X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35183
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Scenariusz konkursu czytelniczego

SCENARIUSZ KONKURSU CZYTELNICZEGO

Opracowanie:
Adriana Ciupek
Halina Klimek
Mirosława Nowak – Wawrecka
Anna Skorupa
Patrycja Grzybek
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”
(W. Szymborska)
SCENARIUSZ KONKURSU CZYTLENICZEGO:
„DUCHOWA KURACJA SCROOGE`A, KTÓRA DO ZMIANY POBUDZA”
1. CELE KONKURSU:

a) cel ogólny:
- sprawdzenie wiedzy na temat życia i twórczości Dickensa na przykładzie „Opowieści wigilijnej”.

b) cele szczegółowe:
- życia i twórczości
Ch. Dickensa,
- poznanie najważniejszych zabytków Londynu,
- dbanie o kulturę języka, tj. poprawne mówienie zgodnie z przyjętymi regułami językowymi,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych
c) Zakres tematyczny:
- znajomość treści utworu „Opowieść wigilijna”,
- znajomość najważniejszych faktów dot. życia
i twórczości Ch. Dickensa,
- znajomość najważniejszych zabytków Londynu.

2. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów z kl. 6 szkoły podstawowej.
3. LITERATURA PRZEDMIOTU:

- Ch. Dickens: Opowieść wigilijna, tł. M. Filipczuk, Kraków: Zielona Sowa, cop. 2004.
- strona internetowa z biografią Ch. Dickensa: http://lubimyczytac.pl/autor/13285/charles-dickens
- strona internetowa o Londynie i jego zabytkach: http://otolondyn.pl/zabytki-londynu

4. MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA RESPONDENTÓW:

- plakat informujący o konkursie,
- ulotki,
- regulamin – zał. nr 1

5. LIDER: nauczyciel bibliotekarz

6. SKŁAD JURY:
W skład jury konkursu wejdą 3 osoby: bibliotekarz z Biblioteki Publicznej oraz emerytowani nauczyciele języka polskiego (2 osoby).
Opracowanie pytań – zał. nr 2
Zasady punktowania – zał. nr 3
Rejestr materiałów pomocniczych – zał. nr 4
7. TERMIN I MIEJSCE:
Konkurs czytelniczy odbędzie się 15. 12. 2017 r., o godz. 900 w Szkole Podstawowej nr ..... w ........................................ (biblioteka szkolna).

Zał. nr 1
REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
PT. „DUCHOWA KURACJA SCROOGE`A, KTÓRA DO ZMIANY POBUDZA”
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr ..... w ...............

2. Konkurs odbędzie się 15. 12. 2017 r., o godz. 900, w Szkole Podstawowej nr ..... w .................................. (biblioteka szkolna).

3. Konkurs skierowany jest do chętnych uczniów z kl. 6 szkoły podstawowej. Maksymalnie może w nim wziąć udział 10 uczniów.
O udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń.

4. Warunkiem udziału jest znajomość treści książki pt. Opowieść wigilijna (Ch. Dickens: Opowieść wigilijna, tł. M. Filipczuk, Kraków: Zielona Sowa, cop. 2004.), a także życiorysu Ch. Dickensa oraz zabytków Londynu, na podstawie źródeł elektronicznych:
http://lubimyczytac.pl/autor/13285/charles-dickens http://otolondyn.pl/zabytki-londynu
Chętni uczniowie zgłaszają swój udział do dnia 30. 11. 2017 r.
do nauczyciela bibliotekarza.

5. Konkurs ma charakter dobrowolny i indywidualny. Składa się
z 3 konkurencji:
- Konkurencja 1 „Wieści z Opowieści...”: test sprawdzający znajomość treści książki oraz faktów z życia autora.
- Konkurencja 2 „Kto? Gdzie? Z kim?” uczestnik losuje jedną z 12 kopert z fragmentem Opowieści wigilijnej. Jego zadaniem jest odpowiedzi na pytania: „Kto wypowiedział te słowa? Gdzie wówczas znajdowała się ta osoba? Z kim rozmawiała?”
- Konkurencja 3 „Co, do czego? Puzzle”: zadaniem uczestników jest ułożenie w jak najkrótszym czasie obrazka przedstawiającego jeden z zabytków Londynu i podanie jego nazwy oraz informacji na jego temat.

6. Wygrywa osoba, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich konkurencji. W przypadku remisu odbędzie się dogrywka – losowanie dodatkowych pytań dot. treści książki.

7. Nagrody w konkursie sponsoruje Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr ..... w ........................... . Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci I, II i III m. – dodatkowo nagrody rzeczowe.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian dot. regulaminu,
o których poinformują uczestników.

Zał. nr 2
OPRACOWANIE PYTAŃ DO KONKURSU CZTELNICZEGO
PT. „DUCHOWA KURACJA SCROOGE`A, KTÓRA DO ZMIANY POBUDZA”
KONKURENCJA 1 „Wieści z Opowieści...”
Drogi Uczestniku Konkursu Czytelniczego!

1) Sprawdź, czy test ma 10 pytań.
2) Na wykonanie testu masz 15 minut.
3) Pamiętaj, aby uważnie i ze zrozumieniem przeczytać pytania.
4) W każdym pytaniu możliwa jest tylko jedna odpowiedź.
5) Poprawne odpowiedzi zaznaczasz krzyżykiem na „Karcie odpowiedzi” dołączonej do testu.
6) Jeżeli się pomylisz, otocz błędną odpowiedź kółkiem i wstaw jeszcze raz krzyżyk w odpowiednią kratkę.
Życzymy powodzenia!
1. Kim był Marley dla Scrooge’a?
a) wspólnikiem
b) bratem
c) konkurentem w interesach
d) wujem

2. O Scrooge’u mówiono, że Nawet ślepiec jest lepszy od człowieka
o tak diabelskim spojrzeniu! Jak czuł się Scrooge, żyjąc
w środowisku z taką opinią?
a) Przejmował się tym, lecz nie dawał tego po sobie poznać
b) Nie był świadom tej opinii, toteż nie martwił się tym, co mówią ludzie
c) Czuł się z tą opinią doskonale, nie lubił życzliwości i zbliżeń z ludźmi
d) Bardzo się tym przejmował i chciał się zmienić

3. W którą rocznicę śmierci Marleya rozpoczyna się akcja książki?
a) w pierwszą
b) w siódmą
c) w dziesiątą
d) w drugą

4. Jak miała na imię narzeczona Scrooge`a?
a) Fan
b) Dorrit
c) Karolina
d) Bella
5. W jaki sposób ostatni duch porozumiewał się ze Scroogem?
a) Gestykulując ręką lub głową
b) Wykonywał zamaszyste ruchy czarną szatą przenosząc Scrooge`a w różne miejsca, które następnie w ciszy oglądał wraz z nim
c) Rozmawiał ze Scroogem
d) Gestykulował rękami i połyskiwał w jego kierunku białym światłem w oku

6. Do jakiego miejsca zabrał Scrooge`a ostatni duch w pierwszej kolejności?
a) na londyńską ulicę
b) na cmentarz
c) na londyńską giełdę
d) do starego, zniszczonego domu w najuboższej dzielnicy

7. Kiedy i gdzie urodził się Charles Dickens?
a) 7.05.1812 r. w Landport koło Portsmouth
b) 7.02.1821 r. w Londynie
c) 7.02.1812 r. w Landport koło Portsmouth
d) 2.12.1821 r. w Londynie

8. Jak nazywała się żona Charlesa Dickensa?
a) Katarzyna Hogarth
b) Karolina Hogarth
c) Krystyna Hogarth
d) Kornelia Hogarth

9. W którym roku została napisana Opowieść wigilijna?
a) w 1833r.
b) w 1843r.
c) w 1853r.
d) w 1863r.

10. Gdzie został pochowany Dickens?
a) w Paryżu
b) w Szkocji
c) w Londynie
d) w Ameryce

KARTA ODPOWIEDZI
NR ODPOWIEDZI
1 A B C D
2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D
5 A B C D
6 A B C D
7 A B C D
8 A B C D
9 A B C D
10 A B C D

KLUCZ ODPOWIEDZI:
NR
1 A
2 C
3 B
4 D
5 A
6 C
7 C
8 A
9 B
10 C

KONKURENCJA 2 „Kto? Gdzie? Z kim?”
ZESTAW I
– Przykro mi bardzo, żeś taki twardy. Nigdy nie mieliśmy żadnego konfliktu,
do którego ja dałbym powód. Trudno! Uczyniłem propozycję ze względu na Boże Narodzenie, a chociaż mi się nie udała, zachowam pogodny i radosny nastrój. Zatem wesołych świąt, [...]!
1. Kto wypowiedział te słowa?
2. Gdzie wówczas znajdowała się ta osoba?
3. Z kim rozmawiała?
ZESTAW II
– Z okazji tak wielkiej uroczystości, panie Scrooge – [...] – ludzie zamożniejsi nie uchylają się od wsparcia nędzarzy i wydziedziczonych, którzy teraz właśnie, podczas silnych mrozów, narażeni są na wielkie cierpienia. Jest zresztą zwykłym obowiązkiem zamożnych, aby przychodzić z pomocą bliźnim pozbawionym jakichkolwiek środków do życia...
1. Kto wypowiedział te słowa?
2. Gdzie wówczas znajdowała się ta osoba?
3. Z kim rozmawiała?
ZESTAW III

- Przypuszczam, że chciałbyś mieć jutro dzień wolny? – zapytał (...).
- Mam przeciwko temu bardzo wiele – mruknął (...) – Uważam nawet, że to jest nie
w porządku. gdybym potrącił ci za jutrzejszy dzień pół korony, uważałbyś się pewnie za pokrzywdzonego?

1. Kto wypowiedział te słowa?
2. Gdzie wówczas znajdowała się ta osoba?
3. Z kim rozmawiała?
ZESTAW IV
– Obowiązkiem każdego człowieka jest – [...] – aby jego dusza zjednoczyła się z duszą jego bliźnich i pozostawała w braterskiej z nimi łączności przez cały czas wędrówki ziemskiej. Ten, który obowiązku tego zaniedbał za życia, musi go wypełnić po śmierci. Duch jego po śmierci musi wędrować po świecie – och, biada mi! –
i patrzeć biernie na to wszystko, czego nie może już używać, a co mógł czynić
za życia ku swej radości i szczęściu!
1. Kto wypowiedział te słowa?
2. Gdzie wówczas znajdowała się ta osoba?
3. Z kim rozmawiała?

ZESTAW V
- Kochany Alibaba! – zawołał zachwycony! – Kochany Ali Baba! Pamiętam, że dawno temu, pewnego wieczora przed Świętami Bożego Narodzenia, przyszedł do mnie
po raz pierwszy! Właśnie w ten sposób pojawił się za oknem. A biedny chłopiec był taki szczęśliwy. O, a to Walentyn ze swoim bratem Orsonem.
1. Kto wypowiedział te słowa?
2. Gdzie wówczas znajdowała się ta osoba?
3. Z kim rozmawiała?

ZESTAW VI
- Tak, to prawda! – potakiwała rozpromieniona dziewczynka. - Do domu na dobre.
Do domu na zawsze. Ojciec jest teraz o wiele lepszy niż był dawniej, nasz dom jest teraz miły! Pewnego wieczoru przemawiał do mnie tak łagodnie, że ośmieliłam się zapytać go jeszcze raz, czybyś mógł wrócić do domu? Odpowiedział, że możesz.
I dziś wysłał mnie pocztowym powozem, żebym ciebie, braciszku, przywiozła. Ty niedługo będziesz prawdziwym mężczyzną – dodała z dumą, szeroko otwierając swoje duże oczy – i nigdy już tutaj nie wrócisz. [...]
1. Kto wypowiedział te słowa?
2. Gdzie wówczas znajdowała się ta osoba?
3. Z kim rozmawiała?
ZESTAW VII
– Tak, pana Scrooge’a. Przechodziłem koło okna jego kantoru, a ponieważ nie było zasłonięte i wewnątrz świeciło się, przeto mimo woli zobaczyłem go. Mówią, że jego wspólnik umarł, więc siedzi tam teraz sam. A sądzę, że jest on naprawdę samotny
i że nie ma na całym świecie żadnej bliskiej, życzliwej istoty.
1. Kto wypowiedział te słowa?
2. Gdzie wówczas znajdowała się ta osoba?
3. Z kim rozmawiała?
ZESTAW VIII
– Człowieku –[...] – jeśli masz serce a nie kamień, to nigdy nie wypowiadaj tak ohydnych słów, dopóki nie zrozumiesz, czym jest nadmiar ludności i gdzie on się znajduje. Czy ty masz prawo rozstrzygać, którzy ludzie mają żyć, a którzy umrzeć? Być może, iż ty w oczach Stwórcy jesteś o wiele mniej wart życia, niż miliony istot podobnych do tego dziecka, biednego człowieka.
1. Kto wypowiedział te słowa?
2. Gdzie wówczas znajdowała się ta osoba?
3. Z kim rozmawiała?

ZESTAW IX
– Jak widzę, jestem najbardziej bezinteresowny – [...] Nigdy nie chodzę na cmentarz
i nie ubiegam się o stypy, ale jeżeli który z was wybierze się na ten pogrzeb, ja chętnie będę mu towarzyszyć. Prawdę mówiąc, poniekąd sympatyzowaliśmy ze sobą. Przy spotkaniu zawsze wymienialiśmy choć kilka słów.
1. Kto wypowiedział te słowa?
2. Gdzie wówczas znajdowała się ta osoba?
3. Z kim rozmawiała?
ZESTAW X
-Bądź spokojny, [...] – Nie byłam tak spragniona jego towarzystwa, żebym się miała narazić na niebezpieczeństwo. Nie kręciłabym się przy nim, gdyby go toczyła jakaś zaraza. Miłe mi jeszcze życie. Przypatrz się tej koszuli,[...]. Zaręczam, że możesz wypatrzeć oczy, a nie znajdziesz ani jednej dziurki, nawet śladu przetarcia. To najlepsza koszula, jaką nieboszczyk posiadał. Szczęście, że tam byłam, bo inaczej zmarnowaliby ją.
1. Kto wypowiedział te słowa?
2. Gdzie wówczas znajdowała się ta osoba?
3. Z kim rozmawiała?
ZESTAW XI
– Tak, moja droga – [...] – Bardzo żałowałem, że nie poszłaś ze mną. Jak tam
się wszystko zieleni. Ale ty często tam chodzisz, więc wiesz, jak tam jest pięknie. Ja przyrzekłem sobie, że będę go odwiedzać w każdą niedzielę... Moje maleństwo!
1. Kto wypowiedział te słowa?
2. Gdzie wówczas znajdowała się ta osoba?
3. Z kim rozmawiała?
ZESTAW XII
– Ależ nie, wcale nie żartuję – [...] – mówię najzupełniej serio. Idź, kup tego
indyka i każ go przynieść tutaj, a ja wskażę, komu go należy doręczyć.

1. Kto wypowiedział te słowa?
2. Gdzie wówczas znajdowała się ta osoba?
3. Z kim rozmawiała?

KLUCZ ODPOWIEDZI
1 1. Słowa te wypowiada siostrzeniec Scrooge`a : Fred.
2. Dyskusja ma miejsce w kantorze Scrooge`a.
3. Osoba rozmawia ze Scrooge`am.
2 1.Słowa te wypowiada jeden z przedstawicieli fundacji zbierającej datki dla biednych.
2. Dyskusja ma miejsce w kantorze Scrooge`a.
3. Osoba rozmawia ze Scrooge`am.
3 1. Słowa te wypowiada Scrooge.
2. Dyskusja ma miejsce w kantorze Scrooge’a.
3. Osoba rozmawia z Bobem – kancelistą (pracownikiem kantoru).
4 1. Słowa te wypowiada duch Jakuba Marley`a.
2. Dyskusja ma miejsce w domu Scrooge`a .
3. Osoba rozmawia ze Scrooge`am.
5 1. Słowa te wypowiada Scrooge.
2. Dyskusja ma miejsce w jednym z pokoi starej szkoły.
3. Osoba rozmawia z pierwszym duchem (Duchem Dawnych Świąt Bożego Narodzenia)
6 1. Słowa te wypowiada siostra Scrooge`a – Fanny.
2. Dyskusja ma miejsce w szkole do której uczęszczał Scrooge.
3. Osoba rozmawia ze Scrooge`am.
7 1. Słowa te wypowiada mąż byłej narzeczonej Scrooge`a.
2. Dyskusja ma miejsce w domu jego byłej narzeczonej.
3. Osoba rozmawia ze swoją żoną Bellą.
8 1. Słowa te wypowiada drugi z duchów, który odwiedził Scrooge`a.
2. Dyskusja ma miejsce w domu państwa Cratchit.
3. Osoba rozmawia ze Scrooge`am.
9 1. Słowa te wypowiada kupiec, który znał Scrooge`a.
2. Dyskusja ma miejsce na londyńskiej Giełdzie.
3. Osoba rozmawia z innymi kupcami
10 1. Słowa te wypowiada służąca Scrooge`a.
2. Dyskusja ma miejsce w sklepie, gdzie skupuje się stare rzeczy.
3. Osoba rozmawia z właścicielem sklepu: Joe
11 1. Słowa te wypowiada Bob Cratchit.
2. Dyskusja ma miejsce w domu Cratchitów.
3. Mężczyzna rozmawia ze swoją żoną.
12 1. Słowa te wypowiada Scrooge.
2. Dyskusja ma miejsce w oknie jego mieszkania.
3. Scrooge rozmawia z przechodzącym ulicą chłopcem.

KONKURENCJA 3 „Co, do czego? Puzzle”
Drogi Uczestniku!
Twoim zadaniem jest jak najszybsze ułożenie puzzli. Po wykonaniu zadania, na dołączonej kartce wpisz nazwę oraz 3 informacje dotyczące tego zabytku, który rozpoznałeś. Maksymalny czas na ułożenie i odpowiedź – 3 minuty, ale pamiętaj – im szybciej, tym więcej punktów możesz zdobyć. Powodzenia!

Nazwa rozpoznanego zabytku
Pierwsza informacja o zabytku

Druga informacja o zabytku

Trzecia informacja o zabytku

KONKURENCJA DODATKOWA – W RAZIE REMISU
Uczniowie z tą samą liczbą punktów wybierają jedno pytanie i odpowiadają na nie. Konkurencja trwa aż do wyłonienia jej zwycięzcy.
1. Ile razy Scrooge próbował pożegnać swojego siostrzeńca, gdy ten odwiedził go
w dzień Wigilii?
2. Dlaczego Scrooge nie wierzył swoim zmysłom widząc ducha Marleya?
3. Co zobaczył Scrooge na niebie, gdy wyjrzał przez okno po pożegnaniu się
z duchem Marleya?
4. Kiedy substancja z pochodni ducha miała najlepsze działanie?
5. Kogo opisują słowa: „(...) ubrana była świątecznie, ale ubogo. Nosiła sukienkę podwójnie zacerowaną, pełną tanich wstążek (są one takie, bo kosztują sześć pensów, a prezentują się dobrze)?
6. „Przeniknąwszy przez ścianę z gliny i kamienia, zastali wewnątrz wesołą kampanię zgromadzoną wokół płonącego ogniska(...)” W tym fragmencie jest mowa o:
7. Co trzymał w ręku Drugi Duch?
8. Dlaczego Scrooge lubił ciemność?
9. Ile dzieci mieli państwo Cratchit?
10. Gdzie Scrooge usłyszał muzykę, która kojarzyła się mu z dzieciństwem?

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ Z DOGRYWKI
1. Trzy razy
2. Ponieważ mógł mieć na nie wpływ rozstrój żołądka.
3. Inne zjawy, z których niektóre znał osobiście
4. Kiedy doprawiała potrawy ze szczerego serca.
5. Panią Cratchit
6. Górnikach pracujących w trzewiach ziemi
7. Płonącą pochodnię
8. Ponieważ była tania
9. Sześcioro
10. W domu Freda, siostrzeńca.
Zał. nr 3
ZASADY PUNKTOWANIA
- KONKURENCJA 1 „Wieści z Opowieści...” – test składa się
z 10 pytań dot. książki oraz życia i twórczości Ch. Dickensa. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. Łącznie może uzyskać 10 punktów. Czas trwania tej konkurencji to 15 minut.
- KONKURENCJA 2 „Kto? Gdzie? Z kim?” – uczestnik losuje kopertę
z dwoma fragmentami Opowieści wigilijnej. Jego zadaniem jest ciche odczytanie zamieszczonego fragmentu. Czas przeznaczony na tę część konkurencji to 4 minuty. Po tym czasie uczestnik głośno odczytuje fragment i odpowiada na pytania: „Kto wypowiedział te słowa? Gdzie wówczas znajdowała się ta osoba? Z kim rozmawiała?”. Za pełną
i prawidłową odpowiedź przyznajemy po 2 punkty, co maksymalnie daje nam 6 punktów możliwych do zdobycia w tej konkurencji.
Za poprawną odpowiedź, ale sformułowaną niepełnym zdaniem, przyznajemy 1 punkt, zaś za brak lub niewłaściwą odpowiedź – 0 punktów.
- KONKURENCJA 3 „Co, do czego? Puzzle” – zadaniem uczestników jest jak najszybsze ułożenie puzzli i podanie nazwy oraz 3 informacji zabytku. Maksymalny czas na ułożenie i odpowiedź – 3 minuty. Punktacja:
Ułożenie do 1 minuty – 3 punkty,
Ułożenie do 2 minut – 2 punkty,
Ułożenie do 3 minut – 1 punkt,
Prawidłowa nazwa - 1 punkt,
Podanie 3 informacji – 3 punkty.

Maksymalnie w tej konkurencji uczeń może uzyskać 7 punktów.

- KONKURENCJA DODATKOWA – DOGRYWKA – konkurencję tę przeprowadzamy, gdy uczniowie mają jednakową liczbę punktów i nie można wyłonić laureatów miejsc I – III. Uczniowie z tą samą liczbą punktów wybierają pytanie i odpowiadają na nie. Dogrywkę przeprowadzamy aż do momentu wyłonienia jej zwycięzcy. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznajemy 1 punkt.

Zał. nr 4
MATERIAŁY POMOCNICZE
1) test ze znajomości książki pt. Opowieść wigilijna oraz faktów z życia
i twórczości Ch. Dickensa,
2) fragmenty tekstu książki w kopertach,
3) puzzle w kopertach,
4) stoper,
5) karta zbiorcza wyników,
6) długopisy,
7) kartki papieru ksero.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.