X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35192
Przesłano:

Gdzie się kryją witaminy? Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ
ZAJĘĆ OBSERWOWANYCH
KLASA 3

Temat tygodnia : Gdy słota za oknem
Temat dnia : Gdzie się kryją witaminy?

Data : 28.10.2016
Prowadzący : Sylwia Walasik

Treści kształcenia:

Edukacja polonistyczno-społeczna
1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka:
a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują;
komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia.
c) współpracuje w grupie rówieśników w celu realizacji zadania powierzonego grupie
d) rozpoznaje i podejmuje próby nazwania wybranych zabytków Krakowa
Edukacja matematyczna
1) w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:
5) podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza
wyniki dzielenia za pomocą mnożenia;
Edukacja przyrodnicza
9) zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność
kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa
i lekarza;
Edukacja plastyczna
2. W zakresie ekspresji przez sztukę
b) realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych);

Cele operacyjne:
Uczeń:
• Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania plakatu dotyczącego tematyki zajęć.
• Słucha ze zrozumieniem,
• Podaje iloczyny podanych liczb, wykonuje przy tym obliczenia pamięciowe
• Uzupełnia tekst związany tematycznie z omawianym zagadnieniem
• Współpracuje i komunikuje się w zespole,
• Podejmuje aktywność plastyczną
• Dokonuje właściwej selekcji informacji i materiałów przy tworzeniu pracy w grupie

Środki dydaktyczne:
• Sprzęt multimedialny (komputer, projektor multimedialny),
• Działania matematyczne zapisane na kartkach oraz klucz z ukrytymi pod liczbami wyrazami tworzącymi hasło
• Karty pracy „Wiadomości o witaminach”
• Medale „Znawca witamin”
• Materiały plastyczne, gazety, informacje o witaminach przygotowane uprzednio przez dzieci
• Prezentacja multimedialna

Metody nauczania:
● Podające: pogadanka, wyjaśnienie,
● Problemowe: dyskusja dydaktyczna, inscenizacja, rozmowa kierowana,
● Praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe.

Formy pracy:
● Zbiorowa jednolita,
● Indywidualna jednolita,
● Grupowa jednolita.

Przebieg zajęć:

1. Wykonanie obliczeń w Matematycznej kolorowance
wykonanie działań pamięciowych ( tabliczka mnożenia w zakresie 70) , ułożenie wyników rosnąco. Odczytanie haseł: "Zdrowie Twój największy skarb", "Szanujmy zdrowie", "Dbamy o swoje zdrowie".
2. Podsumowanie zebranych wcześniej przez uczniów i nauczyciela informacji o witaminach.
- co to są witaminy,
- jakie znamy witaminy,
- gdzie ich możemy szukać.
3. Przygotowanie "Plakatu reklamowego" wybranej witaminy.
w oparciu o informacje własne uczniów oraz materiały zaprezentowane przez nauczyciela dzieci mają za zadanie :
*Przygotowanie wizytówki witaminy
*Każda grupa przygotowuje i przedstawia informacje o wybranej witaminie.
*Przygotowanie jadłospisu na cały dzień z zaznaczeniem jakich witamin będziemy dostarczać swojemu organizmowi /praca w grupach/.
*gdzie można ją znaleźć?
*jakie ma znaczenie dla organizmu?
*co się dzieje, gdy jej zabraknie?
5. Zabawa dramowa - scenka „U lekarza”.
Uczniowie jednej grupy opisują dolegliwości - uczniowie z drugiej grupy odgadują jakiej witaminy brakuje pacjentowi.
6. Praca indywidualna /karta pracy/.
Uzupełnianie tekstu z lukami / uczniowie wpisują nazwy odpowiedniej witaminy/.
7. Podsumowanie zajęć Wręczenie sprawności "Znawca witamin”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.