X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35675
Przesłano:
Dział: Świetlica

Herb Chorzowa - poznajemy nasze miasto. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

DATA : 10.10.2016
PROWADZĄCY : Aneta Kolarska
GRUPA/KLASA: I klasy szkoły podstawowej
CZAS TRWANIA: 40 min.
TEMAT ZAJĘĆ: „Herb Chorzowa – poznajemy nasze miasto ”.
CEL OGÓLNY: Rozbudzenie u dzieci poszanowania do tradycji oraz wychowanie w duchu wartości.
CELE OPERACYJNE :
Uczeń:
- Zna historię miasta Chorzów.
- Wie jak wygląda herb Chorzowa.
- Potrafi słuchać i wykonywać polecenia
- Wie jak należy zachować się w czasie wykonywania pracy.
- Potrafi rozwiązać krzyżówkę.
- Potrafi bawić się z grupą.
CEL WYCHOWAWCZY :
- Rozbudzenie u dzieci zainteresowania historią naszego miasta.
- Kształtowanie u dzieci postawy szacunku i dbałości o skarby kultury
METODY:
- Metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy –krzyżówka, zabawa ruchowa.
- Metoda asymilacji wiedzy – rozmowa na temat miasta Chorzów.
- Metoda asymilacji wiedzy – prezentacja multimedialna.
- Metoda praktyczna – realizacja zadań wytwórczych- puzzle (wykonanie prac plastycznych).
FORMY PRACY:
- Zbiorowa, indywidualna.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- laptop, krzyżówka, puzzle, kartka, klej.
TREŚCI NAUCZANIA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Edukacja społeczna:
- wie, jakiej jest narodowości, zna symbole narodowe.
Edukacja plastyczna:
- wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura;
KRYTERIUM POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ CELÓW: Dzieci poznały historię swojego miasta oraz wiedzą jak wygląda jego herb.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie uczestników zajęć.
2. Wspólne rozwiązanie krzyżówki. (Kształtowanie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy.)
1) Nosisz ją zimą na głowie (CZAPKA)
2) Kupujemy świeży w piekarni. (CHLEB)
3) Nie możesz jej pić prosto z kranu. (WODA)
4) Myjesz je przed posiłkiem. (RĘCE)
5) Służą ci do gryzienia, powinieneś je myć przynajmniej 2x dziennie. (ZĘBY)
6) Kwiat z kolcami, zwana królową kwiatów. (RÓŻA)
7) Na niej się ważysz. (WAGA)
3. Pokazanie prezentacji multimedialnej z zabytkami oraz interesującymi miejscami w Chorzowie. (Doskonalenie umiejętności słuchania oraz koncentracji uwagi).
4. Przerywnik ruchowy: Zabawa „Niedźwiadek”. (Doskonaląca świadomość prawej i lewej strony ciała.)
Lewa łapka, prawa łapka,
Ja jestem niedźwiadek,
lewa nóżka, prawa nóżka,
a to jest mój zadek.
Kocham miodek, lubię miodek
I kradnę go Pszczółką
Lewą łapką, prawą łapką,
Albo ciągnę rurką.
5. Puzzle – Herb Chorzowa
Każde dziecko dostaje komplet układanki, lecz rozkłada ją dopiero na sygnał. Zanim dzieci przystąpią do wykonania polecenia, nauczyciel przywiesza na tablicy ten nam obrazek tylko w dużym formacie i odwrócony tak by nie było widać co na nim jest. Nauczyciel prosi dzieci aby rozłożyły układankę, w każdej znajduje się to samo. Kto pierwszy powie mi co znajduje się na obrazku. Należy poskładać tak puzzle, aby powstał jednolity obrazek. Gdy już obrazek został poskładany, nauczyciel odwraca ten na tablicy. Wszyscy sprawdzają, czy dobrze ułożyli swoje puzzle.
6. Krótka informacja na temat Herbu Chorzowa (Doskonalenie umiejętności słuchania oraz poszanowania drugiej osoby podczas czytania)
7. Przerywnik ruchowy: Zabawa: „Głowa, ramiona” (Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała.)
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Kolana, pięty, kolana, pięty
Głowa, ramiona, kolana, pięty
Oczy, uszy, usta, nos.
Głowa -pokazujemy obiema rękoma głowę,
Ramiona - pokazujemy obiema rękoma ramiona,
Kolana - pokazujemy obiema rękoma kolana,
Pięty - pokazujemy obiema rękoma pięty,
Kolana - pokazujemy obiema rękoma kolana,
Pięty - pokazujemy obiema rękoma pięty,
Oczy - pokazujemy obiema rękoma oczy,
Uszy - pokazujemy obiema rękoma uszy,
Usta - pokazujemy obiema rękoma usta,
Nos - pokazujemy obiema rękoma nos.
8. Ćwiczenie oddechowe. (Wyciszenie dzieci):
9. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

Zatwierdzenie scenariusza do realizacji : ........................................
Data i podpis

Zgodnie z uchwałą Nr IV/41/03 Rady Miasta Chorzów z 30 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów Herbem Miasta jest tarcza ze złotą bordiurą podzieloną na dwie części. W polu prawym błękitnym widnieje pół orła złotego, który nawiązuje do Orła Piastów Śląskich, a w lewym czarnym polu znajduje się pół podwójnego krzyża czerwonego, nawiązującego do krzyża Bożogrobców, założycieli osady Chorzów.
Flagą miasta jest flaga koloru błękitnego i czerwonego, gdzie kolory ułożone są w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru błękitnego, a dolny koloru czerwonego. Obecny herb nadano miastu w marcu 1938 roku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.