X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35188
Przesłano:
Dział: Przedszkole

"Wiosenne zabawy na łące" scenariusz zajęć otwartych z rodzicami z zastosowaniem aktywnych metod i form pracy

Cele etapowe:
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
- wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci;
- rozwijanie logicznego myślenia;
- stymulowanie rozwoju uwagi i pamięci;
- doskonalenie wypowiedzi;
- utrwalenie poznanych liter i doskonalenie umiejętności czytania;
- rozbudzanie wyobraźni i kreatywności;
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;

Cele operacyjne podstawa programowa:

dziecko:
- obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; 1.1;
- przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych; 1.2
- uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach; 3.3;
- słucha opowiadania i wypowiada się na jego temat; 14.4;
- stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć 4.3;
- wie, że nie należy dokuczać innym, wyszydzać i szykanować innych;1.4;
-nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na łące; 12.1
- zna drukowane małe i wielkie litery;14.7;
- interesuje się czytaniem: układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 14.8
- jest sprawne fizycznie i uczestniczy w zabawach ruchowych 5.3;
- umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych9.2;
- dostrzega zmiany charakteru muzyki i wyraża je ruchem;8.2;

Metody:
- słowna;
- oglądowa;
- praktycznego działania (wykorzystanie metod aktywnych: narzędzi krytycznego myślenia TOC: „Gałązka logiczna”, zabaw integracyjnych KLANZA, elementów metody );

Formy:
- zbiorowa;
- indywidualna;
-zespołowa;

Środki dydaktyczne:
Odtwarzacz CD, płyta CD z nagraniem piosenek do zabawy, tajemnicze pudełko, ilustracja łąki, tekst opowiadania pt: „Brzydka gąsienica”, ilustracje do opowiadania duże i małe, tablica magnetyczna, magnesy, arkusze brystolu, marker, kolorowe karteczki, packi na muchy, wędki na magnes, rybki do łowienia, pszczoły na patyczkach, arkusze szarego papieru, taśma papierowa, kleje, wycięte kolorowe koła, kredki pastelowe zielone, czarne, kolorowe, bum-bum rurki;

Przebieg zajęć:
I. Rozpoczęcie zajęć:

1.Powitanie – zabawa na przywitanie „Gość” zgodnie z KLANZA. Dzieci śpiewają piosenkę ilustrując ruchem jej treść;
2. Wspólne przypomnienie z dziećmi zasad obowiązujących na zajęciach: Dzieci wymieniają zasady, jakich trzeba przestrzegać na zajęciach;

II. Rozwinięcie zajęć:

1. Wprowadzenie tajemniczego pudełka, w którym dzieci i nauczycielka odnajdują obrazek z ilustracją łąki.
2. Rozmowa z dziećmi na temat wyglądu łąki i tego, czy chętnie lubią chodzić na łąkę;
3. Odczytanie przez nauczycielkę opowiadania pt: „Brzydka gąsienica”. Dzieci siedzą w kole i uważnie słuchają utworu.

4. Rozmowa na temat opowiadania:
Dzieci odpowiadają na kolejne pytania dotyczące utworu:
- Jak Wam się podobało to opowiadanie?
- Czy owady dobrze się zachowały wobec gąsienicy?
-Jak się czuła gąsienica w naszym opowiadaniu?
- Co się stało? Dlaczego gąsienica była smutna?
- Co się stało na koniec opowiadania?
- Jak myślicie czy owady zmienią swoje postępowanie?
- Jak należy postępować?

5. Gałąź logiczna na podstawie opowiadania „Brzydka gąsienica”.
Nauczycielka przypina do tablicy arkusz brystolu i informuje dzieci, że razem będą dziś tworzyć gałązkę logiczną omawianego opowiadania. Nauczycielka rozpoczyna gałązkę, a dzieci podają propozycje dalszych wydarzeń.

6. Praca zespołowa– dzieci współpracując ze sobą tworzą w zespołach gałązkę logiczną -układają we właściwej kolejności obrazki z opowiadania, a następnie przedstawiają całą gałązkę.

7. Zabawa ruchowa „Lata mucha” zgodnie z KLANZA – dzieci śpiewają piosenkę i ilustrują jej treść ruchem;

8. Zabawa z packami na muchy- odnajdywanie szukanych liter wśród innych; Dzieci otrzymują packi na muchy, nauczycielka wywołuje literę, zadaniem dzieci jest jak najszybciej odnaleźć daną literę wśród innych na arkuszu i jak najszybciej ją pacnąć. Do zabawy włączani są także rodzice.

9. Zabawa w łowienie rybek z nazwami kojarzącymi się z wiosenną łąką – odczytywanie wyrazów, wyjaśnianie ich znaczenia; Każde dziecko i rodzic otrzymuje wędkę z magnesem i łowi rybkę, a następnie odczytuje napisany wyraz i wyjaśnia jego znaczenie.

10. Zabawa „Pszczoła” zgodnie z KLANZA- dzieci trzymają w rękach pszczoły na patyczkach i śpiewając piosenkę wykonują odpowiednie ruchy; Za drugim razem do zabawy włączają się również rodzice.

11. Praca plastyczna w zespołach – tworzenie łąki, dzieci i rodzice mają do dyspozycji zielone kredki pastelowe i poruszając się w rytm muzyki rysują trawę na łące, następnie każde dziecko przykleja na wspólnej łące kwiaty, motyle, biedronki, pszczółki, gąsienice, żabki itp.– tworzy je z wyciętych kolorowych kółek.

12. Wiosenna orkiestra na łące- wspólne granie dzieci i rodziców na bum bum rurkach;

13. Omówienie pracy dzieci i podsumowanie zajęć. Ewaluacja zajęć - dzieci wypowiadają się na temat tego, czy zajęcie się im podobało i Jeżeli tak, to co najbardziej?

III Zakończenie zajęć;

14. Podziękowanie za wspólnie spędzony czas i zabawę.

Opracowała i przeprowadziła: Urszula Kaczyńska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.