X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35896
Przesłano:

Doskonalenie mnożenia i dzielenia w zakresie 100 - rozwiązywanie zadań na porównywanie ilorazowe. Konspekt z edukacji matematycznej

Scenariusz edukacji matematycznej
Czas: 45 min.

Krąg tematyczny: Nasza ojczyzna
Temat: Doskonalenie mnożenia i dzielenia w zakresie 100- rozwiązywanie zadań na porównywanie ilorazowe.
Cel ogólny: doskonalenie techniki mnożenia i dzielenia w zakresie 100,
kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań.
Cele szczegółowe:
-mnoży i dzieli w pamięci w zakresie 100,
-stosuje prawo przemienności mnożenia,
-rozwiązuje zadania z treścią na mnożenie i dzielenie do 100,
-posługuje się pojęciami :czynnik, czynnik, iloczyn oraz dzielna, dzielnik , iloraz,
-porównuje iloczyny i ilorazy liczb,
-układa z puzzli matematycznych obrazki
Sfera wychowawcza:
-zachowuje porządek w miejscu pracy,
-współpracuje w grupie,
-uważnie słucha wypowiedzi innych,
Metody:
-słowna -oglądowa, -praktyczna,
Formy pracy:
-zbiorowa, -indywidualna jednolita, -grupowa,
Środki dydaktyczne: zróżnicowane karty pracy do pracy samodzielnej, dyplomy dnia, karty samooceny, ukryty temat dnia ( mnożenie i dzielenie) łamigłówki matematyczne zróżnicowane, puzzle matematyczne z zwierzętami występującymi w górach, pszczółki i rośliny górskie do zadań matematycznych,
Na co bezu:
Czy dzieci potrafią rozwiązywać zadania, znają pojęcia matematyczne, potrafią pracować w grupie?

PLAN REALIZACJI ZAŁOŻEŃ
1.Czynności organizacyjno – porządkowe przywitanie, rozpakowanie, (porządek na ławce), omówienie warunków oceniania. Najaktywniejsi otrzymają dyplomy dnia. Będą też na zajęciach karty pracy, których wykonanie będzie oceniane.
2.Nawiązanie do tematu zajęć : Układanie działań od najmniejszej do największej
Mno że nie i dzie le nie
7 x 5 4 x 9 6 x 7 9 x 5 7 x 7 6 x 9 9 x 9
Po odwróceniu roślinek górskich otrzymujemy hasło: Mnożenie i dzielenie.

3. Rachunek pamięciowy – dobieranie działania do wyniku np.:
6 x 6 8x7 4 x 9
9 x 4 36 1 x 36
36 x 1 5x8
7x7 9x6 3x4

4. Przemienność mnożenia. Uczniowie podają co to znaczy, że mnożenie jest przemienne. Która pszczółka doleci do górskiej roślinki.
4 x 5.........5 x 4 8 x 6...........6 x 8 9 x 4...........4 x 9
5. Rozwiązywanie zadań na porównywanie ilorazowe:
W górskim parku zakwitło 48sasanek i 8 razy mniej zawilcy. Ile zawilcy zakwitło w parku?
sasanki 48
zawilce 48 : 8 = 6
Odp.: W parku zakwitło 6 zawilcy.
Ile kwiatów zakwitło w górskim parku?
razem : 48 + 6 = 54
Odp. : W górskim parku zakwitły 54 kwiaty.
Uczniowie podają rozwiązania i wklejają do zeszytu notatkę.

6. Przypomnienie - jak nazywają się liczby w mnożeniu i dzieleniu.
5x6 = 30 czynniki iloczyn
36 : 9 = 4 dzielna dzielnik iloraz

7. Samodzielne rozwiązywanie karty pracy sprawdzającej umiejętność mnożenia i dzielenia do 100.
1. Dobieranie wyników do hasła: Układanie malejąco
Na sza oj czy zna
9x9 9x7 6x7 7x4 3x5
81 63 42 28 15

2. Stosowanie prawa przemienności mnożenia i obliczanie działań:
8 x 7 = 7 x 8 = 56
9 x 5 = 5 x 9 = 45
7 x 3 = 3 x 7 = 21
3. Porównywanie iloczynów liczb. Wstaw znaki <,>, =
3 x8..............6 x4 9x9 .........8 x10
4. Porównywanie ilorazów liczb. Wstaw znaki <,>, =
56: 7........ 36 : 6 40 :8.......35:7
5. Rozwiązywanie zadania i napisanie odpowiedzi.
Zadanie :
Mama z Tomkiem zbierali grzyby. Tomek znalazł 8 prawdziwków, a mama 7 razy więcej. Ile prawdziwków znalazła mama?
Działanie:........................................
Odp.: ........................................
Ile znaleźli razem prawdziwków?
Razem:........................................
Odp.:........................................
Dzieci, które szybciej zrobią kartę pracy otrzymają dodatkowe zadania.
........................................

8. Praca w grupie. Rozwiązywanie działań i układanie puzzli ze zwierzętami występującymi w górach ( kozica, niedźwiedź, świstak, wilk, salamandra)Dobieranie działań do wyniku.

9. Samoocena- uczniowie zamalowują odpowiedni kwiatek z napisem jak pracowałem na zajęciach bardzo dobrze, dobrze, źle

10. Podsumowanie – ocena uczniów.
Odpowiedź na pytanie czego się dziś nauczyliśmy.
Uczniowie otrzymują oceny, najaktywniejsi otrzymują dyplomy dnia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.