X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35228
Przesłano:
Dział: Internat

Doskonalenie wykonywania ćwiczeń sprawnościowych i zwinnościowych. - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć nr 1

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia: Grzegorz Karczewski
Termin obserwacji zajęć: 11 maja 2016r.
Miejsce zajęć: sala gimnastyczna SOSW w Międzyrzecu Podlaskim
Uczestnicy: Zesp. Eduk. - Terapeut. IV Gimnazjum SOSW w Międzyrzecu Podl.
Czas trwania: 120 minut
Formy pracy: indywidualna, grupowa
Metody pracy: zabawowa, zadaniowa
Pomoce dydaktyczne: piłki, materace, drążek gimnastyczny
Temat zajęć: Doskonalenie wykonywania ćwiczeń sprawnościowych i zwinnościowych.
Cele główne:
• wychowankowie usprawniają motorykę dużą;
• wychowankowie podnoszą koordynację wzrokowo – ruchową.
Cele szczegółowe:
a) Umiejętności:
• uczeń potrafi przyjąć odpowiednią pozycję wyjściową do ćwiczeń i wykonać odpowiedni ruch;
• wychowanek umie wykonać ćwiczenie gimnastyczne polecone przez nauczyciela;
• uczeń potrafi samodzielnie wymyślić i wykonać ćwiczenie z wykorzystaniem danego przyboru;
• wychowankowie umieją współpracować w grupie przy wykonywaniu zadań sprawnościowych;
• uczniowie próbują przezwyciężać przy wykonywaniu ćwiczeń trudności i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności.
b) Wiadomości:
• wychowankowie rozumieją potrzebę wykonywania ćwiczeń gimnastycznych aby osiągać coraz lepszą koordynację ruchową;
• uczniowie znają wpływ ćwiczeń ruchowych na zdrowie człowieka.

Przebieg zajęć:
TOK ZAJĘĆ ZADANIA CZAS UWAGI
I CZĘŚĆ WSTĘPNA
Czynności organizacyjno- porządkowe. Przygotowanie się grupy do zajęć sportowych i przejście na salę gimnastyczną - 15 min
Zbiórka, krótkie omówienie toku zajęć.
Zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach oraz wyjaśnienie potrzeby ruchu fizycznego. 5min.
II CZĘŚĆ GŁÓWNA
Kształtowanie, usprawnianie umiejętności i sprawności fizycznej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Przygotowanie przyrządów i przyborów do ćwiczeń.3 min
Omówienie wykonywanych kolejno ćwiczeń oraz ich zademonstrowanie.7 min
Polecenie wykonywania własnych ćwiczeń z zadanymi przyrządami.
Obserwacja pracy uczniów – staranności, zaangażowania, słuchania poleceń.
Pomoc w wykonywaniu zadań i przezwyciężaniu trudności i ograniczeń fizycznych. 60 min
Przebieg i wykonanie zaplanowanych zajęć uzależnione są od zaangażowania i chęci współpracy wychowanków.
III CZĘŚĆ KOŃCOWA
Czynności porządkowo-wychowawcze.
Omówienie zajęć. 10 min
Porządkowanie miejsca ćwiczeń, zebranie przyrządów z pomocą uczniów, zbiórka.
Ocena zaangażowania w ćwiczenia, zachowania porządku i pomysłów podopiecznych. 5 min
Zbiórka, wymarsz do szatni, przejście do internatu, przebranie się, pożegnanie. 15 min

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.