X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 3591
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Gimnastyka - Układ ćwiczeń na równoważni. Plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym

Zadania szczegółowe w zakresie:
-sprawności-uczeń:rozwinie poczucie równowagi,poprawi koordynację ruchową
-umiejętności-uczeń:umie zastosować ćwiczenia rozgrzewające organizm w parach, potrafi wykonać poprawnie różne rodzaje przejść i kroków na ławeczce gimnastycznej i równoważni, potrafi połączyć różne rodzaje przejść, kroków i ćwiczeń na równoważni w mini układ
-wiadomości-uczeń:zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas lekcji gimnastyki,zna pojęcie równowagi, wie w jaki sposób utrzymać równowagę, zna różne rodzaje przejść,kroków i ćwiczeń na równoważni, dostrzega wpływ ćwiczeń na ładną sylwetkę
-usamodzielniania-uczeń:współuczestniczy w organizacji lekcji(samodzielnie prowadzi części rozgrzewki), współpracuje w parze, pomaga w przygotowaniu zajęć i miejsca ćwiczeń, angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa podczas lekcji, wdraża się do samodyscypliny podczas wykonywania ćwiczeń i dokonuje samokontroli poprawności ich wykonania

Część wstępna
Czynności ucznia:
-docelowe:zaktywizuje się do udziału w zajęciach
-zadania:słucha informacji nauczyciela, zapoznaje się z zadaniami lekcji, przygotowuje sie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w lekcji
Czynności nauczyciela:
sprawdza gotowość uczniów do zajęć, podaje zadania lekcji,zwraca uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć
Metody:pogadanka

Część główna A
Czynności ucznia:
-docelowe:pobudzi i przygotuje organizm do wysiłku
-zadania:
wykona ćwiczenia kształtujące w marszu i w biegu po przekątnej sali zaproponowane przez jedną z ćwiczących(np. skipy, wieloskoki, podskoki,marsz wypadami w przód, przyspieszenia, krok dostawny i skrzyżny,
biegi z obrotami, bieg tyłem),
wykona ćwiczenia kształtujące w parach w miejscu i w ruchu, w pozycjach wysokich i niskich(każda z par proponuje i demonstruje jedno ćwiczenie)
Czynności nauczyciela:
pomaga uczennicom w przeprowadzeniu tej części lekcji, dba o odpowiednie wykonywanie ćwiczeń i ich poprawność, czuwa nad bezpieczeństwem, wyróżnia najlepiej ćwiczące
Metody:zadaniowo-ścisła, zabawowo-klasyczna

Część główna B
Czynności ucznia:
-docelowe:rozwinie poczucie równowagi, pozna różne rodzaje przejść, kroków i ćwiczeń na równoważni oraz połączy je w mini układ na równoważni
-zadania:
wyjaśnia pojęcie równowagi,
wykona ćwiczenia równoważne w miejscu i w ruchu(stanie jednonóż,waga, chód do przodu i do tylu po linii),
pomaga w ustawieniu ławeczki gimnastycznej, równoważni i obłożeniu ich materacami,
wykona polecone przez nauczyciela przejścia i kroki po ławeczce gimnastycznej i po równoważni (chód do przodu i do tyłu krokiem gimnastycznym z woreczkiem na głowie, chód z wysokim unoszeniem kolan, chód z wysokim unoszeniem nogi, chód z wysokim unoszeniem kolan i z podskokiem, krok "Polki",
wykona polecone przez nauczyciela ćwiczenia na ławeczce gimnastycznej i na równoważni(przysiad, przysiad z półobrotem, waga)
dobierze poznane i własne kroki oraz ćwiczenia na równoważni i połączy je w mini układ na równoważni(dwie długości równoważni)
Czynności nauczyciela:
pomaga wyjaśnić pojęcie równowagi, wyznacza i z pomocą uczniów przygotowuje miejsce ćwiczeń, poleca zaplanowane przez siebie ćwiczenia, czuwa nad
bezpieczeństwem i poprawnością wykonywania ćwiczeń, koryguje błędy, pomaga uczennicom ułożyć mini układ na równoważni, wyróżnia najlepiej ćwiczące,
Metody:zadaniowo-ścisła

Część końcowa
Czynności ucznia:
-docelowe:uspokoi organizm, dostrzeże potrzebę samodoskonalenia
-zadania:wykona ćwiczenia rozluźniające i elongacyjne na drabinkach
Czynności nauczyciela:
zaleca ćwiczenia uspokajające w siadzie skrzyżnym i leżeniu tyłem oraz elongacyjne na drabinkach, wyjaśnia celowość ich stosowania, omawia poziom realizacji zadania głównego lekcji, podsumowuje aktywność i zaangażowanie uczennic, zachęca do samodoskonalenia sprawności akcentując jej przydatność w życiu codziennym
Metody:zadaniowo-ścisła, pogadanka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.