X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35743
Przesłano:

Poznajemy elementy budowy rośliny i ich funkcje - liście oraz kwiat. Scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji Przyrody w klasie IV

Temat zajęć: Poznajemy elementy budowy rośliny i ich funkcje - liście oraz kwiat cz.2
Data realizacji: 9.10.2014r.
Prowadzący zajęcia : Daria Zamaria
Klasa: IV D

Podstawa programowa: 3.1 – obserwuje wszystkie fazy rozwoju rośliny, dokumentuje obserwacje.
Wymagania podstawowe: Uczeń
- określa potrzeby życiowe roślin;
- wymienia organy roślinne i wskazuje je;
- opisuje funkcje poznanych organów roślinnych;

Wymagania ponadpodstawowe: Uczeń
- podaje przykłady szczególnych funkcji liści ;
- wykazuje związek budowy z funkcją organów roślinnych;

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Metody pracy: pogadanka, burza mózgów, oglądowa, zadaniowa

Pomoce metodyczne: plansze edukacyjne (proces fotosyntezy oraz budowa kwiatu), podręcznik- Przyrodo Witaj- WSiP, karty xero dla uczniów, liście pochodzące z różnych okolicznych drzew

Przebieg zajęć

Faza wstępna
1. Sprawdzenie obecności uczniów;

2. Przypomnienie treści z zajęć poprzednich;
(potrzeby życiowe rośliny, funkcje korzeni i łodygi)

3. Sprawdzenie pracy domowej ucznia w zeszycie ćwiczeń;

Rozwinięcie treści zajęć
4. Zapisanie w zeszycie przedmiotowym tematu lekcji;

5. Omówienie budowy liści oraz spełnianych przez nie funkcji ;
Nauczyciel dopytuje uczniów o wygląd liści: czy są one takie same, czy mają takie same kształty? ( kształty: podłużne, okrągłe, palczaste, sercowate) . Uczniowie obserwują różne rodzaje liści potwierdzające ich różnorodność.
Wychowawca zwraca uwagę uczniów na podział liści na te pojedyncze (klon, dąb) oraz złożone (jarzębina, kasztanowiec, akacja)
Wychowawca dopytuje uczniów: dlaczego liście są tak ważne w życiu rośliny ? jakie funkcje spełniają ?
Prowadzący zajęcia zwraca uwagę uczniów na wyjątkową umiejętność rośliny odbywającą się w liściach, jaką jest proces fotosyntezy. Dopytuje uczniów: czy wiedzą na czym ten proces polega i czego obecność na ten proces pozwala ?
Nauczyciel wyjaśnia czym jest proces fotosyntezy i jakie korzyści przynosi (samodzielne wytwarzanie pokarmu w roślinie- glukozy oraz tlenu). Wyjaśnienie terminu, wspomagane jest planszą edukacyjną.
Prowadzący zajęcia zwraca uwagę uczniów na inne funkcje liści: wymianę gazową oraz parowanie.
(najważniejsze funkcje liści zapisane zostają do zeszytu przedmiotowego).
Zwrócenie uwagi uczniów na specyficzne, przekształcone formy liścia jak np. u kaktusów gdzie liście przeobraziły się w ochronne igły, a fotosynteza przebiega tam w łodydze.
Nauczyciel pyta uczniów: co jest przyczyną zmiany barwy liści jesienią? ( rozpad i zanikanie chlorofilu- zielonego barwnika)

6. Budowa i znaczenie kwiatu – plansza edukacyjna;
Nauczyciel rozwiesza na tablicy plakat prezentujący budowę przykładowego kwiatu, omawia zaprezentowane elementy. Zwracając uwagę na męskie i żeńskie elementy prowadzący zajęcia nawiązuje w ten sposób do pełnionej przez kwiaty funkcji:
Nauczyciel zadaje pytanie: jakie znaczenie pełni kwiat w życiu rośliny ?
Wychowawca naprowadza uczniów na odpowiedź: są odpowiedzialne za rozmnażanie się rośliny (zapis w zeszycie przedmiotowym).
Nauczyciel dopytuje się uczniów: w jaki sposób dochodzi do tzw. zapylenia kwiatu ?
(wyjaśnienie znaczenia pszczół w zapylaniu kwiatów).

Faza końcowa zajęć
7. Wklejenie do zeszytu przedmiotowego otrzymanych kart xero, prezentujących typową budowę kwiatu; (zał.1)
8. Zaznaczenie w zeszycie ćwiczeń zadań domowych ucznia (ćw. 3 i 4, str. 36-37);
9. Ewaluacja: czy jest coś czego nie zrozumieliście podczas zajęć ? czy dowiedzieliście się dziś czegoś nowego? Itd.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.