X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35755
Przesłano:

Bezpieczna zima - scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej w klasie II

Ośrodek tematyczny: Zima.
Temat dnia: Bezpieczna zima.
Cel główny: Bezpiecznie bawimy się i wypoczywamy.
Cele operacyjne:
Uczeń:
- Słucha wypowiedzi i korzysta z informacji.
- Czyta zapisane hasła.
- Odczytuje uproszczone rysunki i znaki informacyjne.
- Tworzy wypowiedź ustną: opowiada historyjkę obrazkową.
- Uczestniczy w rozmowach: udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski.
- Układa zdania z rozsypani wyrazowej.
- Pisze czytelnie i estetycznie, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną.
- Wie gdzie można bezpiecznie organizować zabawy zimowe, a gdzie nie wolno tego robić i z jakiego powodu.
- Potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu i niebezpieczeństwie.
- Mnoży w zakresie 50.
- Układa liczby od najmniejszej do największej.
Metody:
-słowne
- oglądowe
- praktyczne
- aktywizujące: ,, burza mózgów”
Formy:
- praca zbiorowa
- praca indywidualna

Środki dydaktyczne:
kartony z sylabami, rozsypanka wyrazowa, podręczniki, zeszyty ćwiczeń , piłka, odtwarzacz CD, płyta CD.

Przebieg zajęć

1.Odkrycie celu i tematu zajęć poprzez rozwiązanie działań i porządkowanie wyników od najmniejszego do największego. Nauczyciel ustnie podaje działania, a uczniowie obliczają w pamięci i wyszukują na tablicy kartkę z właściwym wynikiem, a następnie układają w kolejności wyniki od najmniejszego do największego.
2.Zabawa metodą ,,burzy mózgów”. Nauczyciel podaje hasło, a uczniowie, którzy otrzymają piłkę podają swoje propozycje.
- Zima to?
- Ulubiona zabawa zimowa? ( bezpieczna czy niebezpieczna)
3.Opowiadanie historyjki obrazkowej. Ocena zachowania dzieci.
4. Wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionych na ilustracjach- wskazywanie zachowań niebezpiecznych.
5.Wykreślanie wyrazów ,,hamowanie” oraz ,,hamulec”. Odczytanie i zapisanie zdania. Wypowiedzi na temat ułożonego zdania.
6. Zapisywanie zdań z rozsypani wyrazowej.
7. Zabawa ruchowa przy piosence ,,Przygody bałwanków”
8. Wykonanie ćwiczenia 3 z zeszytu ćwiczeń. Ocena postępowania dzieci, które urządziły ślizgawkę na chodniku. Wykreślanie niepotrzebnych wyrazów w zdaniach.
8. Rozwiązanie zagadki. Wyjaśnienie dlaczego piesi powinni nosić znaczki odblaskowe.
9. Podsumowanie zajęć ( Czego dowiedzieliśmy się z lekcji?). Ocena uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.