X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 3503
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Karta obserwacji ucznia na lekcji matematyki

KARTA OBSERWACJI UCZNIA

A - zawsze lub bardzo często,
B - często,
C - czasami,
D - rzadko,
E - bardzo rzadko lub wcale

Obserwacja pracy ucznia dostarczyła informacji o tym, że:

A B C D E Szybko przyswaja sobie nowe pojęcia
A B C D E Sprawnie korzysta z algorytmów
A B C D E Jego rozwiązania zadań są typowe
A B C D E Pamięta podstawowe pojęcia, reguły i zasady
A B C D E Udziela dobrych odpowiedzi na typowe pytania
A B C D E Sprawnie rozwiązuje typowe, proste zadania i ćwiczenia
A B C D E Planuje rozwiązanie zadania rozbijając je na mniejsze części
A B C D E Sprawnie odczytuje treść zadania, wyszukując konieczne dane do jego rozwiązania i określając związki między nimi
A B C D E Stosuje przy rozwiązywaniu zadań różne metody
A B C D E Zmienia metodę rozwiązania, gdy wcześniej wybrana okazuje się mało efektowna
A B C D E Prezentuje rozwiązania zadań i problemów na różne sposoby
A B C D E Jego rozwiązania są oryginalne i nietypowe
A B C D E Dobiera metodę stosowną do rozwiązania problemu występującego w nowym, nieznanym kontekście
A B C D E Planuje rozwiązanie zadania i konsekwentnie realizuje plan
A B C D E Uogólnia otrzymane rozwiązania zadań i stawia nowe pytania
A B C D E Bada samodzielnie interesujące go nowe dziedziny przedmiotu
A B C D E W przypadku trudności poszukuje w rozsądny sposób pomocy
A B C D E Jest wytrwały pomimo trudności
A B C D E Jest otwarty na uwagi, sugestie i krytykę
A B C D E Demonstruje gotowość do podnoszenia jakości swej pracy
A B C D E W swojej pracy jest systematyczny, staranny i dobrze zorganizowany
A B C D E Bierze udział w pracy klasy lub grupy
A B C D E Jego wypowiedzi ustne są logiczne i stosuje w nich właściwy przedmiotowi język
A B C D E Jego prace pisemne są uporządkowane i jasne, stosuje w nich adekwatną symbolikę, notację i język
A B C D E Potrafi pracować samodzielnie
A B C D E Przejawia zainteresowanie pracą

Dodatkowe uwagi i komentarze:

Przewidywana ocena na półrocze (koniec roku):

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.