X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35737
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Poznajemy bibliotekę szkolną - pasowanie na czytelnika

Temat: Poznajemy bibliotekę szkolną - pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika.

Cele ogólne:
Zapoznanie dzieci z biblioteką szkolną;
Zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z biblioteki;
Przygotowanie uczniów do swobodnego i samodzielnego korzystania z pomieszczeń bibliotecznych;
Wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek;
Przygotowanie do samodzielnego wyboru książki;
Kształcenie umiejętności słuchania;

Cele szczegółowe:
O p e r a c y j n e :
Uczeń pamięta godziny pracy biblioteki;
Uczeń pamięta termin zwrotu wypożyczonych książek;
Uczeń wie, jak postąpić w przypadku zagubienia książki;
Uczeń zna zasady poszanowania książek;
Uczeń zna pojęcia: biblioteka, bibliotekarz;
Uczeń rozumie różnicę między biblioteką a księgarnią, wypożyczalnią a czytelnią;
Uczeń potrafi zachować się w bibliotece zgodnie z jej regulaminem;
Uczeń umie samodzielnie dokonać wyboru książki do czytania;

Metody nauczania:
Eksponująca;
Podająca;
Informacja zwrotna;

Formy pracy:
Praca indywidualna, grupowa;

Pomoce dydaktyczne:
Plansze z „życzeniami książki”, obrazki ilustrujące „życzenia książki”;
Regulamin biblioteki szkolnej;
Grafik informujący o godzinach otwarcia biblioteki;
Treść przysięgi składanej przez uczniów;
Pamiątkowe dyplomy, zakładki do książek;

Czas przeznaczony na realizację:
Około 45 minut

Opracowanie szczegółowe:
1. Powitanie
N: Witam wszystkie dzieci, które lubią czekoladę i proszę żeby chwyciły się za nos. A teraz witam wszystkich, którzy nie lubią rano wstawać i proszę żeby chwycili się za uszy. Nazywam się ... i pracuję w bibliotece szkolnej. Skoro pracuję w bibliotece, to wykonuję zawód... (odpowiedzi udzielają uczniowie).

2. Nawiązanie do tematu spotkania

Nasza dzisiejsza lekcja odbędzie się w bibliotece. Dowiecie się, co to jest za miejsce, w jakim celu tu przychodzimy, po czym nastąpi uroczyste pasowanie na czytelnika.

3. Indywidualne wypowiedzi dzieci na temat domowych biblioteczek

N: Czy macie w domu biblioteczki?
N: Czy pamiętacie tytuł jakiejś książeczki, którą macie w domu?
N: W jaki sposób trafiły do was książki?
N: Czy wiecie, jak nazywa się sklep, w którym kupuje się książki?
N: Jaka jest różnica między księgarnią a biblioteką?

4. Zapoznanie uczniów z nowymi pojęciami i ich znaczeniem

a) BIBLIOTEKA – miejsce, w którym gromadzi się, przechowuje i udostępnia czytelnikom książki, czasopisma i inne zbiory (kasety wideo, płyty etc.)
b) WYPOŻYCZALNIA – miejsce, w którym wypożyczamy książki, opowiadamy o przeczytanej książce.
c) CZYTELNIA – miejsce, w którym czyta się czasopisma, przegląda się książki, których nie możemy zabrać do domu.
N: Jaka jest różnica między wypożyczalnią a czytelnią?
d) MAGAZYN – specjalne pomieszczenie, w którym gromadzi się książki.

5. Zapoznanie uczniów z regulaminem biblioteki

Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki;
Książki można trzymać najdłużej przez jeden miesiąc;
Zagubienie książki należy zgłosić do bibliotekarki, która pomoże rozwiązać zaistniałą sytuację;
W bibliotece należy zachowywać się cicho;
Na terenie pomieszczeń bibliotecznych nie wolno jeść i pić napojów;

6. Godziny otwarcia biblioteki

Zapoznanie uczniów z grafikiem informującym o godzinach otwarcia biblioteki.

7. Ustalenie zasad postępowania z książką

Na tablicy przypięte są „prośby książki”:
Myj ręce przed czytaniem!
Nie zwijaj cienkiej książki w rulon!
Nie jedz podczas czytania!
Nie zaginaj rogów kartek – używaj zakładek!
Nie pisz i nie rysuj po książce!
Napraw i sklej książkę zniszczoną!

Na stoliku leżą obrazki ilustrujące „prośby książki”:

Dzieci mają za zadanie właściwie przyporządkować obrazek do napisu, za co otrzymują drobne upominki.

N: Jeśli zastosujemy się do tych reguł, to książka będzie nam służyć całymi latami. Kto z was przypomni zasady postępowania z książką?
U: Własnymi słowami wyliczają zasady postępowania z książką.

8. Uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika

N: Podnieście w górę dwa palce prawej dłoni i powtarzajcie za mną:

Przyrzekam szanować cię książko,
korzystać z twoich rad i mądrości.
Będziesz zawsze czysta i obłożona.
Zaraz po przeczytaniu oddam cię do biblioteki,
by inni mogli też cię wypożyczyć.

Po uroczystej przysiędze następuje wręczenie dzieciom pamiątkowych dyplomów, zakładek (poinformowanie uczniów o tym, iż na zakładkach mają wypisane godziny pracy biblioteki). Następnie bibliotekarz zaprasza dzieci do przyjścia do biblioteki następnego dnia celem samodzielnego wypożyczenia pierwszej książki.

9. Podsumowanie lekcji i ocena uczniów

Przypomnienie zasad korzystania z biblioteki;
Ocena uczniów;
Pożegnanie z dziećmi;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.