X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35310
Przesłano:
Dział: Przedszkole

"Obieg wody w przyrodzie" - inscenizacja w teatrzyku stolikowym. Konspekt zajęć dydaktyczno - wychowawczych wg koncepcji F. Froebla

Konspekt zajęć wychowawczo – dydaktycznych
Według koncepcji F. Froebla z wykorzystaniem elementów pedagogiki
planu daltońskego.

Data przeprowadzonych zajęć: 27. 04. 2017r.
Grupa wiekowa: 4, 5 latki
Scenariusz opracowała: Beata Dziuba

Temat: „Obieg wody w przyrodzie”- inscenizacja w teatrzyku stolikowym.
Cele:
Poznawczy:
• Zapoznanie z treścią opowiadania.
• Zapoznanie ze zjawiskiem obiegu wody w przyrodzie.
Kształcący:
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i pytania o niezrozumiałe fakty.
• Kształtowanie umiejętności formułowania wniosków.
• Kształtowanie umiejętności udzielania wypowiedzi według wyznaczonej kolejności.
• Rozwijanie myślenia przyczynowo – kutkowego.
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
• Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
• Zachęcanie do dbania o swoje zdrowie poprzez picie wody oraz natruralnych soków owocowych.
• Poszerzanie doświadczeń plastycznych.
• Wdrażanie dzieci do współpracy i zgodnego współdziałania w grupie.
• Kształtowanie intuicji geometrycznych.

Wychowawczy:
• Wdrażanie dzieci do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas udzielania wypowiedzi.
• Utrzymywanie łądu i porządku w miejscu pracy.

Metody:
Słowna: opowiadanie, rozmowa, objaśnienie, instrukcje.
Czynne: zadań stawianych do wykonania.
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa.
Pomoce dydaktyczne: tekst opowiadania G. Waltera „Historia podróży człowieka w kropli deszczu”, teatrzyk stolikowy z wykorzystaniem darów F. Froebla nr 1, 1.1, 1.2 – sznurówka, 7, 9, 10 oraz pudełka z daru 1, płyta CD z podkładem muzycznym, koperta z darami Froebla nr 7,8,9 oraz instrukcja obrazkowa, instrukcja czynnościowa „Kryształki soli”, naczynia z wodą , sól, patyczki, gruba wełna, woda, miód, plasterki cytryny, mięta, fartuszki i chusteczki dla każdego dziecka, ceratki na stół, przeplatanka Froeblowska.
„Zegar daltoński”, „Tablica planu dnia”, miś Bimbuś, „Tablica współpracy”, „Tablica przedszkolak dnia”.

Obszary z podstawy programowej:
(PP-1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi
i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
(PP-3) Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
(PP – 4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
(PP- 7) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
(PP-8) Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
(PP-9) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
(PP- 11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
(PP-12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
(PP- 13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
(PP-14) Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).

I. Zajęcia dydaktyczne w „Porannym kole”
Dzieci przed rozpoczęciem zajęć zaznaczają na tablicy „Planu dnia” odpowiednią aktywność.
Przebieg:
1. „Maszeruje wiosna” – piosenka na powitanie. Wytworzenie radosnego nastroju.

2. „Historia podróży człowieka w kropli deszczu” – teatrzyk stolikowy do opowiadania G. Waltera z wykorzystaniem darów F. Froebla ( 1,1.1, 1.2, 7, 9, 10, pudełko z daru1).
Rozmowa z dziećmi na temat opowiadania (przykładowe pytania nauczyciela):
• Jak nazywał się bohater opowiadania?
• Co robił Kapek w powietrzu?
• Kto podzieli na sylaby wyraz Kapek?
• Jaka jest pierwsza a jaka ostatnia głoska w wyrazie Kapek?
• Co się stało, że powstała chmura?
• Gdzie jeszcze mogła spaść kropla deszczu z Kapkiem?
• Komu potrzebny jest deszcz?

3. Zabawa ruchowa „Figurki”. Rozpoznawanie prawej i lewej strony, rozróżnianie części ciała.
Dzieci poruszają się swobodnie po sali w rytm słyszanej muzyki. Na przerwę w muzyce dzieci wykonują polecenia nauczyciela.
Przykładowe polecenia:
• Dotknijcie prawą ręką głowy.
• Połóżcie lewą rękę na lewym kolanie.
• Dotknijcie prawą ręką lewego kolana.
Nauczycielka prosi aby dzieci dobrały się w pary według założeń koncepcji „planu daltońskiego” oraz prosi dziecko, które jest „pomocną dłonią” aby pomogło rozdać pomoce.
4. „Krople deszczu” – zabawa dydaktyczna z wątkiem matematycznym. Rozwijanie inteligencji wizualno – przestrzennej wg. H. Gardnera z wykorzystaniem darów
F. Froebla (dar nr 7,8,9) – praca w parach.
Nauczycielka rozdaje dzieciom koperty z zadaniami. W kopercie znajdują się dary
F. Froebla i instrukcja obrazkowa do zadania.
• Zadaniem każdej pary jest:
- przeliczenie kropek na swoim kartoniku oraz nazwanie figury geometrycznej,
- ułożenie kropli deszczu (z wykorzystaniem darów) w ilości podanych oczek oraz kształcie podanej figury.
• Nauczycielka sprawdza poprawność wykonania zadania.

II. Aktywność dzieci w grupach zabawowo - zadaniowych.
Nauczycielka prosi dzieci o dobranie się w zespoły (według podziału dokonanego w ramach realizacji założeń koncepcji planu daltońskiego).
Nauczycielka zaznacza na zegarze daltonskim czas wykonania zadania – 15 minut.

Kącik darów
„Deszczowa kropelka”- przeplatanka.
Cele: rozwijanie pomysłowości i kreatywności dzieci.
Pomoce dydaktyczne: dary F. Froebla.

Kącik twórczy:
„Kapek i jego przygoda”- kreatywne rysowanie pastelami.
Pomoce dydaktyczne: kartony, pastele.
Cele: rozwijanie kreatywności, doskonalenie umiejętności manualnych, doprowadzanie pracy do końca.

Kącik gospodarczy:
„Zdrowe napoje ”- praca według instrukcji. Prygotowanie napojów na bazie niegazowanej wody mineralnej z miodem, plasterkami cytryny oraz listkami świeżej mięty.
Cele: zachęcanie do spożywania zdrowych napojów, kształtowanie umiejętności współdziałania dzieci w sytuacjach zadaniowych, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole.
Pomoce dydaktyczne: świeże listki mięty, plasterki cytryny, miód, dzbanek z wodą mineralną, kubeczki oraz łyżeczki, fartuszki i chusteczki dla każdego dziecka, ceratka, instrukcja czynnościowa.
Kącik badawczy:
„Kryształki soli” (parowanie wody) – przygotowanie doświadczenia. W roztworze soli z wodą umieszczamy kawałek włóczki na patyczku. Obserwujemy osadzanie się kryształków soli.
Cele: obserwowanie zjawiska parowania wody.
Pomoce dydaktyczne: woda, sól, szklane pojemniki, włóczka, patyczek.
Ewaluacja po zakończonych zajęciach.
Miś Bimbuś sprawdza porządek w poszczególnych kącikach. Po zakończonych zajęciach dzieci zaznaczają na tablicy planu dnia kolejną formę aktywności.
Wyróżnienie dziecka na forum grupy poprzez nadanie tytułu „Przedszkolaka dnia”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.