X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35555
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekty zajeć z języka angielskiego w klasach 1-3

Konspekt zajęć z języka angielskiego w kl.II
NAUCZYCIEL: Mendalka Anna

TEMAT: Określanie położenia mebli w pokoju.

CELE: uczeń
• nazywa pomieszczenia w domu ( a living room, a bedroom, a bathroom, a kitchen);
• nazywa meble znajdujące się w pokoju ( a table, a chair, a bed, a cupboard, a carpet);
• opisuje położenie mebli z użyciem przyimków in, on, under;
• potrafi opisać swój pokój.

POMOCE DYDAKTYCZNE: podręcznik (strony 31 i 103), ); płyta CD (nagranie nr 45), przybory szkolne, kartki z bloku, kredki, karty obrazkowe z Dżinem.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1.Rozgrzewka językowa: nauczyciel posługuje się przyborami szkolnymi i ćwiczy z uczniami położenie przedmiotów, np.: the pencilcase is in the bag, the book is on the table, the pen is under the chair, itd..
2. Listen, look, read and say: nauczyciel prosi uczniów, aby spojrzeli na zdjęcie znajdujące się na górze strony i pyta What is it? Dzieci odpowiadają It’s a boat. Prowadzący pyta, czy dzieci miały okazję być na łodzi lub na niej nocować. Prosi dzieci, aby spróbowały odgadnąć, ile pomieszczeń znajduje się na łodzi przedstawionej na obrazku.
Nauczyciel mówi uczniom, że za chwilę posłuchają nagrania, a ich zadaniem jest wskazywać na obrazkach przedmioty wymienione w nagraniu.
Nauczyciel ponownie włącza początek nagrania, do zdania I’ve got a magic room. Zatrzymuje nagranie i pyta, dlaczego chłopiec twierdzi, że jego pokój jest magiczny( ponieważ zmienia się z dużego pokoju w sypialnię). Następnie uczniowie czytają teksty pod obrazkami podczas słuchania dalszej części nagrania.
Nauczyciel zadaje pytania dotyczące treści obrazków.
3. Talk about your room: nauczyciel dobiera uczniów w pary i prosi ich, aby opisali swój pokój.
4. Read and draw: nauczyciel wydaje polecenie Open your books at page 103 . Następnie czyta wspólnie z dziećmi pierwsze zdanie upewniając się, że dzieci je rozumieją. Resztę ćwiczenia dzieci wykonują samodzielnie.
5. Find i circle: nauczyciel unosi w górę podręcznik i wskazuje poszczególne meble. Uczniowie podają ich angielskie nazwy i samodzielnie lub w parach znajdują i zakreślają nazwy mebli.
6. Zakończenie lekcji Play the game: dzieci grają w grę z użyciem kart obrazkowych na zasadzie memory.

Ćwiczenie dodatkowe
Praca plastyczna: Niezwykły dom. Uczniowie wyobrażają sobie różne niezwykłe domy, takie jak: przyczepa, prom kosmiczny, domek na drzewie, łódź podwodna, a następnie rysują obrazki przedstawiające niezwykłe domy. Na rysunku powinny znaleźć się nazwy pomieszczeń i mebli.


Konspekt zajęć z języka angielskiego w kl.III
NAUCZYCIEL: Mendalka Anna

TEMAT: Opisywanie dnia codziennego. Określanie czasu.

CELE: uczeń
• nazywa dni tygodnia w języku angielskim;
• nazywa czynności dnia codziennego (I get up, I have shower, I have breakfast, I go to school, I work, I have lunch, I go home,I play, I have supper, I go to bed);
• opisuje swój własny dzień;
• potrafi odpowiedzieć na pytanie What time is it?- Która jest godzina używając zwrotu It’s(10) o’ clock .
Metody: audiolingwalna- słuchanie, powtarzanie i odgrywanie scenek dialogowych; audiowizualna- utrwalanie słownictwa za pomocą kart obrazkowych; komunikacyjna- dialog; gra; art and craft-praca plastyczna.
POMOCE DYDAKTYCZNE: podręcznik (strony 51 i 123), ); płyta CD 2 (nagranie nr 11), karty obrazkowe z nazwami dni tygodnia, karty obrazkowe przedstawiające czynności dnia codziennego, przykładowy zegar, kartki z bloku, kredki.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1.Rozgrzewka językowa: nauczyciel wiesza na tablicy karty obrazkowe z nazwami dni tygodnia i pyta uczniów: What day is it? Następnie nauczyciel demonstruje tarczę zegara z różnymi ustawieniami wskazówek i prosi uczniów o podawanie odpowiednich godzin: What time is it? It’s (six) o’clock.
2. Listen.Then look and say: nauczyciel prosi uczniów, aby spojrzeli na rysunki zegarów znajdujące się na str.51 i podczas słuchania wskazywali odpowiedni rysunek.
Nauczyciel włącza nagranie i zatrzymuje je po każdym zdaniu. Następnie wymienia liczby od 1 do 4 i prosi uczniów, aby mówili którą godzinę wskazuje dany zegar. Uczniowie zaczynają swoje wypowiedzi od zwrotu It’s...

3. Ask and answer: nauczyciel prosi dwoje ochotników, aby przeczytali zdania znajdujące się w chmurkach dialogowych na str.51. Następnie mówi: Number 1- He gets up. Number 2? (He goes to town.).
Nauczyciel dobiera uczniów w pary i prosi ich, aby przygotowali podobne dialogi. Ochotnicy przedstawiają swój dialog pozostałym uczniom.
4. Read and draw: nauczyciel wydaje polecenie Open your books at page 123. Prosi uczniów, aby popatrzyli na obrazki, przeczytali znajdujące się pod nimi zdania i narysowali wskazówki na tarczach zegarów.
5. What time is it ? Read. Then look at Activiti 6 and write: nauczyciel wydaje polecenie, aby uczniowie przeczytali zdania ponumerowane od 1 do 6, zdecydowali, o jakiej godzinie Kuzko wykonuje wskazane czynności i napisali odpowiednie zdania.
6. Zakończenie lekcji Play the game Bingo: uczniowie wybierają ze swojego zestawu kart cztery karty z czynnościami i kładą je przed sobą obrazkami do góry. Nauczyciel wymienia nazwy czynności. Osoba , która jako pierwsza odwróci wszystkie cztery obrazki, mówi: Bingo!

Ćwiczenie dodatkowe
Nauczyciel rozdaje uczniom po kartce papieru. Prosi ich, aby narysowali sześć zegarów wskazujących godziny, o których wykonują codzienne czynności, a obok zegarów napisali odpowiednie zdania, np. I get up at half past 6. I go to school at 8 o’clock.


Scenariusz zajęć świetlicowych

NAUCZYCIEL: Mendalka Anna

TEMAT: Skąd się biorą wielkanocne jajka?- utrwalanie słownictwa angielskiego związanego z Wielkanocą .
CELE: uczeń
• zna tradycje wielkanocne;
• nazywa obiekty związane z Wielkanocą w języku angielskim ( basket, bunny, chocolate, Easter, egg, duck, duckling, hen, chick, kit ten, lamb, puppy, rabbit, sheep);
• odczytuje wyrazy angielskie w sposób globalny;
• stosuje wyrażenie: Happy Easter!;
Metody: audiolingwalna- powtarzanie slów; audiowizualna- utrwalanie słownictwa za pomocą obrazków; komunikacyjna- dialog; gra; art and craft-praca plastyczna.
POMOCE DYDAKTYCZNE: karty pracy, żółta farbka, czerwony flamaster, czarny długopis, kredki, wycięte z papieru kolorowe jajka.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1.Easter baskets. Nauczyciel tłumaczy dzieciom, że tematem dzisiejszych zajęć będzie Wielkanoc. Następnie rozdaje dzieciom karty pracy nr 1 z koszyczkami wielkanocnymi i informuje, że na dzisiejszych zajęciach będą miały możliwość je wypełnić, bo za każde dobrze wykonane ćwiczenie będą dostawać coś do koszyczka.
2.Easter bunny says. Nauczyciel rozdaje dzieciom kolorowe jajka z papieru i wydaje polecenia: Red eggs up.Yellow eggs down. Blue and green eggs up. Dzieci podnoszą i opuszczają odpowiednie kolory jajek. Dla starszych dzieci nauczyciel może utrudnić zadanie mówiąc np. Put your eggs on the desk. Put your eggs under the chair.itd. Na koniec ćwiczenia dzieci wklejają jajka do swoich koszyczków.
3. Nauczyciel rozdaje dzieciom karty pracy nr 2 i prosi, aby znalazły na rysunku jak najwięcej jajek. Nauczyciel podpowiada jakiego koloru są jajka a dzieci kolorują je kredkami. Starsze dzieci uzupełniają tekst pod obrazkiem. Na koniec dzieci dostają po kiełbasce i wklejają je do swoich koszyczków.
4. Egg hunt. Nauczyciel pyta dzieci, co wkładają do swoich koszyczków wielkanocnych i czeka aż dzieci wymienią jajka. Wtedy pada pytanie skąd brać te jajka? Następnie dzieci wspólnie z nauczycielem wstawiają wyrazy z ramki w puste miejsca w kartach pracy nr 3. Na koniec ćwiczenia dzieci dostają po bułeczce do wklejenia.
5.Spring baby delivery. Dzieci otrzymują karty pracy nr 4, czytają nazwy zwierząt i łączą odpowiednie obrazki. Na koniec dostają po kurczaczku do wklejenia.
6. Whose eggs? Nauczyciel rozdaje karty nr 5. Tłumaczy, że niesforne małe zwierzątka z poprzedniego ćwiczenia postanowiły samodzielnie udekorować jajka. Które jajko jest czyje? Dzieci podpisują jajka nazwami zwierząt i dostają po baranku do wklejenia.

Ćwiczenie dodatkowe
Easter craft.Przygotowanie kartek wielkanocnych. Dzieci odciskają na nich pomalowane żółtą farbką palce, dorabiają czarnym długopisem po 2 nóżki, oczka i po malutkim dziobie. W ten sposób powstaje stadko kurczaczków. Napisanie w środku kartki życzeń:
Happy Easter Mummy!
Happy Easter Daddy!


Konspekt zajęć z języka angielskiego w kl.III

NAUCZYCIEL: Mendalka Anna
TEMAT: At the street market-powtarzamy słowa dialogu, prowadzimy rozmowę między sprzedawcą a kupującym.

Cele językowe
Uczeń:
• wypowiada sie na temat ilustracji,
• powtarza słowa dialogu,
• stosuje słowa i zwroty potrzebne przy kupowaniu,
• śpiewa piosenkę z literami alfabetu.
Inne umiejętności i postawy
Uczeń:
• potrafi współpracować w grupie w czasie zabawy
w robienie zakupów.
Metody: audiolingwalna- słuchanie, powtarzanie i odgrywanie scenek dialogowych; audiowizualna- utrwalanie słownictwa za pomocą kart obrazkowych; komunikacyjna- dialog; gra; TPR-reagowanie całym ciałem.
POMOCE DYDAKTYCZNE: Podręcznik (s. 32, 33), płyta CD, plakat z alfabetem, plakietka z napisem Shop assistant, koszyki lub talerze z różnymi owocami, np. pomarańczami, bananami, jabłkami, gruszkami (prawdziwymi lub wyciętymi z kolorowego papieru).

PLAN ZAJĘĆ
1.Rozgrzewka językowa.
2. Listen and say./ Słuchanie nagrania i powtarzanie zdań.
3.Talk- zabawa w sklep.
*ćwiczenie dodatkowe-liczenie owoców
4. Listen and sing-śpiewanie piosenki o alfabecie.
*wyliczanie po kolei liter alfabetu
5.Zakończenie lekcji.
Język angielski
Zagadnienia realizowane z podstawy programowej ,,Jobs”-lekcja pierwsza:
2)reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela
3b)rozumie wypowiedzi ze słuchu,rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać
5)zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów
8)współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

Zagadnienia z podstawy programowej realizowane systematycznie:
Uczeń:
- reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia n-la
-rozumie wypowiedzi ze słuchu
-rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać
-rozumie sens prostych i dialogów i historyjek obrazkowych, także w nagraniach audio i video
-czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania
-zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów
-recytuje rymowanki, śpiewa piosenki
-nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je
-przepisuje wyrazy i zdania
-potrafi korzystać ze słowniczków, książeczek, środków multimedialnych
-współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

Edukacja wczesnoszkolna Uczeń:
Korzysta z informacji-uważnie słucha wypowiedzi, rozumie sens kodowania i dekodowania informacji, odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, rozumie teksty dla dzieci i wyciąga z nich wnioski
-wyszukuje w tekście potrzebne informacje
-rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi
-ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, wypowiada się na temat czytanych utworów
-dobiera właściwe formy komunikowania w różnych sytuacjach społecznych
-uczestniczy w rozmowach, zadaje pytania, udziela odpowiedzi, prezentuje własne zdanie i formułuje wnioski
-dba o kulturę wypowiadania się
-rozumie pojęcia: głoska, sylaba, litera, wyraz, dzieli wyrazy na sylaby, zdania na wyrazy, oddziela wyrazy w tekście
-przestrzega zasad kaligrafii


Konspekt zajęć z języka angielskiego w kl.II
NAUCZYCIEL: Mendalka Anna

TEMAT: Powtórzenie nazw ubrań. Opisywanie ubioru ludzi.

CELE: uczeń
• nazywa ubrania w języku angielskim (a sweater, a dress, a hat, trousers, a T-shirt, shoes, a skirt, a coat, a scarf, jeans, shorts, trainers, boots, a shirt) ;
• potrafi zadać pytanie ,,What colour are your shoes?” oraz na nie odpowiedzieć ,,My shoes are (red).;
• opisuje ubiór używając zwrotu ,,He’s/She’s wearing (trousers). I’m wearing (a T-shirt).’’
POMOCE DYDAKTYCZNE: podręcznik (strony 56-57 I 128); płyta CD (nagrania 75, 77 i 78; wycięte z kolorowych czasopism obrazki przedstawiające kobietę i mężczyznę.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1.Rozgrzewka językowa: wspólne zaśpiewanie piosenki ,,What are you wearing? (nagranie 75). Następnie nauczyciel zadaje pytanie uczniom: What are you wearing? Dzieci odpowiadają, zaczynając zdanie od: I’m wearing (trousers).
2. Listen and correct: uczniowie w parach przyglądają się obrazkowi w podręczniku na stronach 56-57 . Nauczyciel pyta co ich zdaniem dzieje się na obrazku zwracając przy tym uwagę na wygląd mężczyzny na ekranie, następnie wprowadza słowo: shirt. Po wymianie zdań uczniowie słuchają nagrania, w którym dwoje dzieci opisuje mężczyznę Ala i uzupełniają wypowiedzi za każdym razem, kiedy chłopiec powie: No, that’s wrong. He’s wearing...
3.Ćwiczenia: dzieci w parach ćwiczą opisywanie postaci na obrazkach z gazet, zaczynając zdania od: He’s/She’s wearing . Następnie nauczyciel przymocowuje do tablicy obrazki, uczniowie podchodzą kolejno, opisują wybrany obrazek, a reszta zgaduje, o jakim obrazku jest mowa.
4. Listen and read: uczniowie przyglądają się lalce w ćwiczeniu 6 na str.56. Nauczyciel pyta: What’s she wearing? ( A green shirt and and a purple skirt.). Następnie uczniowie słuchają nagrania 78, po czym czytają zdanie na głos.
5. Write the words: ćw.5, str.128 ( uczniowie wpisują wyrazy obok obrazków).
Odpowiedzi: 1-sweater, 2-shorts, 3-hat, 4-skirt, 5-jeans, 6-dress, 7-T-shirt, 8-boots.
6.Read and write: ćw. 6, str.128 (uczniowie przyglądają się czterem obrazkom, nauczyciel czyta głośno pierwsze zdanie ,, He’s wearing trousers.’’ a zadaniem uczniów jest wskazać odpowiedni obrazek .) Uczniowie, pracując samodzielnie lub w parach, uzupełniają ćwiczenie.
Odpowiedzi: 1-b, 2-a, 3-c, 4-d, 5-a, 6-c, 7-b, 8-d.
7.Zakończenie lekcji: gra Bingo! Uczniowie grają kartami wyciętymi z podręcznika.


Scenariusz zajęć z języka angielskiego w kl.I
NAUCZYCIEL: Mendalka Anna

TEMAT: Utrwalanie słownictwa i struktur językowych z rozdziału siódmego. Rozróżnianie ubrań na gorącą i zimną pogodę.

CELE: uczeń
• rozpoznaje i nazywa ubrania w języku angielskim (a sweater, a hat, a T-shirt, a skirt, , jeans, shorts) ;
• czyta nazwy ubrań w sposób globalny;
• rozróżnia ubrania na gorącą i zimną pogodę;
• określa pogodę używając słów : sun, snow, rain,wind;
• recytuje rymowanki w języku angielskim;
• wypowiada się na temat ilustracji;
• liczy w języku angielskim od 1 do 6;
• ilustruje pogodę ruchem ciała;
• koloruje zgodnie z kodem.
POMOCE DYDAKTYCZNE: podręcznik (strony 86-87 ); zeszyt ćwiczeń (s.80); płyta CD (nagrania 33,37,47); flashcards, kostka do gry, miękka piłka.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1.Zaśpiewanie z dziećmi piosenki powitalnej.
2.Rozgrzewka językowa: przypomnienie nazw rodzajów pogody- nauczyciel pokazuje dziecku stojącemu na środku jedną z kart, dziecko ilustruje ją ruchem, a reszta klasy odgaduje jej nazwę.
Rymowanka ,,Rain, rain”
3. Listen, point and say. Nauczyciel pyta uczniów: Who can you see? What weather can you see?
• prosi dzieci o wysłuchanie nagrania i wskazanie postaci i pogody, którą lubią.
• Sprawdza poprawność wykonania zadania, prosząc o dokończenie
zdań: Kate likes...
Piosenka ,,I like snow”.
4.Zabawa ,,What’s missing?”Nauczyciel pokazuje dzieciom karty obrazkowe i wyrazowe z ubraniami, przyczepia je do tablicy i prosi o przeczytanie nazw, następnie proponuje zabawę w odgadywanie, co zniknęło.
5. Listen and chant.
Nagranie 2/47
It’s hot. It’s hot. It’s cold. It’s cold.
Shorts, shorts. Jeans, jeans.
T-shirt, T-shirt . Sweater, sweater.
Skirt, skirt. Hat, hat.

Nauczyciel włącza rymowankę i prosi o jej wysłuchanie.
• Dzieci powtarzają słowa rymowanki, ilustrując gestem upalną i zimną
pogodę.
• Zadaje uczniom pytanie, jakie ubrania są odpowiednie na upalną pogodę,
a jakie na zimną pogodę: What’s good for hot weather? What’s good for cold weather?
• Zeszyt ćwiczeń, ćw. 1., s. 80.Dzieci odczytują symbole pogodowe i otaczają pętlą właściwe wyrazy .

6. Look and say. Nauczyciel prosi, aby dzieci policzyły do sześciu, a następnie nazwały elementy na obrazkach. Uczniowie liczą i nazywają przedmioty na ilustracjach w podręczniku (s.86).
7. Zabawa z kostką. Dzieci ustawiają się w kole. Rzucają po kolei kostką do gry i nazywają po angielsku wyrzuconą liczbę oczek.
8.Podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej.

Zadania dodatkowe
Zeszyt ćwiczeń- ćw.1s.80
Zabawa KOLANKO. Dzieci ustawiają się w kole. Nauczyciel wybiera kategorie
słownictwa, np. ubrania. Rzuca piłkę do jednego dziecka, które odrzucając ją, musi podać jedno angielskie słowo z danej kategorii. Kto się pomyli lub nie poda żadnego słowa, klęka, najpierw na jedno kolano, a przy kolejnej pomyłce na drugie. Może powrócić do poprzedniej pozycji, kiedy wymieni właściwe słowo w kolejnej rundzie.


Konspekt zajęć z języka angielskiego w kl.III
NAUCZYCIEL: Mendalka Anna

TEMAT: Animal puzzles. Co to za zwierzę?

CELE: uczeń
• nazywa zwierzęta egzotyczne w języku angielskim;
• śpiewa piosenkę o zwierzętach;
• opisuje wygląd zwierząt w języku angielskim;
• odgaduje zagadki o zwierzętach;
• czyta ze zrozumieniem zdania w języku angielskim;
• potrafi odpowiedzieć na pytanie What animal is it?
Metody: audiolingwalna- słuchanie i powtarzanie ; audiowizualna- utrwalanie słownictwa za pomocą kart obrazkowych i wyrazowych; komunikacyjna- dialog; gra; art and craft-praca plastyczna.
POMOCE DYDAKTYCZNE: podręcznik (strony 52 ); zeszyt ćwiczeń (strona 50); płyta CD 2 (nagranie nr 25, 27, 28), karty obrazkowe ze zwierzętami , karty wyrazowe z nazwami zwierząt, magnetofon.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
1.Rozgrzewka językowa: nauczyciel wiesza na tablicy karty obrazkowe ze zwierzętami i pyta uczniów: What animals is it? Następnie uczniowie odczytują nazwy zwierząt na kartach wyrazowych i dopasowują je do obrazków.
2. Nauczyciel odtwarza piosenkę ,,Animal fun”, a dzieci śpiewają patrząc na tekst w podręczniku.
3. Nauczyciel opisuje wybrane zwierzę, a uczniowie odgadują jego nazwę.
4. Uczniowie otwierają podręczniki na s. 52, a nauczyciel odtwarza nagranie 27. Zatrzymuje je po pierwszym dialogu i prosi uczniów o odgadnięcie, co to za stworzenie. Następnie odtwarza nagranie do końca, zatrzymując je po każdym dialogu, aby uczniowie mogli zapisać w zeszycie nazwę zwierzęcia.
5. Nauczyciel wskazuje zwierzęta na zdjęciach w podręczniku i prosi uczniów, aby po cichu przeczytali zdania. Odtwarza nagranie 28 zatrzymując je, aby uczniowie podali numer zdjęcia.
6. Uczniowie otwierają zeszyty ćwiczeń i wspólnie z nauczycielem wykonują zadania 1 i 2 na s.50.
7. Zabawa na pożegnanie- Let’s count! Nauczyciel podaje jakąś liczbę. Zadaniem uczniów jest policzenie do tej liczby, po czym powiedzenie chórem Goodbye!
Ćwiczenia dodatkowe dla uczniów pracujących szybciej- karta pracy nr 2 z ćwiczeniami utrwalającymi wiedzę z rozdz. 5
Praca domowa- na kartce z bloku narysować swoje ulubione dzikie zwierzę i napisać jego nazwę. Dla uczniów zdolnych dodatkowe polecenie- napisać kilka zdań o tym stworzeniu. Całą pracę podpisać tytułem: My favourite wild animal.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.