X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35803
Dział: Przedszkole

Kolorowo, zdrowo i sportowo - program edukacyjny

PROGRAM EDUKACYJNY DOTYCZĄCY
PROMOCJI ZDROWIA

„Zdrowo kolorowo i sportowo”

OPRACOWAŁA:
Justyna Peszel- Kurzawa

CELE GŁÓWNE:

1. Podniesienie poziomu wiedzy dzieci przedszkolnych dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie oraz poznanie zasad higieny, bezpieczeństwa i racjonalnego odżywiania.
2. Zwiększenie liczby dzieci ze świadomością stosowania zasad zdrowego żywienia oraz spędzających czas aktywnie.

CELE SZCZEGOŁOWE :

ZDROWE ODŻYWIANIE

DZIECKO:
• potrafi kulturalne zachować się w czasie posiłku,
• wie jak ważne jest właściwe odżywianie się
• zachęca do spożywania zdrowych produktów, dużej ilości warzyw i owoców,
• ma świadomość jaki wpływ ma jedzenia na zdrowie człowieka,
• rozumie znaczenia umiaru w jedzeniu słodyczy,
• interesuje się zdrowymi produktami żywnościowymi,
• rozszerza obszar sensorycznych doświadczeń,

NAWYKI HIGIENICZNE

DZIECKO:
• wyrabia nawyki higieniczne i zamiłowanie do czystości
• dba o higienę układu nerwowego i narządów zmysłu
• rozumie potrzeby kontrolowania i leczenia zębów
• wie, że należy się szczepić
• rozwija umiejętności samoobsługi, samodzielności, sprawności manualnej, planowania czynności,

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA I REKREACJA
DZIECKO:

• wie, że wycieczki, spacery oraz aktywność ruchowa są źródłem zdrowia,
• systematycznie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych, zawodach sportowych,
• uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach kształtujących prawidłową postawę ciała,
• uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach orientacyjno- porządkowych,
• bierze udział w wycieczkach i spacerach, jako aktywnej formie relaksu
• zna pozytywny wpływ sportu na rozwój fizyczny i psychiczny człowieka,
• jest aktywne,

Plan Realizacji projektu: marzec- maj 2015

Projekt zdrowotny „ Zdrowo, kolorowo i sportowo” dostosowany jest do specyfiki przedszkola, otaczającego środowiska i możliwości dzieci. Zadania skupiają się wokół trzech obszarów:

1. PRZEDSZKOLAK WIE, JAK SIĘ ZDROWO JE I DBA O ŚRDOWISKO– zdobywamy wiedzę o zdrowym odżywianiu się i o tym jak dbać o nasze środowisko.
2. CZYSTY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – nabywamy nawyki higieniczne i dbamy o swoje bezpieczeństwo.
3. W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH – dbamy o harmonijny rozwój organizmu

Treści zawarte w programie przeznaczone są dla dzieci 3-4 oraz 5-6- letnich. Dotyczą wiedzy i umiejętności kształtowania postaw i aktywności zdrowotnej, ruchowej, społecznej, moralnej, plastycznej, muzycznej, teatralnej, przyrodniczej, kulturowo – estetycznej, technicznej oraz intelektualnej. Realizacja tych treści umożliwi w przyszłości wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci ułatwiając im funkcjonowanie w życiu, dbałość o własne zdrowie i jego rozwój oraz uczestnictwo w różnych formach aktywności.

METODY REALIZACJI

Treści edukacji zdrowotnej w przedszkolu powinny być wprowadzane w zabawie i poprzez zabawę. Ukazuje ona bowiem zjawiska w nowych barwach, porusza wyobraźnię, budzi uczucia, pokazuje co dobre, zachęca do działania. Stosowanymi metodami będą:

• Metoda przekazu wiedzy (sposób informowania, wyjaśniania, instruktażu, doświadczenia)
• Metoda pobudzania zachowań sprzyjających zdrowiu (czystość ciała, jego hartowanie, profilaktyczne zabiegi zdrowotne)
• Metoda utrwalania pożądanych zachowań i przyzwyczajeń zdrowotnych (powtarzanie pewnych czynności oraz zachowań określonych w sytuacjach edukacyjnych)
• Metoda organizowania środowiska edukacji zdrowotnej
• Historyjki obrazkowe,
• Scenki dramowe,
• Inspirowanie do podejmowania działań prozdrowotnych
• Metody aktywizujące
• Konkursy, quizy
• Techniki plastyczne
• wycieczki
• organizowanie kącików tematycznych
• Prelekcje oraz pogadanki lekarzy specjalistów oraz przedstawicieli
społeczności lokalnej

Formy:
• zajęcia z całą grupą z zastosowaniem aktywnych metod pracy
• zajęcia w zespołach
• zajęcia indywidualne

MODUŁ I PRZEDSZKOLAK WIE, JAK SIĘ ZDROWO JE I DBA O ŚRODOWISKO
zdobywamy wiedzę o zdrowym odżywianiu się i o tym jak dbać o środowisko

ZADANIA EDUKACYJNE

Grupa I dzieci 3- letnie
- Słuchanie opowiadania I. Salach „ Co lubi jeść Zosia” – podkreślenie znaczenia owoców i warzyw w zdrowy żywieniu
- „ Zagadki smakowe”- dziecko próbuje i nazywa różnorodne produkty spożywcze ( jajko, cytryna, itp.)
- Zabawa ruchowa „ Witaminki”Zabawa „ Gimnastyka”
Grupa II dzieci 4- letnie
- gromadzenie owoców i warzyw w kąciku przyrody- poznanie właściwości zdrowotne owoców
- „ Witaminy do koszyka”- segregowanie owoców i warzyw
- zabawy ruchowe Gimnastyka
-Na straganie” – rozmowa w oparciu o wiersz, ocena postępowania bohaterów,
- „Ziemniaczana zabawa”- poznanie właściwości ziemniaka, dziecko wie co to jest mąka ziemniaczana i do czego jest wykorzystywana, ziemniaczane stemple zajęcia plastyczno artystyczne.
- Wycieczka do Zakładu Przeładowni Odpadów- zwiedzanie zakładu, oglądanie bajki o Ekoludku, segregowanie odpadów, wyrabianie nawyku dbania o środowisko. ( 24.04.2015r)

Grupa III dzieci 4-5- letnich
Przygotowanie witaminowych pyszności – „warsztaty kulinarne”:
-samodzielnie komponowanie zdrowych kanapek,
- Degustacja owoców i warzyw- zabawy poznawcze rozwijające zmysły
- „Co tak pachnie, co tak smakuje?” - zabawa
- „Owocowo-warzywny bal”- poznanie różnych rodzajów warzyw i owoców, ich zapachu i smaku” podczas zabaw tanecznych.
- Zaproszenie na „Popołudnia ze zdrowiem” podczas których uczniowie z Publicznego Gimnazjum przygotowują dla dzieci teatrzyki o tematyce zdrowotnej w poszczególnych grupach przedszkolnych.
• Zwiedzanie sklepu spożywczego.
• Wycieczka do przedszkolnej kuchni –nawiązanie współpracy z intendentką: pomoc w dostarczaniu produktów na drugie śniadanie –owoce i warzywa:
Kontynuowanie uprawy ogródka przedszkolnego, donic z sadzonkami, sadzenie z dziećmi ziół, nowalijek w skrzynkach na oknie, kiełkowanie kiełków -wykorzystanie zbiorów do posiłków
- Wycieczka do Zakładu Przeładowni Odpadów- zwiedzanie zakładu, oglądanie bajki o Ekoludku, segregowanie odpadów, wyrabianie nawyku dbania o środowisko. ( 29.04.2015r)

Grupa dzieci IV 5- 6- letnich
• Prowadzenie zajęć dotyczących zdrowego żywienia:
- „Piramida zdrowia”
- „Zdrowie w witaminach”
- „Od ziarenka do bochenka”- poznawanie procesu powstawania chleba. (16.03.2015r)
• „Dzień jajka” - poznanie pochodzenia jajek, rozszyfrowanie liczb na jajku, promowanie jajek od kur z wolnego wybiegu. ( 30.03.2015r)
• „ Marchewkowy dzień”
• „Cebulka”- praca plastyczna
• „Podróż do mlecznej krainy” - poznawanie pochodzenia mleka, rodzajów mlek. Promowanie picia mleka świeżego zamiast UHT. Poznanie mnogości przetworów mlecznych.
• Prezentacja multimedialna- Zdrowe odżywianie. (23.03.2015r)
- „ Owoce i warzywa”- lepienie z masy solnej. Utrwalenie wiadomości n/t znaczenia owoców i warzyw dla zdrowia człowieka.
- „Sałatka jarzynowa”- przygotowanie wspólnie z n- lem sałatki ( 10.03.015r)
- „Warsztaty kulinarne” samodzielne komponowanie kanapek
Zaproszenie na „Popołudnia ze zdrowiem” podczas których uczniowie z Publicznego Gimnazjum przygotowują dla dzieci teatrzyki o tematyce zdrowotnej w poszczególnych grupach przedszkolnych.
• Zwiedzanie sklepu spożywczego.
• Wycieczka do Zakładu Przeładowni Odpadów- zwiedzanie zakładu, oglądanie bajki o Ekoludku, segregowanie odpadów, wyrabianie nawyku dbania o środowisko. ( 27.04.2015r)
• Wycieczka do gospodarstwa sadowniczego, oglądanie sadu, drzewek, rozmowa na temat wartości odżywczych owoców ( maj)
• Wycieczka do przedszkolnej kuchni –nawiązanie współpracy z intendentką: pomoc w dostarczaniu produktów na drugie śniadanie –owoce i warzywa:
Kontynuowanie uprawy ogródka przedszkolnego, donic z sadzonkami, sadzenie z dziećmi ziół, nowalijek w skrzynkach na oknie, kiełkowanie kiełków -wykorzystanie zbiorów do posiłków.

KRYTERIA SUKCESU: U dzieci można spodziewać się następujących efektów wynikających z realizacji projektu:
- wzrost świadomości na temat wpływu jedzenia na zdrowie człowieka,
- wdrażanie do dbałości o środowisko naturalne,
- wdrażanie do segregowania odpadów,
- rozszerzenie obszaru sensorycznych doświadczeń,
- wzrost zainteresowania zdrowymi produktami żywnościowymi,
- zrozumienie potrzeby prawidłowego żywienia,
- konieczność zachowania umiaru w jedzeniu żywności szkodzącej zdrowiu i słodyczy
- kulturalne spożywanie posiłków

MODUŁ II CZYSTY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
nabywamy nawyki higieniczne i dbamy o swoje bezpieczeństwo

ZADANIA EDUKACYJNE
Grupa I dzieci 3- letnich
- „Gimnastyka to zabawa”- wykonywanie ćwiczeń fizycznych przy rymowance
- Moja przybory toaletowe- malowanie farbami plakatowymi konturów przyborów toaletowych
- W łazience- opowieść ruchowa.
-„ Wilk u dentysty”- teatrzyk z wykorzystaniem pacynek, zapoznanie z praca stomatologa oraz sposobów utrzymania zdrowego uśmiechu
- dbamy o higienę- nauka korzystania z łazienki, zapoznanie z zasadami „ Kodeks małego przedszkolaka”
Grupa II dzieci - 4- letnich
Niegrzeczny miś- uczymy misia dobrego zachowania- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
- „ Czystość to zdrowie” – inscenizacja wiersza W. Chotomskiej „Kino w łazience”- rozumienie potrzeby dbania o zęby, kontrolowania ich stany oraz leczenia
Grupa III dzieci 4-5- letnich
• Kłopoty łyżki- teatrzyk kukiełkowy
- „ Mydło lubi zabawę” – zabawa ilustracyjna do piosenki
• Wizyta w przychodni lekarskiej we Wróblewie,
„Gimnastyka to zabawa”- wykonywanie ćwiczeń fizycznych przy rymowance
• Wycieczka do apteki
• Wycieczka na Powiatową Komendę Policji w Sieradzu- zapoznanie się z pracą policjantów, rozmowa na temat zachowania bezpieczeństwa podczas różnych sytuacji dnia codziennego, zwiedzanie budynku komendy, oglądanie samochodów policyjnych. ( 15.04.2015)
• „Każdy przedszkolak wie, jak o zdrowie dba się”międzyprzedszkolny konkurs recytatorski dla dzieci ( 12.05.2015r)
Grupa IV dzieci 5-6 letnich
• Umiem zachować się przy stole - organizacja zabaw z wykorzystaniem sprzętów, zabawek, rekwizytów: estetyka stołu przyjmowanie odpowiedniej postawy siedzącej prawidłowe posługiwanie się sztućcami kulturalne spożywanie posiłków posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi: smacznego, proszę, dziękuję
Cykl zajęć: Czysty i samodzielny przedszkolak- rozumienie znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia, samodzielność w szatni i toalecie.
- Rada na katar- pogadanka n/t zdrowia i czynników powodujących zarażenie katarem
- To służy zdrowiu, to szkodzi zdrowiu- plakaty wykonane w zespołach wykorzystaniem ilustracji i obrazków
- - „Na zdrowie”- słuchanie opowiadania B. Lewandowskiej, kształtowanie nawyków prozdrowotnych
- Kłopoty łyżki- teatrzyk kukiełkowy
- Wizyta w przychodni lekarskiej we Wróblewie,
- Wycieczka do apteki
- Wycieczka na Powiatową Komendę Policji w Sieradzu- zapoznanie się z pracą policjantów, rozmowa na temat zachowania bezpieczeństwa podczas różnych sytuacji dnia codziennego, zwiedzanie budynku komendy, oglądanie samochodów policyjnych.( 15.04.2015r)
- „Każdy przedszkolak wie, jak o zdrowie dba się”międzyprzedszkolny konkurs recytatorski dla dzieci ( 12.05.2015r)

KRYTERIA SUKCESU:
U dzieci można spodziewać się następujących efektów wynikających z realizacji projektu:
- dzieci potrafią dbać o higienę jamy ustnej,
- rozwijają umiejętność samoobsługi i samodzielności,
- rozumieją konieczność opanowania lęku przed zabiegami leczniczymi,
- wiedzą do kogo powinno się zwrócić w razie kłopotów ze zdrowiem,
- potrafią chronić swój organizm przed chorobą,
- rozumieją i przestrzegają konieczności codziennych zabiegów higienicznych,dbają o porządek i ład wokół siebie,
- kontroluje swój wygląd (fryzurę, czystość ubrania),
- dba o własne bezpieczeństwo i innych, wie do kogo można zwrócić o pomoc w różnych sytuacjach.

MODUŁ III W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH
dbamy o harmonijny rozwój organizmu

ZADANIA EDUKACYJNE
Grupa I dzieci 3- letnich
- „Gimnastyka to zabawa”- wykonywanie ćwiczeń fizycznych przy rymowance
• Zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem (indywidualnych, zbiorowych, samoczynnych lub zorganizowanych)
• Prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych różnymi metodami (kinezjologia edukacyjna, metody Labana, Orffa, Kniessów, Sherborne)
• Opowieść ruchowa „ Kotki”
Stosowanie zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch”:
• codzienne przebywanie w ogrodzie przedszkolnym;
• uczestniczenie w grach i zabawach terenowych;
• poznawanie sposobów aktywnego
wypoczywania po zajęciach w przedszkolu
Grupa II dzieci - 4- letnich
- „Gimnastyka to zabawa”- wykonywanie ćwiczeń fizycznych przy rymowance
Zabawy ruchowe, orientacyjno- porządkowe, z elementem skoku.
Zabawy ruchowe przy muzyce.
Opowieść ruchowa – Wiosenny spacer (20.03.2015)
Kury i kurczątka- zabawa ruchowa przy muzyce( 20.03.2015)
• Zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem (indywidualnych, zbiorowych, samoczynnych lub zorganizowanych)
• Prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych różnymi metodami (kinezjologia edukacyjna, metody Labana, Orffa, Kniessów, Sherborne)
• Organizowanie z całą grupą zajęć z wykorzystaniem różnych rodzajów zabaw i ćwiczeń :
Stosowanie zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch”:
• poznawanie sposobów aktywnego wypoczywania po zajęciach w przedszkolu
Grupa III dzieci – 4- 5 letnich
• Aktywnie wspólnie odpoczywamy- konkurs na najciekawszy aktywny sposób spędzania wolnego czasu z rodziną
• Trzymam się prosto –lekcja pokazowa z gimnastyki ogólnorozwojowej
• Dziecięca spartakiada –międzygrupowe zawody rekreacyjno-sportowe w ogrodzie z udziałem dzieci z innych grup
• Wycieczka na salę gimnastyczną- spotkanie z nauczycielem w-f.
Zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem (indywidualnych, zbiorowych, samoczynnych lub zorganizowanych)
• Prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych różnymi metodami (kinezjologia edukacyjna, metody Labana, Orffa, Kniessów, Sherborne)
• Organizowanie z całą grupą zajęć z wykorzystaniem różnych rodzajów zabaw i ćwiczeń
Grupa IV dzieci - 5-6 letnich
Stosowanie zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch”:
• codzienne przebywanie w ogrodzie przedszkolnym; uczestniczenie w grach i zabawach terenowych;
• poznawanie sposobów aktywnego ,wypoczywania po zajęciach w przedszkolu, zabawy z chustą animacyjną.
• Aktywnie wspólnie odpoczywamy- konkurs na najciekawszy aktywny sposób spędzania wolnego czasu z rodziną
• Trzymam się prosto –lekcja pokazowa z gimnastyki ogólnorozwojowej
• Dziecięca spartakiada –międzygrupowe zawody rekreacyjno-sportowe w ogrodzie z udziałem dzieci z innych grup
• Wycieczka na salę gimnastyczną- spotkanie z nauczycielem w-f.

KRYTERIA SUKCESU:
- dziecko unika niebezpieczeństw zagrażających jego zdrowiu,
- reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe,
- chętnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, ćwiczeniach gimnastycznych, spacerach, wycieczkach, grach i zabawach ruchowych,
- słucha poleceń nauczyciela i właściwie reaguje na nie,
- rozumie, że musi dbać o prawidłową postawę ciała,
- zna różne formy aktywnego wypoczynku,
- rozumie, że ruch na świeżym powietrzu to zdrowie,
- współdziała w grupie lub zespole podczas różnorodnej aktywności ruchowej, itd.

Ewaluacja programu:
- Systematyczna analiza przebiegu zajęć.
- Analiza kart pracy dzieci.
- Obserwacja postaw i zachowań dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.