X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35656

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

(miejscowość)31.08.2017r
Imię i nazwisko nauczyciela
adres zamieszkania

nauczyciel kontraktowy
(nazwa placówki)
( adres placówki)

Wójt Gminy ( wpisać jakiej)
( imię i nazwisko)
(adres gminy)

WNIOSEK
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9b ust. 2 i art. 9d ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r ., poz. 1189 ze zm.) w związku z uzyskaniem w dniu 28.08.2017r( wpisać datę) pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, zwracam się z prośbą o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz. 393) do wniosku załączam następującą dokumentację:
1.Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe a także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;
2) Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a)wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania.

.................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.