korzysta z kredy
- reaguje na sygnał słowny
- przyjmuje na siebie określone role
- zgodnie bawi się w zespole

Obszar z pp.
II,5
IV,6
I,5
I,5
IV,6
I,9
I,5
I,6
III,1

Formy i metody pracy:
CZWARTEK
- Zabawy dowolne podczas schodzenia się dzieci, zachęcanie do zabaw w grupkach.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- Nauka pamięciowa wiersza H. Ożogowskiej „Krawcowa”, prawidłowa regulacja oddechem podczas recytacji.
- Ćwiczenia poranne 4/XI/17.
- Czynności samoobsługowe.
- Zabawy rytmiczno – muzyczne, zabawa oparta na melodii piosenki „Kłopoty z szyciem”, instrumentacja piosenki przy pomocy instrumentów muzycznych, zabawa rytmiczna – echo rytmiczne, różne sposoby zabawy za pomocą słowa i rytmu.
- „Sukienka i spodenki” – projektowanie wzoru na materiał z kawałków materiału.
- Spacer w okolicy przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Figurki”.
- Zabawa dydaktyczna „Czarodziejski worek krawcowej”, rozpoznawanie i opisywanie przedmiotów przydatnych w pracy krawcowej.
- Zabawy dowolne, zgodna zabawa.

Cele operacyjne:
- bawią się z kolegami
- ćwiczy pamięć dowolną
- reguluje natężenie głosu
- skacze obunóż w miejscu
- ilustruje treść piosenki ruchem
- gra na instrumentach muzycznych
- projektuje wzór materiału
- bezpiecznie porusza się w parach
- reaguje na sygnał słowny
- swobodnie wypowiada się na temat przedmiotów
- zgodnie bawi się z kolegami

Obszar z pp.
III,1
IV,5
IV,6
I,5
IV,7
IV,7
IV,8
III,7
I,5
IV,6
III,1

Formy i metody pracy:
PIĄTEK
- „Moje zabawy” – zabawy według zainteresowań dzieci.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- Zabawa dydaktyczna „Mozaika”, manipulowanie figurami geometrycznymi nt dowolny.
- Ćwiczenia poranne 4/XI/17.
- Zestaw zabaw ruchowych 2/XI/17 prowadzony metodą opowieści ruchowej „Figle z wiatrem”, pomoce: tamburyno, ilustracje, prawidłowy bieg na palcach.
- Rozmowa podczas oglądania ilustracji w książce E. Szelburg – Zarembiny „Po nitce do kłębka”, rozbudzanie zainteresowań książką.
- Spacer wokół budynku przedszkola – sprawnie ubierają się i rozbierają.
- Słuchanie muzyki relaksacyjnej podczas poobiedniego odpoczynku.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „ Samochody”.
- Składanie obrazków z części „Warsztat krawiecki”.
- Indywidualne rozmowy z dziećmi na temat minionego dnia w przedszkolu.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się z kolegami
- manipuluje mozaiką geometryczną
- utrzymuje równowagę
- prawidłowo biega na palcach
- szanuje książki
- prawidłowo porusza się po chodniku
- zna potrzebę odpoczywania
- biega na potrącania
- rozwija spostrzegawczość wzrokową
- czeka cierpliwie na swoją kolej przy wypowiedzi

Obszar z pp.
III,1
IV,12
I,8
I,5
IV,19
14,5
III,7
I,4
I,5
IV,5
III,5

5 Tydzień: MOJA MIEJSCOWOŚĆ

Formy i metody pracy:
PONIEDZIAŁEK
- Powitanie dzieci w zabawie „Przesyłam powitalny promyk uśmiechu”. Zabawy dowolne.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- Zabawa dydaktyczna „Znam swój adres”, podawanie adresu zamieszkania.
- Ćwiczenia poranne 5/XI/17.
- Czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe.
- Zestaw zabaw ruchowych 2/XI/17 prowadzony metodą opowieści ruchowej „Figle z wiatrem”, pomoce: tamburyno, ilustracje, dokładne wykonywanie ćwiczeń.
- Słuchanie wiersza „Nasze podwórko” L.J. Kerna – uważne słuchanie utworu 3l, poprawne wypowiedzi pod względem gramatycznym, podział słów na sylaby 4l.
- W ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne zabawy na urządzeniach ogrodowych.
- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Skoki zajączka”.
- Praca z obrazkiem „Herb Tarnowa”, zapoznanie z kształtem i kolorami herbu Tarnowa.
- Zabawy w małych grupkach według zainteresowań dzieci, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie.

Cele operacyjne:
- dzieli radość ze spotkania z kolegami i nauczycielką
- zna swój adres zamieszkania
- utrzymuje równowagę na jednej nodze
- utrzymuje porządek w sali i w łazience
- rozwija sprawność ruchową
- wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania
- chętnie przebywa na świeżym powietrzu
- skacze obunóż
- zna wygląd herbu Tarnowa
- odkłada zabawki na swoje miejsce po skończonej zabawie

Obszar z pp.
II,5
III,3
I,8
I,1
I,5
IV,5
III,7
I,5
IV,10
III,5

Formy i metody pracy:
WTOREK
- Powitanie dzieci w przedszkolu - zabawy swobodne w wybranych kącikach.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- „Moje miasto Tarnów”, oglądanie widokówek i albumów o Tarnowie.
- W łazience – dokładne mycie zębów
- Ćwiczenia poranne 5/XI/17.
- Słuchanie piosenki „Pojedziemy w cudny kraj”, sł. M. Konopnicka, muz. B. Miłoszewska – Piszek, zabawa ruchowa do słów piosenki, wyklaskiwanie refrenu.
- „Herb Tarnowa” – wydzieranka z kolorowego papieru.
- Spacer w okolicy przedszkola , obserwowanie krajobrazu swojej miejscowości.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Polecenia”.
- Słuchanie wiersza M. Przewoźniaka „Polskie symbole”, posługiwanie się określeniem: flaga, godło, herb.
- Zabawy przy stolikach ,układanie puzzli, przewlekanki sznurkowe.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawi się w grupie
- rozpoznaje zabytki Tarnowa
- utrzymuje równowagę
- uważnie słucha piosenki
- ilustruje treść piosenki ruchem
- umiarkowanie nabiera klej
- obserwuje krajobraz
- reaguje na sygnał słowny
- znają symbole narodowe
- odkłada zabawki na swoje miejsce

Obszar z pp.
II,5
IV,5
I,5
I,5
IV,7
IV,7
IV,8
II,11
I,5
IV,10
II,5

Formy i metody pracy:
ŚRODA
- Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci – zgodna zabawa.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- Zabawa gramatyczna „Jak wygląda mój dom”, opisywanie swojego domu, używanie poprawnych form gramatycznych.
- Ćwiczenia poranne 5/XI/17.
- Zestaw zabaw ruchowych 2/XI/17 prowadzony metodą opowieści ruchowej „Figle z wiatrem”, pomoce: tamburyno, ilustracje , wzmocnienie mięśni ramion.
- Słuchanie wiersza „Moje miasto” autorki wiersza: D. Zawadzka i mama A. Zawadzka, rozpoznawanie na ilustracjach zabytków Tarnowa.
- Spacer wokół przedszkola – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Zabawa ruchowa z elementem równowagi pt. „ Po wąskiej dróżce”.
- Zabawa dydaktyczna „Pociąg wjeżdża do tunelu”, masażyki relaksacyjne.
- Zabawy swobodne w kącikach tematycznych.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawią się z kolegami
- używa poprawnych form gramatycznych
- skacze obunóż w miejscu
- prawidłowo wykonuje ćwiczenia ramion
- rozpoznaje zabytki Tarnowa
- prawidłowo porusza się w parach
- utrzymuje równowagę
- zgodnie współpracuje w parze z kolegą
- chętnie bawi się z kolegami

Obszar z pp.
II,5
IV,6
I,5
I,5
IV,5
I,5
III,7
IV,18
I,5

Formy i metody pracy:
CZWARTEK
- Zabawy dowolne, zgodna zabawa z kolegami.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- W zabawie pt. „Dmuchamy w kulki”, ćwiczenia oddechowe, wydłużanie fazy wydechowej przy dmuchaniu w foliowe kulki.
- Ćwiczenia poranne 5/XI/17.
- Ćwiczenia rytmiczno – muzyczne, zgadywanka słuchowa połączona z układem ruchowym towarzyszącym piosence „Pojedziemy w cudny kraj”, sł. M. Konopnicka, muz. B. Miłoszewska – Piszek, indywidualne granie na grzechotkach w rytm melodii do
piosenki. Andrzejki w grupie, znane wróżby i zabawy do muzyki.
- „Flaga Polski”, malowanie czerwoną farbą plakatową flagi Polski.
- Spacerek ulicami Tarnowa, obserwowanie architektury tarnowskiej.
- Zabawa ruchowa z elementem biegu „Podróżujemy po Tarnowie”.
- „Moje miasto Tarnów”, ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst P. Siewiera – Kozłowskiej, ćwiczenia pionizujące język.
- Zabawy konstrukcyjne w kąciku klocków, budowanie miasta.

Cele operacyjne:
- zgodnie bawią się z kolegami
- wydłuża fazę wydechu
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- gra na instrumentach muzycznych
- rozwija poczucie rytmu i frazę muzyczną
- prawidłowo maluje flagę Polski
- obserwują krajobraz
- reagują na sygnał słowny
- oglądają w lusterku swój aparat mowy
- konstruuje z klocków miasto

Obszar z pp.
I,5
IV,6
I,5
IV,7
IV,7
IV,8
II,11
I,5
IV,6
I,6

Formy i metody pracy:
PIĄTEK
- Powitanie dzieci w przedszkolu - zabawy swobodne w wybranych kącikach.
- Praca indywidualna i praca w ramach ppp.
- Zabawa ortofoniczna „ Pojedziemy na wycieczkę”, rozwijanie narządów mowy na zgłoskach: „tu, szur, der wrr”.
- Ćwiczenia poranne 5/XI/17.
- Czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe.
- Zestaw zabaw ruchowych 2/XI/17 prowadzony metodą opowieści ruchowej „Figle z wiatrem”, pomoce: tamburyno, ilustracje, prawidłowe zakładanie stroju gimnastycznego.
- Zabawa dydaktyczna „ Na wycieczce” – przeliczanie liczebnikami głównymi i porządkowymi do 3 3l, do 4 i w granicach możliwości 4l.
- Spacer wokół budynku przedszkolnego – bezpieczne poruszanie się w parach.
- Zabawa ruchowa z elementem orient. – porz. „Figurki”.
- Zabawa dydaktyczna „Pokaż flagę”, rozpoznawanie polskiej flagi spośród innych.
- Zabawy dowolne, sprzątanie zabawek po zakończonej zabawie.

Cele operacyjne:
- posługuje się głosem umiarkowanym
- dokładnie wymawia zgłoski
-rozwija zwinność całego ciała
- utrzymuje porządek wokół siebie
- dokładnie wykonuje ćwiczenia
- liczy liczebnikami głównymi i porządkowymi do 3 i 4 i w granicach możliwości
- nie oddala się od grupy
- reaguje na sygnał słowny
- rozpoznaje flagę Polski
- sprząta zabawki po zabawie

Obszar z pp.
II,9
IV,6
I,5
I,1
I,5
IV,15
III,7
IV,10
I,7

Literatura:
- Program Wychowania Przedszkolnego, „Kocham przedszkole” - WSiP 2017
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
- Poznanie środowiska przyr. – społ. – H. Woźniak
- Wychowanie fizyczne w przedszkolu – K. Wlaźnik
- Wychowanie muzyczne w przedszkolu – U. Smoczyńska – Nachtman
- Praca z dziećmi przedszkolnymi – G. Sapalska, B. Orlińska
- Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli – Z. Bogdanowicz
- W wierszu i w piosence – B. Forma
- Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym – J. Gudaczewska, M. Tarsa
- Z ludźmi i przyrodą - wybór literatury dla dzieci przedszkolnych z komentarzem metodycznym, WSiP, Warszawa 1991, Kruk H.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.