X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35080
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wiem, jak należy się zachować-przestrzegam Kontraktu grupy

Cel:
Kształcący: Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się.
Poznawczy: Zapoznanie z tablicą oceny dyżurów.
Wychowawczy: Wdrażanie do przestrzegania zasad wspólnej zabawy
Cele operacyjne – Dziecko:
- współdziała z innymi podczas zabaw
- określa które zachowania są właściwe a które nie, poprzez podniesienie kartonika z odpowiednia miną
- uważnie słucha wypowiedzi innych
- odpowiada na pytania dotyczące utworu literackiego
- reaguje na sygnał
- rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku
Metody:
- słowna
- czynna
- oglądowa
Formy pracy:
zbiorowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające różne sytuacje występujące w przedszkolu (np. nakrywanie do stołu, zgodna zabawa zabawkami, wyrywanie sobie zabawek podczas zabawy, wyrzucanie papierków na dywan, sprzątanie po skończonej zabawie...), kartoniki z uśmiechniętą i smutną miną, kontrakt grupy, znaczki dyżurnych: dyżurny książek, dyżurny przy posiłkach, dyżurny kalendarza, dyżurny materiałów plastycznych, dyżurny łazienki, dyżurny układanek, tamburyn, magiczne pudełko, różne przedmioty z kącików tematycznych, „Jeżyki” – tablice motywacyjne, tabliczki z napisami TAK/NIE, drewniany Domek dla lalek oraz drewniane Dinozaury.

Przebieg:
1. Obiad: pełnienie dyżurów. Rozkładanie talerzy, kubków, sztućców.
2. „Iskierka przyjaźni”: Nauczyciela prosi, aby dzieci stanęły w kole i wzięły się za ręce. Po chwili mówi: „Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech wróci do mych rąk”. W ten sposób wita się cała grupa.
3. Oglądanie ilustracji umieszczonych na tablicy przedstawiających różne sytuacje występujące w przedszkolu (np. nakrywanie do stołu, zgodna zabawa zabawkami, wyrywanie sobie zabawek podczas zabawy, wyrzucanie papierków na dywan, sprzątanie po skończonej zabawie...). Określanie, które z tych zachowań są właściwe, a które nie. Dzieci podnoszą do góry kartonik z napisem TAK/NIE w zależności od sytuacji przedstawionej na obrazku.
4. Przypomnienie dzieciom pojęcia „Kontrakt”: umowa w jakiejś sprawie, w której ustalone są pewne zasady, których trzeba przestrzegać dla dobra wszystkich. Omówienie poszczególnych obrazków z Kontraktu grupy.
5. Zabawa ruchowa ,, Właściwe zachowanie”
Dzieci chodzą w rytm muzyki. Na sygnał nauczyciela muszą:
-przywitać się ze wszystkimi używając znanych słów(cześć, dzień dobry, witam cię)
-pożegnać się(cześć, pa, do widzenia)
-gdy pierwsza osoba powie proszę, to druga ma odpowiedzieć jej dziękuję.
6. Słuchanie i omówienie wiersza B. Formy „Dyżurny”
„Dyżurny ma obowiązków wiele
podczas obiadu, podczas śniadania.
Rozdaje sztućce, kubki, talerze,
To są naprawdę trudne zadania.
Sprawdza, czy klocki są pojemnikach,
Podlewa kwiatki, książki układa.
W sali porządek zawsze być musi,
Taka dyżurnych ważna zasada”.
7. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Szukaj pary”. Nauczyciel rozdaje dzieciom znaczki dyżurnych. Zadaniem dzieci– na sygnał nauczyciela (uderzenie w instrument) jest znalezienie pary: dyżurny książek, dyżurny przy posiłkach, dyżurny kalendarza, dyżurny materiałów plastycznych, dyżurny łazienki, dyżurny układanek.
8. Zabawa dydaktyczna „W jakim kąciku?” – porządkowanie przedmiotów do kącików tematycznych. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie za pomocą dotyku przedmiotu, znajdującego się w magicznych pudełku i wyciągnięcie go z niego i odniesienie go do odpowiedniego kącika.
9. Zabawa z wykorzystaniem drewnianego Domku dla lalek oraz Dinozaurów.
10. „Jeżyki” – tablice motywacyjne. Każde dziecko posiada swojego Jeżyka. Nauczyciel wyjaśnia, że będą umieszczane na nich – za dobre zachowanie, wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego słoneczka, a za nie dokładne wywiązywanie się z obowiązków słoneczko z chmurką.
11. Zabawy swobodne dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.