X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35700
Przesłano:

Rozmawiamy o wyjątkowych podróżach, które wpłynęły na poznanie świata - scenariusz lekcji przyrody w klasie VI

Temat zajęć: Rozmawiamy o wyjątkowych podróżach, które wpłynęły na poznanie świata.
Prowadzący zajęcia : Daria Zamaria
Klasa: VI

Podstawa programowa:
12.4 – opisuje przebieg największych wypraw odkrywczych, w szczególności Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana

Wymagania podstawowe: Uczeń
- wymienia najdawniejsze odkrycia geograficzne, które przyczyniły się do zmiany sposobu myślenia o Ziemi;
- opisuje wyprawę Kolumba i Magellana;
- wymienia dwa nazwiska Polaków, którzy przyczynili się do poznania różnych zakątków kuli ziemskiej;

Wymagania ponadpodstawowe: Uczeń
- opowiada o zdobywcach biegunów ziemskich;
- ocenia znaczenie ery odkryć geograficznych dla rozwoju świata;

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Metody pracy: pogadanka, burza mózgów, oglądowa, zadaniowa

Pomoce metodyczne: plansze edukacyjne (fotografie) wielkich żeglarzy ery odkryć geograficznych oraz ważnych podróżników XIX i XX wieku, podręcznik, zeszyt ćwiczeń- „Przyrodo Witaj !” (wyd. WSiP), tabliczki z opisami faktów z życia wielkich żeglarzy ery odkryć geograficznych, mapa świata

Przebieg zajęć

Faza wstępna
1. Sprawdzenie obecności uczniów.

2. Sprawdzenie pracy domowej ucznia- ćw. 3, 4, 5,6 str. 71 w zeszycie ćwiczeń. (do tematu: „Poznajemy życie oceaniczne”

3. Zapisanie tematu zajęć w zeszytach przedmiotowych.

Rozwinięcie treści
4. Postrzeganie świata kiedyś – praca metodą burzy mózgów
Prowadzący zajęcia kieruje pytania do uczniów;
• czy postrzeganie Ziemi od początku było takie samo ?
• czy od zawsze uważano, że Ziemia ma kształt kulisty ?
Uczniowie metoda burzy mózgów dzielą się swoimi spostrzeżeniami.
Nauczyciel dopowiada wiadomości dotyczące Arystotelesa oraz Eratostenesa, którzy już kilka wieków przed naszą erą odkryli, że Ziemia ma kulisty kształt i nie jest płaska jak dotychczas sądzono.
Nauczyciel dopytuje wychowanków: jak myślicie co pozwoliło ludziom na odkrywanie globu ziemskiego? Stara się naprowadzić uczniów na odpowiedź: PODRÓŻE
Prowadzący zajęcia pyta: co skłoniło żeglarzy do nowych odkryć?
- chęć poznania
- zasiedlanie nowych terenów
- chęć wzbogacenia się
- braki metali szlachetnych w Europie
- poszukiwanie połączeń z innymi kontynentami
- unowocześnienie żeglugi
- odnalezienie drogi morskiej do Indii

5. Era wielkich odkryć geograficznych- praca z mapką i planszami
Nauczyciel zwraca uwagę na okres wielkich odkryć geograficznych który przypadł na XV i XVI wiek i zaowocował nową wiedzą o otaczającym nas świecie.
Prowadzący zajęcia wywiesza na tablicy plansze przedstawiające podróżników ery odkrywców: Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana oraz Vasco da Gamy. Następnie odczytuje z kolorowych kartek różne informację prosząc uczniów o dopasowanie ich do jednego z trzech żeglarzy.
Uczniowie zapisują w zeszycie informację zapisane pod wizerunkami podróżników.
Nauczyciel prosi uczniów o otworzenie podręcznika i odnalezienie na str. 131 mapki prezentującej szlaki, którymi podróżowali omawiani żeglarze, jednocześnie prosi chętnych uczniów do wskazania tych szlaków na mapie świata zamieszczonej w sali przyrodniczej.
Prowadzący zajęcia dopytuje uczniów: Jak sądzicie jakie korzyści/ konsekwencje przyniosły światu te podróże?
- odkrycie nieznanego dotąd terytorium Ameryki;
- opłynięcie całej Afryki i dotarcie do Indii;
- utworzenie nowych szlaków handlowych;
- napływ złota i srebra do europy;
- napływ produktów roślinnych;
- stworzenie kolonii;
- rozwój niewolnictwa;
Uczniowie zapisują notatkę w zeszycie.
6. Wielcy odkrywcy i podróżnicy X IX i XX wieku
Nauczyciel zwraca uwagę uczniów, że po dzień dzisiejszy wielu podróżników wpływa na poznanie nowych faktów dotyczących otaczającego nas świata przyrody. Prowadzący zajęcia prosi aby uczniowie opierając się o podręcznik z przyrody (str.132) odszukali nazwiska podróżników, którzy zdobyli bieguny oraz wymienili 2 wybranych Polaków i ich zasługi.
• Robert Peary (Amerykanin) – zdobył biegun północny
• Roald Amundsen (Norweg) – zdobył biegun południowy
• Ernest Malinowski (Polak) – projekt linii kolejowej w Andach
• Wanda Rutkiewicz (polka) – himalaistka, pierwsza Europejka, która zdobyła Mount Everest, pierwsza kobieta na K2
Zakończenie zajęć

7. Zapis pracy domowej w zeszycie przedmiotowym. (ćw. 1,2,3,4 str. 72-73)
8. Ewaluacja: czy jest coś czego nie zrozumieliście podczas zajęć ? czy dowiedzieliście się dziś czegoś nowego? Itd.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.