X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35346

Innowacja "Eko-artysta"

1. Wstęp – założenia ogólne :

Innowacja pedagogiczna jest nowoczesną i twórczą metoda mającą na celu wprowadzenie do edukacji nowych rozwiązań i metod działania. Innowacja została opracowana zgodnie z podstawą programową.
Pomysł wprowadzenia tego tupu innowacji powstał pod wpływem własnych doświadczeń oraz wzrastającej na świecie potrzeby ochrony środowiska. Mali artyści mogą uczyć się ochrony przyrody po przez wykorzystywanie w swojej pracy twórczej materiałów i przedmiotów niepotrzebnych bądź zużytych oraz po przez oszczędne gospodarowanie materiałów plastycznych. Realizacja odbywać się będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych, realizowanych z godzin do dyspozycji dyrektora/ z Karty Nauczyciela wynikających z art. 42 ust.2, pkt 2a - 1 godz. tygodniowo. Udział uczniów w zajęciach jest dobrowolny.
Realizowane na spotkaniach zagadnienia połączą teorię z praktyką, pozwolą bliżej poznać wybrane zagadnienia związane z ochrona przyrody, ekologią, wykorzystaniem surowców wtórnych i przedmiotów codziennego użytku do tworzenia prac plastycznych i technicznych. Dyskusje, obserwacje, działalność plastyczna i techniczna sprzyjać ma łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz ma dać wiele zabawy i możliwość rozwoju społecznego.
W ten sposób chciałbym pobudzić dzieci do obserwacji otaczającej nas przyrody, do zastanowienia się nad możliwością przetwarzania i przekształcania niepotrzebnych rzeczy – śmieci, stymulować różne ich uzdolnienia i zainteresowania oraz zdolności twórczego myślenia.
Nazwa innowacji „Eko-artysta” związana jest z propagowaniem wśród uczniów postawy proekologicznej i pokazanie, że praktyczne działania plastyczne i techniczne umożliwiają wykorzystanie niepotrzebnym materiałów i przedmiotów to tworzenia nowych również użytecznych. Niniejsza innowacja ma wyposażyć uczniów w określone wiadomości, umiejętności i postawy oraz rozbudzić potrzebę dbania o środowisko.

2. Cel główny innowacji :

• Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka oraz rozbudzanie i rozwijanie jego wrażliwości estetycznej dziecka.
• Rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych dziecka oraz rozwoju swobodnej ekspresji plastycznej.
• Rozszerzanie wiedzy oraz wspomaganie dziecka w zakresie intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i artystycznym.
• Poprawa jakości pracy szkoły i uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych.

3. Cele szczegółowe :
• budzenie zainteresowań plastycznych i technicznych
• kształtowanie postawy proekologicznej,
• kształtowanie pojęć przyrodniczych (np. ekologia, recykling),
• ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych,
• pobudzanie kreatywności i wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka
• rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki,
• rozwijanie zdolności wyobrażania, wymyślania i tworzenia czegoś nowego,
• poznawanie możliwości posługiwania się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu plastycznego,
• wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu pracy przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
• promowanie prac i autorów poprzez prezentację na wystawach szkolnych i stronie internetowej szkoły,
• umacnianie wiary we własne siły i zdolności osiągania celów,
• rozładowanie trudnych emocji u dzieci oraz wyzwalanie pozytywnych emocji umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych dzieci,
• kształtowanie umiejętności organizowania pracy i współdziałania w grupie, w zespole,
• rozwijanie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy,
• uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy,
• kształtowanie umiejętności samooceny,
• rozwój postawy samorealizacji.

4. Metody pracy:
- praktycznego działania,
- słowne,
- poszukujące,
- audiowizualne,
- aktywizujące,
- oglądowe,
- wykorzystywanie dostępnych stron internetowych

5. Proponowane techniki pracy:
- malowanie nitką (pomalowaną farbą),
- odbijanie gazetą,
- stemple,
- orgiami,
- wycinanki,
- wydzieranki,
- wyklejanki z użyciem materiałów naturalnych: suszone kwiaty, liście, trawy, piasek, żwir,
różnej grubości kasze, nasiona (pestki jabłek, dyni).
- lepienie z plasteliny,
- konstruowanie,
- rzeźbienie.

6. Formy pracy:
- praca indywidualna
- praca w grupach,
- praca zespołowa.

7. Środki dydaktyczne:
- zdjęcia, filmy z pracami współczesnych artystów
- multimedia: laptop, rzutnik, dvd
- przybory szkolne: ołówki, nożyczki, klej
- taśma klejąca zwykła i dwustronna
- sznurek, wełna, tasiemki
- materiały do wykonania prac plastycznych i technicznych (tj. gazety, plastikowe butelki, płyty CD, pudełka po płytach CD, reklamówki zrywki, nakrętki, tekturowe pudełka, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, materiały tekstylne, papierowe serwetki, słomki, balony, papierowe talerze, rękawiczki, rolki po papierze toaletowym lub ręcznikach papierowych itp.)

8. Spodziewane efekty dla szkoły:
- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,
- uatrakcyjnianie zajęć pozalekcyjnych,
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej
o twórczy rozwój swoich wychowanków,
- podniesienie jakości pracy szkoły.

9. Spodziewane efekty dla uczniów:
- wzrost zainteresowania wiedzą ekologiczną, przyrodniczą związaną z zmianą ochrona
środowiska
- zrozumienie potrzeby dbania o otaczającą przyrodę,
- umiejętność współpracy w grupie,
- rozwój twórczego myślenia i kreatywności,
- odpowiedzialność za pracę własną i grupy,
- satysfakcja z odniesionych sukcesów.

10. Pomiar osiągnięć :
Ocena uczniów polegać będzie na:
- obserwacji podczas zajęć,
- wykonania prac plastycznych,
- rozmowie z uczniami.

11. Sposób ewaluacji :
Ewaluacja jest zaplanowanym działaniem, sprawdzającym w jaki sposób zostały osiągnięte zakładane cele. Dzięki niej uczeń może sam ocenić swoją pracę.
W celu dokonania ewaluacji innowacji należy posłużyć się:
- obserwacją zachowań uczniów na zajęciach,
- wystawą i analizą wytworów prac dzieci,
- ankietami skierowanymi do rodziców i dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.