X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35321
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Konspekty różne

Warszowice, 15.03.2016r

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POPOŁUDNIOWYCH
DLA DZIECI 3,4 -LETNICH

Prowadzący: Joanna Jawór
Temat: Wiosenny spacer w deszczu.

Cele ogólne:

• kształcenie słuchu z zastosowanie zabawy muzycznej z przyborem,
• rozwijanie wrażliwości muzycznej,
Cele operacyjne ( dziecko...):

• rozwiązuje zagadki dotyczące wiosny,
• ilustruje ruchem charakter melodii przy użyciu przyboru,
• doskonali poczucie rytmu,
• estetycznie posługuje się kredkami,
• uczy się współdziałania w zabawie z innymi dziećmi,

Metody: oglądowe, słowne, praktyczne,

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna,

Środki dydaktyczne: utwór Mexikamicher Walter, reklamówki foliowe, zagadki wiosenne- rozwiązanie symbole wiosny,karta pracy, kredki,

Obszary z podstawy programowej: kształtowanie umiejętności społecznych dzieci...(1), kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych...(2), wspomaganie rozwoju mowy dzieci (3),wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych(4), wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec(8), pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń (11),

Przebieg zajęć:

1. Powitanie piosenką.
2. Zapowiedź tematu. „Wiosenne skojarzenia”- zabawa dydaktyczna.
3. „Mexikamicher Walter”- wysłuchanie utworu instrumentalnego, krótkie omówienie tempa, nastroju, zwrócenie uwagi na poszczególne elemety utworu- wykorzystanie ilustarcji różnych symboli pogodowych.
4. Demonstracja przez nauczyciela sposobu wykorzystania foliowego woreczka podczas zabawy tanecznej do usłyszanego utworu.
5. Wspólna zabawa ruchowa z woreczkiem.
6. Pożegnanie. Karta Pracy dla chętnych dzieci- kolorowanie wg kodu symboli wiosennych.

Warszowice, 30.09.2015r

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA DZIECI 3,4 -LETNICH

Prowadzący: Joanna Jawór
Temat: Fryderyk Chopin.

Cele ogólne:

• poznanie zarysu twórczości Fryderyka Chopina- wielkiego kompozytora,
• kształcenie umiejętności słuchania muzyki poważnej,
• rozwijanie wyobraźni muzycznej,
• kształcenie sprawności manualnych;

Cele operacyjne ( dziecko...):

• pozna postać Fryderyka Chopina jako światowej sławy kompozytora polskiego,
• ilustruje ruchem treść utworu muzycznego,
• doskonali poczucie rytmu, prawidłowo reaguje na zmiany tempa w muzyce,
• estetycznie wykonuje pracę plastyczną,
• uczy się współdziałania w zabawie z innymi dziećmi,

Metody: oglądowe, słowne, praktyczne,

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna,

Środki dydaktyczne: portret Fryderyka Chopina, ilustracje obrazujące fakty z życia artysty, nagrania utworów Chopina, prezentacja multimedialna, książka- życiorys, farby, białe kartki, włóczki, wiersz Cz. Janczarskiego,

Obszary z podstawy programowej: kształtowanie umiejętności społecznych dzieci...(1), kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych...(2), wspomaganie rozwoju mowy dzieci (3), wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec(8),różne formy plastyczne(9),wychowanie rodzinne, obywatelskie, patriotyczne(15),

Przebieg zajęć:

1. Powitanie zabawą pt. „Powitanka”.
2. Zapowiedź tematu. Słuchanie wiersza „Żelazowa Wola” Cz. Janczarskiego ( w tle słychać utwór Chopina Nokturn F-dur), krótka rozmowa na temat utworu.
3. Krótka opowieść o życiu i twórczości Fryderyka Chopina na podstawie ilustracji tematycznych oraz fragmentów książki.
4. „Jestem kompozytorem- gram na fortepianie’ – zabawa naśladowcza przy utworze Chopina „Minute Waltz”
5. Prezentacja multimedialna o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.
6. Improwizacje taneczne z chustą do utworu Chopina.
7. Zabawa plastyczna. Dzieci za pomocą maczanej w farbie włóczce przy wybranym utworze Fryderyka Chopina” malują obraz”.
8.Podsumowanie zajęć. Pożegnanie.

Warszowice, 7.03.2016r

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POPŁUDNIOWYCH
DLA DZIECI 3,4 -LETNICH

Prowadzący: Joanna Jawór
Temat: Wiosenne hodowle.

Cele ogólne:

• doskonalenie umiejętności manualnych

Cele operacyjne ( dziecko...):

• kreśli po śladzie kształt cebuli,
• starannie koloruje mieszcząc się w określonym konturze,
• ilustruje ruchem treść piosenki,
• uczy się współdziałania w zabawie z innymi dziećmi,

Metody: oglądowe, słowne, praktyczne,

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna,

Środki dydaktyczne: CD, karta pracy, ołówek, kredki,

Obszary z podstawy programowej: kształtowanie umiejętności społecznych dzieci...(1), kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych...(2) wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec(8),kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (14),

Przebieg zajęć:

1. Powitanie zabawą muzyczno-ruchowa w parach„Taniec butów”
2. Rozwiązanie zagadki pantomimicznej jako zapowied tematu pracy – cebula.
3. Układanie sylwety cebuli z pociętych elementów- doskonalenie skupienia uwagi podczas podawania sobie piłki- przerwa m muzyce, działanie przy tablicy.
4. „Burak i cebula”- zabawa muzyczno-ruchowa.
5. „Cebulka”- działalność grafomotoryczna, kreślenie po wykropkowanych miejscach, staranne kolorowanie.
6. Wystawka prac na tablicy. Zakończenie.

Warszowice, 15.04.2016r

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
DLA DZIECI 3,4 -LETNICH

Prowadzący: Joanna Jawór
Temat: W wiejskiej zagrodzie.

Cele ogólne:

• usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz umiejętności manualnych (przygotowanie do nauki pisania i czytania),
• poszerzenie wiedzy na temat zwierząt mieszkających na wsi,

Cele operacyjne ( dziecko...):

• usprawnia ćwiczeniami umiejętności manualne,
• wykonuje pracę plastyczną rozpoczynając od lewej strony kartki,
• słucha uważnie wiersza czytanego przez nauczyciela,
• potrafi manipulować sylwetami zwierzat podczas zabawy parateatralnej,
• naśladuje odgłosy zwierzat,
• doskonali poczucie rytmu, prawidłowo reaguje na przerwę w muzyce,
• estetycznie wykonuje pracę plastyczną,
• uczy się współdziałania w zabawie z innymi dziećmi,

Metody: oglądowe, słowne, praktyczne,

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna,

Środki dydaktyczne: tekst wiersz W. Chotomskiej „Co słychać na wsi?”, sylwety zwierząt na patyczkach, kącik teatralny, sylwety zwierząt na sznureczkach (do pary), duże arkusze papieru, sylwety zwierząt, ich domy, mazaki, klej, brązowe prostokąty, kontur koguta, kredki wodne, pędzle, woda, CD,

Obszary z podstawy programowej: kształtowanie umiejętności społecznych dzieci...(1), kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych...(2), wspomaganie rozwoju mowy dzieci (3), wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci (5), wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (6), wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem(7) muzyka i śpiew, pląsy i taniec(8), różne formy plastyczne(9), kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania(14),

Przebieg zajęć:

1. Powitanie piosenką „Dzień dobry”.
2. Zapowiedź tematu. Rozwiązanie zagadki słuchowej „Odgłosy z wiejskiego podwórka”.
3. Wysłuchanie utworu W. Chotomskiej „Co słychać na wsi?”, krótka rozmowa.
4. Mini teatrzyk – zabawa teatralna sylwetami zwierząt zainspirowana usłyszanym utworem.
5. „Kaczuszki”- zabawa muzyczno-ruchowa.
6. „Szukamy domu” – zabawa dydaktyczna na tablicy, kreślenie na dużej powierzchni „drogi „ poszczególnych zwierzat do domu, doskonalenie umiejętności manualnych.
7. „ Piesek Tereski”- zabawa naśladowcza do piosenki.
8. „Kukuryku” – praca plastyczna, układanie płotka z prostokątów, od lewej strony kartki, kolorowanie konturu koguta kredkami wodnymi, rozmazywanie wodą, przyklejanie.
9. Zakończenie zajęć. Pożegnanie dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.