X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35087

Realizacja programu wychowawczego - tematy z dziennika

REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
rok szkolny 2016 - 2017

Wychowanie do życia w społeczeństwie

Udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego
2 września - Zajęcia z wychowawcą - pogadanka na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły i w szkole
Integracja zespołu klasowego
5.09  Projektowanie znaku – symbolu klasy.
Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” – stwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania, wspieranie ucznia w jego działaniach
19.09 -  Wielozdaniowe wypowiedzi U. na temat swoich zalet i wad. Zabawa „Drzewo zalet”.
Udział w imprezach klasowych i szkolnych
30.09 Klasowy dzień chłopaka, 10.11 Apel – Święto Niepodległości, 22.11 – Andrzejki, 22.12 – Klasowa wigilijka, 1.02 – Bal karnawałowy, 8.03 – Klasowy Dzień kobiet.
Udział w konkursach klasowych i szkolnych
luty „Omnibus”, marzec: „Mistrz tabliczki mnożenia”,Konkurs recytatorski, Konkurs ortograficzny.
Wyrabianie nawyków poszanowania wspólnego dobra
każdego dnia
Udział w akcjach charytatywnych
październik – zbiórka karmy dla schroniska „Fauna”, listopad - Włączenie się w akcję zbiórki zakrętek „Na misje”, styczeń - Wirtualna adopcja głuchej kotki Telimeny
Uwrażliwianie na potrzeby osób niepełnosprawnych
22.09 - Mam na imię Inna. Rozmowa na temat bohaterki opowiadania.
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z problemami
cały rok szkolny, raz w tygodniu
Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów z problemami z zakresu zachowania i w nauce
Konsultacje z rodzicami: październik, grudzień, marzec oraz na bieżąco w miarę potrzeb
Tematy dotyczące praw dziecka, bezpieczeństwa w relacjach z dorosłymi, reagowanie na sygnały dzieci
23.09 - Tosia Malinowska i Antoś Psztyl, czyli Piegowata Okularnica i Wielka Stopa z książki J. Krzyżanek Dzieciaki z ulicy Tulipanowej, czyli Prawa małych i dużych. 
Tworzenie gazetek klasowych – ściennych
Przez cały rok szkolny
Konsultacje z rodzicami dotyczące wyników nauczania, zachowania i postępów w nauce
Konsultacje z rodzicami: październik, grudzień, marzec; Zebrania: wrzesień, listopad, styczeń
Pedagogizacja rodziców – zebrania klasowe i szkolne
podczas zebrań i lekcji otwartych
Systematyczna kontrola frekwencji
codziennie

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Rozbudzanie u dzieci zainteresowania otaczającym światem, poznawanie tradycji, obyczajów
13.09 - Wypowiedzi U. na temat warunków życia, kultury i tradycji mieszkańców Podhala na podstawie tekstu i ilustracji w podręczniku. Opis stroju góralskiego. Gwara góralska. Nazywanie i podpisywanie elementów kultury góralskiej
Zapoznanie uczniów z regulaminem ucznia
5.09  Projektowanie znaku – symbolu klasy.
Wyrabianie postaw patriotycznych - zapoznanie z symbolami i zasadami, które są istotne dla funkcjonowania państwa
9.09 - Czytanie ze zrozumieniem tekstu W. Kalwata II wojna światowa. Gromadzenie wiadomości na temat wybuchu i przebiegu wojny. Opowiadanie o życiu Asiuni w trakcie wojny na podstawie opowiadania J. Papuzińskiej Asiunia.
Zapoznanie z obchodami świąt państwowych
10.11 - Wyszukiwanie informacji o ważnych wydarzeniach z historii Polski w tekście W. Kalwata Polska wśród sąsiadów - wczoraj i dziś. Nasza ojczyzna na mapach na przestrzeni wieków.
Udział w apelach
10.11 – Święto Niepodległości

Wychowanie prozdrowotne
Przeprowadzenie lekcji i pogadanek na temat bezpieczeństwa w szkole i poza nią, w drodze do i ze szkoły
2.09 - Zajęcia z wychowawcą - pogadanka na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły i w szkole.
Przeprowadzenie lekcji i pogadanek na temat „Bezpieczna droga do szkoły”
2.09 - Zajęcia z wychowawcą - pogadanka na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły i w szkole.
Przeprowadzenie lekcji i pogadanek na temat bezpieczeństwa w różnych sytuacjach
7.02 - Rozmowa na temat niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą zima i nazywanie zjawisk atmosferycznych występujących zimą na podstawie tekstu pt. Zima może być niebezpieczna i doświadczeń U.
Pogadanka na temat bezpiecznego korzystania z boisk sportowych i zaplecza sportowego
podczas zajęć wychowania fizycznego
Pogadanka dotycząca bezpiecznego spędzania czasu wolnego
8.02 -  Wypowiedzi U. na temat: różnego rodzaju komunikacji, konieczności informowania rodziców na temat pobytu na zimowiskach oraz sposobów spędzania wolnego czasu zimą na podstawie tekstu Grzegorza Kasdepke Sen priorytetowy. 
Bezpieczne kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, również w Internecie
11.10 - Wypowiedzi na temat, do czego wykorzystywany jest internet i jak bezpiecznie z niego korzystać na podstawie przeczytanego wiersza M. Przewoźniaka Jak się nie zaplątać.
Systematyczne kontrolowanie prawidłowej postawy uczniów w ławkach ( zwłaszcza podczas pisania)
na bieżąco podczas zajęć lekcyjnych
Udział uczniów w zajęciach gimnastyki korekcyjnej
wg zaleceń lekarza
Zajęcia z prawidłowego odżywiania
21.10 - Praca w grupach – tworzenie piramid żywieniowych. Rozmowa na temat właściwego odżywiania. 
Informowanie rodziców o problematyce zagrożeń
podczas zebrań i lekcji otwartych

REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI

1. Propagowanie zdrowego stylu życia
- udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem”
2. Przygotowanie do odpowiedniego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia
- 02.12 - Wymienianie zagrożeń związanych z gazem. Przypomnienie numerów telefonów alarmowych.
3. Rozwijanie empatii
- 15.12 - Wysłuchanie baśni H.Ch. Andersena Dziewczynka z zapałkami.
4. Kształtowanie postaw asertywnych
- podczas codziennych zajęć
5. Kształtowanie umiejętności współżycia społecznego
- 22.12 - Czytanie tekstu Pomagamy na święta o Agnieszce Domanowskiej, Rafale Poduchu i ich pomyśle na pomoc potrzebującym.
6. Eliminowanie stresu związanego z przekraczaniem progu szkolnego
- 10.10 - Zapoznanie z informacjami dotyczącymi mechanizmów uczenia się, pracy mózgu i właściwymi warunkami do nauki. 
7. Budowanie więzi ze szkołą
- 9.12 – Dzień otwartych drzwi szkoły
8. Wdrażanie do efektywnego gospodarowania czasem wolnym
- podczas pogadanek i realizacji tematów lekcyjnych
9. Zwiększanie aktywności fizycznej
10. Budowanie tolerancji wobec inności
- 21.09 -  „Inni, a jednak tacy sami”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.