X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35823
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Polska - moja ojczyzna. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć z dziećmi prowadzonych w Przedszkolu Miejskim Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
w Pabianicach

Temat zajęć: POLSKA – MOJA OJCZYZNA
Termin: 26.10.2017
Grupa: I – Wesołe Kaczorki i IV - Misiaki Wiek dzieci: 5 i 6 - latki
Miejsce: sala przedszkolna grupy Misiaków
Osoba prowadząca/e: Anna Dyniak, Magdalena Chołys, Kinga Nowicka, Monika Witusik
Cel ogólny: kształtowanie poczucia przynależności narodowej
Przewidywane efekty:
Dziecko:
1. Wymienia i nazywa symbole narodowe.
2. Odwzorowuje ruchem muzykę.
3. Współdziała w grupie rówieśniczej.
Metody: metody aktywizujące (metody twórcze: swobodnej ekspresji muzycznej, plastycznej), oglądowe (projekcja filmu), słowne (rozmowa, zagadki, objaśnienia
i instrukcje).

Formy: działalność indywidualna, zespołowa, zbiorowa (praca z całą grupą).

Obszary wskazane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:
• Obszar III, punkt 2: „Dziecko odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np.; grupy teatralnej, grupy sportowej”.
• Obszar III, punkt 6: „ Dziecko nazywa i rozpoznaje wartości związane
z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np.: szacunek do dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość”.
• Obszar IV, punkt 10: „Dziecko wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np.: o smoku Wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej”.
.
Pomoce / środki dydaktyczne: komputer, projektor, ekran, tamburyn, nagranie „Mazurka Dąbrowskiego”, wstążki białe i czerwone z bibuły (paski ok. 3 cm szerokości), nagranie piosenki „Płynie Wisła, płynie”, kleje, arkusze papieru pakowego z narysowanymi konturami flag, kotyliony biało – czerwone, medale „W krainie orła białego”

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie:
• przedstawienie celu spotkanie dwóch oddziałów przedszkolnych,
• zabawa „Witam wszystkich, którzy...” – nauczyciel prosi, by pomachały do niego osoby, które zgadzają się z wypowiadanymi przez niego powitaniami, np.: witam wszystkich którzy, przyszli dziś do przedszkola, którzy wiedzą jak nazywa nasz kraj, którzy wiedzą, jakie barwy ma flaga Polski, którzy słyszeli legendę o smoku Wawelskim.
2. Rozmowa kierowana, inspirowana filmem „Polak Mały” – przedszkolaki oglądają sześciominutowy film, a następnie odpowiadają na pytania: jakie znacie polskie symbole narodowe?, dlaczego orzeł na czerwonym tle jest naszym godłem? Jaki tytuł nosi polski hymn?
3. Zabawa ruchowa „Orły do gniazd” – przedszkolaki dobierają się trójkami. Dwie osoby stają naprzeciw siebie i chwytają się za ręce – tworzą gniazdo, trzecia osoba staje między nimi – jest orłem. Na dźwięk tamburyna orły wyfruwają z gniazda
i poruszają się swobodnie po sali w rytm muzyki. Gdy tamburyn przestaje grać orzeł musi wrócić do gniazda (niekoniecznie swojego). Po chwili zabawy następuje zmiana dziecka, które było orłem.
4. Do hymnu! - zapoznanie z hymnem narodowym. Nauczyciel, odwołując się do filmu prosi, by dzieci odpowiedziały na pytania: kiedy / w jakich sytuacjach śpiewa się hymn? Jak się należy wtedy zachować? Następnie prezentuje postawę, jaka należy przyjąć podczas śpiewania hymnu państwowego. Przedszkolaki poruszają się swobodnie po sali, jednak gdy usłyszą umówione hasło: do hymnu! przyjmują odpowiednią postawę. Nauczyciel po kilku próbach śpiewa hymn, dzieci, które znają mogą się włączyć.
5. Zabawa ruchowa – improwizacja ruchowa do muzyki „Płynie Wisła, płynie”. Przedszkolaki otrzymują białe i czerwone wstążki z bibuły. Nauczycielka tłumaczy przedszkolakom zadanie: zaraz usłyszycie muzykę, chwyćcie wstążkę w dłoń
i wykonujcie ruchy, tańczcie tak jak czujecie. Słuchajcie muzyki. Gdy jest szybka, tańczcie szybko, gdy jest wolniejsza, tańczcie wolniej. Nauczyciel prowadzi pokaz improwizacji ruchowej przez cały utwór, by przedszkolaki, które nie mają pomysłu mogły naśladować.
6. Polska – biało – czerwoni! Ze wstążek, z którymi tańczyły dzieci, teraz będą wykonywały flagę. Prosimy, by dzieci przypomniały – opowiedziały, jak wygląda polska flaga. Następnie pokazujemy przedszkolakom kontury polskiej flagi. Dzieci przyklejają białe i czerwone paski tak, by wypełnić kontury flagi. Zadanie przeprowadzamy z podziałem na grupy.
7. Quiz wiedzy o symbolach narodowych. Nauczyciel czyta zagadki dotyczące polskich symboli narodowych. Dziecko, które zna odpowiedź podnosi rękę,
a następnie wskazane przez nauczyciela, odpowiada.
8. Podziękowanie za udział w zajęciach. Każde dziecko otrzymuje biało – czerwony kotylion oraz medal kraju orła białego. Kolorowy medal przedszkolaki przyklejają na kotylion, a następnie umieszczają na piersi.

O p r a c o w a n i e:
Anna Dyniak
Magdalena Chołys
Kinga Nowicka
Monika Witusik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.