X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35340

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę - scenariusz lekcji w klasie i

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KLASY I

OŚRODEK TEMATYCZNY: POMAGAMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ
CELE OGÓLNE:
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- doskonalenie umiejętności cichego i głośnego czytania ze zrozumieniem,
- kształtowanie umiejętności liczenia liter i głosek w wyrazach,
- nauka pisania spółgłoski miękkiej ź, oraz jej połączeń z innymi literami,
- doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,
- doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,
- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania liczb w zakresie 10,
- kształtowani umiejętności uzupełniania grafów strzałkowych
- kształtowanie umiejętności wyróżniania w tekście potrzebnych informacji,
- doskonalenie umiejętności manualnych,
- doskonalenie umiejętności wokalnych,
- kształtowanie właściwej postawy wobec potrzebujących zwierząt

CELE OPERACYJNE:
UCZEŃ:  
 - zna i pisze spółgłoski miękkie: ź,
– dzieli wyrazy na sylaby i dopisuje brakujące sylaby;
– dokonuje analizy i syntezy wyrazów z poznanymi spółgłoskami;
– uzupełnia zdania brakującymi wyrazami;
– odejmuje liczby w zakresie 10;
– dostrzega związek dodawania z odejmowaniem;
– dodaje kilka składników;
– czynnościowo rozwiązuje zadania tekstowe;
– rozróżnia na ilustracji zwierzęta i nazywa je;
– właściwie grupuje wyrazy ze zmiękczeniami;
– pisze poprawnie wyrazy z ó wymiennym;
– czyta z podziałem na role teksty z podręcznika;
– uzupełnia grafy strzałkowe;
– dwukrotnie odejmuje w zakresie 10;
– wypowiada się na temat przystosowania zwierząt do zimy;
– stosuje pojęcia: takt na dwa, kreska taktowa;
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- podręcznik „Wesoła szkoła” cz.3
- karty pracy „ wesoła szkoła” cz. 3
- płyta CD z piosenkami

TEMAT DNIA: Z pomocą leśnym zwierzętom
Przebieg zajęć
1. Swobodne wypowiedzi dz. na temat życia zwierząt leśnych i udzielania im pomocy.
2. Słuchanie tekstu W drodze do paśnika czytanego przez N.
3. Wyodrębnienie z tekstu wyrazu podstawowego źrebak, na podstawie pytań dotyczących treści:
- Kim był tata Józka?
- Dokąd i czym jechali?
- Po co wybrali się do lasu?
- Kto pojawił się u boku Kasztanki? (źrebak)
4. Dzielenie wyrazu źrebak na sylaby.
- Ile jest sylab w wyrazie?
5. Podział wyrazu źrebak na głoski.
- Z ilu głosek składa się wyraz źrebak?
- Jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu?
6. Nauka pisania spółgłoski miękkiej ź, Ź.
7. Przepisywanie wyrazów ze spółgłoską miękką ź w różnych pozycjach.
8. Czytanie zdań z wyrazem źrebak. Wybór zdania pasującego do ilustracji i podpisanie nim obrazka.
9. Ciche czytanie, wyszukiwanie, podkreślanie i głośne odczytywanie wy¬razów z ź w tekście.
10. Wybór wyrazu źródło jako trudnego ze względu na ó niewymiernie i za¬pisanie go w słowniczku wyrazów z ó.
• Wyjaśnienie znaczenia wyrazu źródło.
11. Uzupełnianie zdań wyrazami z ramki.
12. Pisanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu:
- Kto był woźnicą?
- Kto pobiegł za Kasztanką?
13. Związek dodawania z odejmowaniem liczb w zakresie 10 - wykorzysta¬nie grafów.
• Zapisanie według wzoru, jak fruwała sroczka. Liczenie odstępów mię¬dzy drzewami:
- obserwacja ilustracji i liczenie odstępów,
- zamiana ilustracji na graf z uzupełnieniem danych,
- przepisanie działania z grafu jako rozwiązanie zadania.
• Samodzielne wpisywanie liczb w pustych kółkach grafów i obliczanie działań.
• Układanie i zapisywanie działań według wzoru na podstawie ilustracji i grafów.
14. Zadanie pracy domowej:
- Naucz się czytać tekst W drodze do paśnika. Wykonaj ów. 4, K. 15.
15. Śpiewanie I zwrotki i refrenu piosenki W karmniku z jednoczesnym wystukiwaniem rytmu piosenki w czasie śpiewania refrenu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.