X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35347
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Niespodzianka od drzewa - korzyści jakie płyną z ochrony lasu. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Grupa: 6- latki

Temat: Niespodzianka od drzewa – korzyści jakie płyną z ochrony lasu

Treści programowe: Poznajemy przyrodę. Ochrona przyrody. Poznawanie współzależności człowieka i przyrody.

Cele główne: - zapoznanie dzieci z różnorodnymi korzyściami
jakie daje las / drzewo/ człowiekowi
- wskazywanie przyczyn i skutków szkodliwego
działania ludzi na przyrodę
- poszerzenie doświadczeń plastyczno -
konstrukcyjnych dzieci
- poszerzenie czynnego słownika dzieci

Cele operacyjne: Dziecko :
– wie jakie korzyści daje las człowiekowi
- wyjaśnia skutki szkodliwego działania
ludzi na przyrodę ( wycinanie lasów,
zanieczyszczenie powietrza, wody, , gleby)
- potrafi pracować w zespole z podziałem
zadań
- rozumie znaczenie określenia „szanuj
przyrodę”, „smog”
- wyraża własne odczucia i przeżycia w słowie

Metoda: - słowna- rozmowa, wypowiadanie się na temat
oglądanego filmiku
- czynnościowa- organizowanie sytuacji zadaniowych
dla doskonalenia operacji intelektualnych
- ekspresyjno-impresyjna- demonstrowanie
wewnętrznych doznań i odczuć w słowie
i plastyce

Forma: praca z całą grupą , zespołowo

Środki dydaktyczne:płyta z filmikiem, makieta drzewa z
niespodziankami, emblematy zwierząt i
ptaków, materiał do prac plastycznych :
sklejki, wióry, papier, patyczki
drewniane, klej

Literatura: „ Świat bez tajemnic” Jacke Gaff przekł. J.
Wyrzykowski,
„ Spójrz do wnętrza drzewa” M. Gomboli przekł.
Domaneka
„ Wyczarowane z niczego M.Maj
„ Zrobimy to sami” K.Lubkowska, I.Zgrychowa
Wiersz M. Konopnickiej „ Drzewo w lesie”

PRZEBIEG:

1.Oglądanie filmiku edukacyjnego dla dzieci „Zanieczyszczone powietrze”- kreskówki, przygotowanej przez Smart Learning for All.
2.Wypowiedzi dzieci na temat treści filmiku, wyjaśnienie przez nauczyciela pojęcia „ smog”. oraz jego zgubnego wpływu na przyrodę z jednoczesnym podkreśleniem znaczenia lasu w życiu człowieka.
3.Zabawa ruchowo- orientacyjna „Mieszkańcy lasu”
N. rozdaje dzieciom emblematy przedstawiające zwierzęta i ptaki leśne. Dzieci/ zwierzęta/ poruszają się przy muzyce, naśladując dane zwierzę, na przerwę w muzyce dzieci dobierają się w pary szukając osoby z takim samym emblematem.
4.Recytowanie przez nauczyciela wiersza M. Konopnickiej
„ Drzewo w lesie”
5.Odsłonięcie makiety drzewa z niespodzianką / zawieszone na gałęziach pudełka/
- wybieranie i odkrywanie przez poszczególne dzieci pudełek zawieszonych na drzewie
- krótka rozmowa „ Co kryje moje pudełko i dlaczego”, utrwalenie zdobytych wiadomości
Pudełka zawierają ilustracje związane z lasem i drzewem
( osoby spacerujące z kijkami nordic walking, zwierzęta leśne,ptaki, grzyby, owoce leśne, papier, kominek, wiatr, powietrze itp).
6.Zapoznanie dzieci z tematem prac plastyczno-konstrukcyjnych oraz z nowymi technikami ,podział na zespoły.
7. Praca w zespołach- wykorzystanie m ateriałówdrewnopochodnych :
papier, sklejka- karmnik, pudełko na kredki
patyki- łączenie plasteliną w kompozycje przestrzenne
łyżki drewniane- kukiełki
wióry- kompozycje płaskie
papier- malowanie, rysowanie,
klocki drewniane- konstruowanie budowli
8 Omówienie prac, porządkowanie miejsc pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.