X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35090

Obliczanie obwodów figur - konspekt zajęć

KONSPEKT ZAJĘĆ
Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
KLASA III
Prowadząca: Jadwiga Madzia

Temat zajęć edukacji matematycznej: Obliczanie obwodów figur. Dz.U.Poz.803/16
Cele ogólne: Kształtowanie logicznego myślenia, rozumowania i aktywności matematycznej.
Poznanie sposobów obliczania obwodów figur.

Cele szczegółowe: Uczniowie:
• Dokonują obliczeń matematycznych w zakresie100, Dz.U.Poz.803/5
• Układają figury geometryczne i nazywają je, Dz.U.Poz.803/16
• Potrafią wskazać różnicę między kwadratem , a prostokątem, j. w.
• Obliczają obwody figur, j. w.
• Posługują się komputerem w podstawowym zakresie. Dz.U.Poz.803/1

Metody nauczania: słowne (rozmowa, dyskusja), działalność praktyczna.
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Korelacja treści z innymi edukacjami: edukacja polonistyczna i informatyczna.
Środki dydaktyczne: kartki , magnesy, patyczki, list, komputer, rzutnik, linijki, karty pracy.
Przebieg zajęć:
1. Powitanie

- Witam tych uczniów, którym dzisiejszej nocy śniły się kolorowe sny.
- Witam wszystkie dzieci, które mają dzisiaj dobry humor.
- Pomachają do mnie dzieci, które chcą się dziś czegoś nowego nauczyć.
2. Wprowadzenie do zajęć poprzez zagadkę matematyczną.
Dzieci rozwiązują działania matematyczne na kartkach. Każdemu działaniu przyporządkowana jest litera. Zadaniem uczniów jest ich obliczenie i uszeregowanie rosnąco. Odczytanie hasła: CO TO JEST OBWÓD?
Czy ktoś z Was potrafi powiedzieć co oznacza wyraz obwód?
Obwód to suma długości boków danej figury geometrycznej.
Jakich figur możemy obliczać obwody? /prostokąty, kwadraty, trójkąty/
- Czy tylko tych figur? /właściwie wszystkich/
3. Dzieci dostają patyczki i układają w parach trójkąt, kwadrat i prostokąt.
Uczniowie odpowiadają na pytanie nauczyciela: Jaka jest różnica między kwadratem, a prostokątem. Obliczanie obwodów poprzez przeliczanie patyczków.
4. Rozwiązanie innego przykładu na tablicy. Nauczyciel wiesza kartkę A3 oraz kwadratową kartkę ,nazywa boki a,b i a,a, podaje wymiary i wspólnie z uczniami oblicza obwód prostokąta. Zwraca uwagę na to, że trzeba dodać wszystkie boki. Podanie dwóch sposobów obliczeń: dodawania i mnożenia.
5. Uczniowie mierzą długość boku kwadratu z patyczków i próbują w pamięci obliczyć obwód.
6. Wspólne odczytanie listu od detektywa Mata( prezentacja listu na rzutniku).Zwrócenie uwagi na formę listu. Wybrani uczniowie dokonują obliczeń na komputerze, a reszta klasy sprawdza czy wyniki są poprawne.
7. Dzieci wykonują kartę pracy – samodzielne obliczanie obwodu figur- wykonane obliczenia wklejają do zeszytu.
8. Podsumowanie zajęć i zadanie pracy domowej w celu utrwalenia poznanych wiadomości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.