X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35858
Dział: Przedszkole

Majowa łąka - zabawy i zagadki pszczółki Mai

Scenariusz zajęć

Prowadząca: Anna Hanzlik
Temat kompleksowy: Znamy mieszkańców łąki.
Temat dnia: Majowa łąka – zabawy i zagadki pszczółki Mai.
Grupa wiekowa: 6-latki
Cel główny:
- kształtowanie gotowości do nauki czytania;
- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej;

Cele szczegółowe (dziecko):
- wyodrębnia głoski w wyrazie;
- wskazuje obrazek, którego nazwa rozpoczyna się i kończy podaną głoską;
- nazywa głoski w nagłosie, w wygłosie lub w środku wyrazu o prostej budowie fonetycznej;
- wymienia kolejne głoski w wyrazach jednosylabowych i dłuższych;
- rozpoznaje wyrazy wprowadzone do czytania globalnego w powiązaniu z obrazkiem lub przedmiotem;
- umie dokładnie narysować po linii i wykropkowanym śladzie;
- podejmuje chętnie różnego rodzaju aktywność fizyczną;
- potrafi współdziałać z dziećmi;

Pomoce dydaktyczne: obrazki do rebusu fonetycznego, wyrazy do globalnego odczytania, kolorowe karteczki z literami, kolorowanki, pisaki, kolorowe kwiatki z treścią zadań do wykonania, obrazki z mieszkańcami łąki, kartki z napisanymi zdaniami, magnetofon, sylweta pszczółki Mai.

Metody: indywidualna, grupowa, słowna,

Przebieg zajęć.
1. Rozwiązanie rebusu fonetycznego (wyodrębnianie danej głoski w wyrazie, i utworzenie hasła „Majowa łąka”).
motyle, zebra, jajko, nożyczki, krowa, gumka, stół, pająk , ślimak, ekran;
2. Zabawa dydaktyczna „Deszcz wyrazów” (globalne odczytanie różnych wyrazów, i wybranie tych które kojarzą się z łąką).
3. Zabawa muzyczno – ruchowa „Gąsienica”.
4. „Co robią mieszkańcy łąki?” – układanie zdań dotyczących wybranych mieszkańców łąki a następnie odczytanie prostych zdań (dla chętnych dzieci).
- Motyl lata nad kwiatkiem.
- Pszczoła zbiera nektar.
- Mrówka jest bardzo mała.
- Bocian ma długie nogi.
- Ślimak porusza się powoli.
- Żaba ma zielony kolor.

5. „Mieszkańcy łąki”:
- „Jaka to litera?”- utrwalenie liter drukowanych i pisanych;
- układanie z liter nazw mieszkańców łąki – motyl, osa, żabka, ważka, kret, bąk, praca w małych zespołach).
6. „Co to za mieszkaniec łąki”- układanie z liter podpisu do obrazka: kret, bocian, osa, żaba, pająk, ślimak, motyl. Rysowanie po linii.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.