X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35767
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wiosna piękna i radosna - cykl zajęć realizowanych metodą projektu

WIOSNA PIĘKNA I RADOSNA – cykl zajęć realizowanych metodą projektu
Cel główny: Bogacenie wiedzy przyrodniczej dziecka, uwrażliwienie na piękno otaczającej go przyrody
Cele szczegółowe:
• uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody wiosną
• wzbogacenie wiedzy przez eksperymentowanie i działania praktyczne
• budzenie odpowiedzialności podczas opieki nad roślinami
• nabieranie umiejętności wykonywania prostych prac związanych z uprawą roślin
• poznanie pierwszych oznak wiosny i charakterystycznych cech wiosny
• Poznanie zwiastunów wiosny;
• Obserwacja zmian atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny;
• Poznanie zmysłowe roślin – wąchanie, dotykanie,
• Poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt;
• rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego
• rozbudzanie zainteresowania literatura przyrodniczą, rozwijanie umiejętności korzystania z książek umiejętność wypowiadania się na forum grupy

Etap I
1.Temat został wybrany podczas rozmów z dziećmi pod wpływem zmieniającej się aury pogodowej
2. Tworzenie siatki pytań – zapisywanie pytań przez N. na dużym arkuszu papieru. Pytania zadawane przez dzieci wskazują, czego chciałyby dowiedzieć się o wiośnie.

3.Zapisywanie wypowiedzi dzieci związanych z wiosną, rysowanie „przygód” związanych z wiosną.
4. Zapisywanie hipotez badawczych – próba odpowiedzi na postawione przez dzieci pytania badawcze.
5. Tworzenie kolekcji – gromadzenie książek, albumów przyrodniczych, encyklopedii, tekstów literackich , rekwizytów związanych z wiosną.

Etap II
1.Ustalenie jak i gdzie można zweryfikować postawione pytania i hipotezy. Dzieci proponują osoby, które mogą zostać ekspertami i odpowiedzieć na postawione pytania. Sugerują by wybrać np.: rodzica, dziadka - działkowicza, pana leśnika, pana ze sklepu ogrodniczego,
2.Planowanie wycieczek i spacerów po okolicy. Dokonywanie obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Dostrzeganie zmian w przyrodzie : kiełkowanie, wzrost roślin, przyloty ptaków. Obserwacja prac wiosennych na ogródkach działkowych. Obserwacja sposobu ubierania się i zachowania ludzi;
3. Aktywność badawcza dzieci z wykorzystaniem: lupy, miarki krawieckiej, linijki, wagi szalkowej. Uzyskanie odpowiedzi na pytania. Co jest potrzebne roślinom do wzrostu?, Czy będą rosnąć bez dostępu światła w ciemności? Czy musimy rośliny podlewać? Jaką wodą należy podlewać kwiaty i jak często? Czy wszystkie drzewa są jednakowe co się z nimi dzieje na wiosnę? Czy kwiaty mają taki sam kształt, kolor, wielkość? Jak wyglądają wiosną listki na drzewach?
Szukanie odpowiedzi na postawione pytania w literaturze popularnonaukowej. Podejmowanie eksperymentów i zabaw badawczych.
• Podlewanie kwiatów wodą słodką i zakwaszoną.
• Obserwowanie roślin wystawionych na różne czynniki: słońce, ciemno, susza.
• Dokonywanie pomiarów drzew, sznurkiem , rękami.
• Oglądanie kwiatów , listków przez lupę
• Obserwowanie rozwoju listków na gałązkach
• Wykorzystanie lupy, ilustracji – określenie np.: nazwy owada, rośliny;
• Poznanie zmysłowe roślin- wąchanie, dotykanie, określanie kolorów
4.Tworzenie ankiet – przeprowadzanie wywiadów z dziećmi z sąsiedniej grupy, pracownikami przedszkola i domownikami. Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

5. Wizyta u eksperta. Ustalenie pytań do eksperta – pana leśnika

6. Szkic z natury- rysowanie ołówkiem wiosennego krajobrazu
7. Zabawy związane z tematem projektu
- Zbieranie informacji o zachowaniu się zwierząt wiosną;
- Wykonanie wiosennych kwiatów z papieru i bibuły;
- Zorganizowanie konkursu muzyczno – plastycznego pt. „Wiosna piękna i radosna” dla dzieci i rodziców
-Obserwacja zmian atmosferycznych – kalendarz pogody
- Słuchanie wiersza J.Kulmowej „W marcu jak w garncu” połączone z działaniem plastycznym „Garnek pogody”. Rozmowa: Co oznacza przysłowie „W marcu jak w garncu”?, Jaka jest marcowa pogoda?, Jak nazywa się pora roku, gdy jest marzec?. Poznanie charakterystycznych cech nowej pory roku .
- „Od nasionka do rośliny” – historyjka obrazkowa. Poznawanie cyklu rozwojowego roślin oraz warunków potrzebnych do życia.
- Wiosna w naszej sali”- działanie dzieci, praca w kąciku przyrody. Wykonywanie czynności koniecznych do wysiania rzeżuchy, sadzenia cebuli, fasoli itp. Poznawanie sposobów sadzenia roślin i siania nasion. Określanie warunków niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Wdrażanie do pielęgnowania roślin
- „Marcowe niebo” – praca plastyczna. Doskonalenie umiejętności malowania farbami akwarelowymi. Wykorzystanie szerszej palety barw. Posługiwanie się nazwami kolorów: błękitny, różowy, pomarańczowy.
- Nauka wiersza „ Oznaki wiosny” M. Olechowskiej
- Nauka piosenki „Nie śpijcie kiedy wiosna”
- .„W marcu jak w garncu”- rozmowa przy ilustracjach o zjawiskach atmosferycznych. Wyjaśnienie powiedzenia „W marcu jak w garncu”. Poszerzanie wiedzy o zjawiskach pogodowych związanych z porą roku. Wdrażanie do systematycznego obserwowania zjawisk atmosferycznych. Zabawa ruchowo- muzyczna „Przyloty ptaków”.
- Teatrzyk sylwet na podstawie bajki Urszuli Piotrowskiej pt „Spotkanie z przebiśniegami”. Uważne wysłuchanie i obejrzenie teatrzyku. Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Dostrzeganie zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia. Poznanie nazwy i wyglądu przebiśniegu. Rozumienie określenia pod ochroną.
- „Wiosenny kwiatek” – wykonanie kwiatów na patyczkach od szaszłyków.
- Improwizacja kierowana do muzyki „Walc kwiatów” . Rozwijanie umiejętności przedstawiania muzycznej i pozamuzycznej treści utworu. Rozwijanie poczucia rytmu. Uwrażliwienie na muzykę poważną.
- „Kotki które nie mruczą” wysłuchanie opowiadania. Wyjaśnienie tytułu opowiadania. Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o pierwszych oznakach wiosny.

- „ Bazie w wazonie”- dzieci na podstawie obserwacji z natury na kartonie z naklejonym wazonem wyciętym z kolorowego papieru doklejają gałązki bazi z papieru, a z waty doklejają kotki. Patyczkami do uszu malują żółtą farbą plakatową kreseczki kwiaty forsycji. Poszerzenie doświadczeń plastycznych – próby rysowania z natury.
- „Spotkanie z wiosną” - udział dzieci w obrzędach związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny. Występ przed publicznością. Prezentacja wiersza i piosenki.
- „Ptasie gniazdka”- zabawy matematyczne – układanie zadań matematycznych, ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu, przeliczanie jajeczek w gnieździe
- Bocian” - wykonanie bociana techniką origami.

Etap III
1. Zebranie i podsumowanie wiadomości zdobytych na temat wiosny.
2. Zaplanowanie punktu kulminacyjnego – prezentacja projektu
3. Punkt kulminacyjny – prezentacja projektu. Wyeksponowanie w sali dokumentacji projektu: kolekcji, zebranych pytań, hipotez badawczych, uzyskanych odpowiedzi na postawione przez dzieci pytania, opracowanych wyników ankiet, „sprawozdań” z wycieczek, zdjęć, rozstrzygnięcie konkursu muzyczno- plastycznego „Wiosna piękna i radosna”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.