X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35650
Dział: Gimnazjum

Społeczeństwo polskie, czyli... - scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum z elementami oceniania kształtującego

Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum z elementami oceniania kształtującego

Temat: Społeczeństwo polskie, czyli ...

Cel główny lekcji:
- charakterystyka polskiego społeczeństwa
Cele szczegółowe:
- uczeń zna pojęcie społeczeństwo i nazywa jednostki, na które się ono dzieli
- uczeń wskazuje różnice w podziale społeczeństwa
- uczeń wyszukuje informacje na temat społeczeństwa polskiego
Metody pracy:
- elementy pogadanki
- praca w grupach
Środki dydaktyczne:
- mapa Polski
- podręcznik „Dziś i jutro” cz. 1
Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca:
1) Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu i celów lekcji.
2) Przed rozpoczęciem lekcji powrót do poprzedniego tematu (Mniejszości narodowe i etniczne) i pokazanie na mapie Polski województw, w których zamieszkuje najwięcej mniejszości narodowych i etnicznych, i nazwanie ich. Uczniowie podchodzą do mapy i w odpowiednich miejscach przyklejają karteczki z nazwani mniejszości.
Następnie przejście do tematu – na początku należy wyjaśnić – co to jest społeczeństwo. Nauczyciel sprawdza wiedzę wyjściową uczniów, a potem prosi o przeczytanie odpowiedniego fragmentu z podręcznika (str. 68) i pyta uczniów co konkretnie wskazuje, że jesteśmy społeczeństwem? Chętni uczniowie odpowiadają.
Nauczyciel tłumaczy, że społeczeństwo nie jest jednolite, czyli jest wewnętrznie podzielone. Na jakie jednostki się dzieli i czym one się od siebie różnią? Prosi uczniów, aby spojrzeli na schemat ujęty na str. 69 i cicho go przeanalizowali. Następnie powraca do zadanego wcześniej pytania. Chętni uczniowie odpowiadają.
Faza realizacyjna:
1) Nauczyciel przedstawia uczniom zadanie. Za chwilę podzieleni na grupy będą je realizować. Na początku należy rozdać wszystkim uczniom kartki z treścią tego zadania i poprosić, aby jeden z uczniów ją przeczytał. Upewnić się, że wszyscy zrozumieli, co mają wykonać.
Treść zadania:
1) Przeczytajcie wiadomości ujęte w podręczniku str. 72- 75, w tym również wykresy i tekst źródłowy i wymieńcie jak najwięcej informacji o polskim społeczeństwie.
Za wykonane zadanie można uzyskać +, ++ lub 5 w zależności od ilości poprawnie wyszukanych informacji (za 9 – ocena bardzo dobra, za 8 informacji dwa plusy, a za 7- jeden plus). Zadanie powinno być wykonane czytelnie w zeszytach. Nieczytelny tekst nie będzie sprawdzony. Czas na wykonanie zadania to tylko 10 minut. Po 10 minutach każda z grup przeczyta swój pomysł na dokończenie tematu, a później nastąpi przekazanie zeszytów: grupa I przekaże grupie II, grupa II- III, grupa III- IV, a grupa IV- I. Grupa grupie sprawdzi zadanie i obliczy liczę wyszukanych informacji oraz wpisze pod zadaniem ocenę, plusy lub plusa.
2) Uzupełnijcie temat lekcji: Polskie społeczeństwo, czyli ...

Podział klasy na 4 grupy. Uczniowie przesiadają się i wykonują zadanie. Pracują tak cicho, aby konkurencyjna grupa nie słyszała ich pomysłów.
Po upływie wyznaczonego czasu, najpierw poprosić, aby każda grupa przeczytała swoje dokończenie tematu lekcji, a następnie poprosić o wymianę zeszytami i sprawdzenie pierwszej części zadania. Po upływie 8 min. zapytać uczniów o wyniki pracy i poprosić o oczytanie na głos zadania tej grupy/ grup, która wyszukała najwięcej informacji o Polakach.
Faza podsumowująca:
Sprawdzenie poziomu przyswojenia celów lekcji- powrót do nich ( ilość „podniesionych rąk” oznaczać będzie stopień ich przyswojenia)
Nauczyciel zadaje pytania:
- kto z was wyjaśni, co to jest społeczeństwo? (uczniowie zgłaszają się, nauczyciel wyznacza jedną osobę do wyjaśnienia)
- kto z was nazwie jednostki podziału społecznego?
- kto wymieni min. 3 informacje na temat Polaków?
Zadanie domowe:
Przygotuj w zeszycie 4 informacje o Polakach inne niż te poznane na lekcji. Pamiętaj, że mają to być fakty, a nie stereotypy.
Prasa- przejście do wydarzeń z Polski i ze świata.
Opracowała Monika Całus

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.