X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35894

Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 30. Scenariusz zajęć z matematyki

Konspekt lekcji z edukacji matematycznej
Klasa:II f Data: 28.04.2016
Czas: 45 minut Prowadzący: A. Wojczyk

Temat bloku: Maj w pełni.
Temat dnia: Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 30 – rozwiązywanie zadań.

Cele ogólne:
- Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych z wykorzystaniem mnożenia
i dzielenia liczb w zakresie 30.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- zna tabliczkę mnożenia w zakresie 30,
- rozumie, że dzielenie jest działaniem odwrotnym do mnożenia,
- rozwiązuje proste zadania tekstowe,
- dopisuje brakujące pytanie do zadania tekstowego.
- układa treść zadania do działania.
Nacobezu:
- znasz tabliczkę mnożenia liczb w zakresie do 30,
- rozumiesz, że mnożenie i dzielenie to działania wzajemnie odwrotne,
- rozwiązujesz zadania tekstowe,
- dopisujesz brakujące pytanie do zadania tekstowego.
- układasz treść zadania do działania.
Metody pracy:
- ćwiczeń praktycznych
- problemowe
Formy pracy:
- praca zbiorowa
- praca indywidualna
- praca grupowa
Środki dydaktyczne:
Tablica interaktywna, kartki z zadaniami, kartki z działaniami, uzupełnianki z hasłem, buźka z uśmiechem, zęby( jako punkty), karty z zadaniem domowym

Przebieg lekcji:
1. Przywitanie, sprawdzenie obecności, przedstawienie tematu zajęć.
2. Gry interaktywne na rozgrzewkę ( mnożenie i dzielenie w zakresie 36). Każdy uczeń podchodzi do tablicy i wpisuje wynik.
3. Podział klasy na 4 grupy. Podanie regulaminu konkursu
- Uczniowie losują kartki z zadaniami
- Kapitan wyznacza osobę z grupy do odpowiedzi
- Odpowiedź punktowana jest ząbkami ( Rozdanie buziek- wyjaśnienie, że dzieci będą zdobywać ząbki jako punkty w celu uzupełnienia uśmiechu). Grupa, która uzupełni uśmiech otrzymuje 5.
4. Rozwiązywanie zadania z treścią: ( Każda grupa losuje zadanie, odczytuje na głos, zapisuje na tablicy działanie, ustnie udziela odpowiedzi odpowiedź)
5. Układanie pytania do zadania. ( Każda grupa losuje treść zadania. Musi ułożyć pytanie i podać rozwiązanie.
6. Układanie treści zadania do działania ( mnożenie). Każda grupa losuje działanie
7. Układanie treści zadania do działania ( dzielenie). Każda grupa losuje działanie.
8. Podsumowanie pracy ( liczenie punktów) Sprawdzenie uśmiechów.
9. Podsumowanie pracy ( Rozwiązanie hasła : Pora na rodzinną majówkę)
10. Samoocena ( uśmiech, smutna buźka)
11. Zadanie pracy domowej.
12. Pożegnanie

Załączniki

Zadania:
Pkt. 4
- Kasia ułożyła na 3 półkach po 6 książek. Ile książek stało na półkach?
- Ola ułożyła na 6 półkach po 5 lalek. Ile lalek stało na półkach?
- Jola ułożyła na 5 półkach po 4 wazonów. Ile wazonów stało na półkach?
- Basia ułożyła na 7 półkach po misie. Ile misi stało na półkach?

Pkt 5.
- Mama położyła na 4 talerzach po 5 pączków.
- Olek miał 12 cukierków. Dał swoim 3 kolegom po tyle samo
- Zosia kupiła 5 bułek po 3 zł.
- Tadek miał 21 autek. Rozdzielił je do 3 pudełek po tyle samo.

Pkt 6.
- 4x5
- 2x9
- 4x4
- 3x9

Pkt 7

- 24: 4
- 12: 2
- 25: 5
- 30: 6

Pkt. 9

12 16 27
15 30 21
14 24 28

3 • 4
PO
2 • 8
RA
3 • 9
NA
5 • 3
RO
10 • 3
DZIN
7 • 3

2 • 7
MA
4 • 6
JÓW
7 • 4

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.