X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35171
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wiosna wokół nas - scenariusz zajęcia grupie dzieci 3, 4-letnich

DATA: 22.03.2017 r.

CELE OGÓLNE:
- rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody;
- wytworzenie pozytywnych relacji między uczestnikami spotkania, atmosfery wzajemnej życzliwości i szacunku;
- budzenie i rozwijanie wyobraźni muzycznej, ruchowej, werbalnej i plastycznej;

CELE OPERACYJNE:
Dziecko:
- potrafi wypowiedzieć się na temat zmian
zachodzących w przyrodzie;
- zna gatunki wiosennych kwiatów;
- umie prawidłowo wykonać polecenia;
- umie wykorzystać nową technikę plastyczną;
- potrafi rozwiązać zagadki i ułożyć puzzle;
- potrafi dostosować ruch do rytmu i nastroju muzyki;

REALIZOWANE TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia: 1) przewiduje, na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach); 2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem: 2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem;
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec): 2) dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;
9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne: 1) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń: 1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt: 1) nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania): 2) potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi; 6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

METODY:
- słowne
- oglądowe
- aktywne

FORMY:
- zbiorowa
-indywidualna

ŚRODKI I POMOCE :
Opaski z emblematami kwiatów, koperty z zagadkami, laptop, płyta CD z muzyką Vivaldiego, płyta CD z ,,odgłosami wiosny” i z pląsem (Klanza), puzzle, plastikowe korki, klej kolorowy papier

PRZEBIEG ZAJECIA:

1.Powitanie dzieci – zabawa na rozpoczęcie.
,,W kole wszyscy już stoimy
Każdy czyjąś rękę trzyma
I dzień dobry już mówimy
Tak zabawa się zaczyna.”

2. ,,Skąd wiemy, że przyszła już Wiosna?”- rozmowy na temat charakterystycznych oznak wiosny w oparciu o wiersz D. Gellner ,,Zwiastuny wiosny” (jaskółka, bocian, żaba, skowronek, pierwsze wiosenne kwiaty, itp.).

3. Oblicza wiosny - prezentacja multimedialna.

4. ,,Kwiaty budzą się do życia’’ – zabawa ruchowa przy muzyce Vivaldiego.
,, Skul się w kłębek i wyobraź sobie, że jesteś małym nasionkiem kwiatka. Nadeszła wiosna i rośniesz, rozwijasz się i wyciągasz listki do słońca, rozchylasz swoje płatki (dzieci powoli rozwijają się jak nasionka aż do wyprostowania i stawania na palce, wyciągając ręce do góry). Lekko kołyszecie się na wiosennym wietrze. Nadchodzi noc i chłód- zamykamy swoje płatki.”

5. ,,Wiosenne kwiaty” – układanie puzzli.
Dzieci podzielone na 3 grupy (według koloru emblematów ) układają puzzle, a następnie dobierają do nich odpowiedni napis.

6. „Żonkile” - wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem plastikowych korków i kolorowego papieru.

7. Zabawa muzyczno – ruchowa „ Bal kwiatów”: dzieci otrzymują opaski z kwiatami, np. żonkile, maki, bratki, stokrotki, tulipany i tańczą w różnych parach do piosenki z płyty, gdy następuje przerwanie piosenki ustawiają się na wskazane grządki jakby rosły jeden za drugim i przeliczają kolejno liczebnikami porządkowymi, po chwili ponownie tańczą na przerwę ustawiają się w podwójne grządki i przeliczają liczebnikami głównymi, po czym tworzą duże koło i tańczą w kole po zakończeniu siadają na swoje miejsca na dywanie.

Opracowała:
Joanna Łach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.