X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34990
Przesłano:
Dział: Internat

Agresja - Przemoc - Przestępstwo. Konspekt zajęć

Konspekt zajęć wychowawczych

Prowadzący: Anna Sztuczka
Ilość dzieci: do 10 osób
Czas trwania: ok. 40 min

Temat: Agresja – Przemoc – Przestępstwo.

Cele dydaktyczne:
• Zapoznanie z pojęciami: AGRESJA, PRZEMOC, ZŁOŚĆ, PRZESTĘPSTWO, ZBRODNIA;
• Zapoznanie z rodzajami przemocy i sposobami radzenia sobie z nimi;
• Uświadomienie związku występującego między agresją - przemocą a przestępstwem;
• Poznanie zachowań agresywnych i jego źródła;
• Uświadamianie że przemoc jest negatywna i niszcząca;

Cele wychowawcze:
• Rozwój samodzielnego myślenia i wyobraźni;
• Kształtowanie umiejętności słuchania i asymilacji wiedzy;
• Utrzymywanie ładu i porządku na zajęciach;
• Wyrabianie odpowiedniej postawy wobec problemu bezrobocia.

Metody:
• Analityczna
• Autorefleksji

Formy pracy:
• Indywidualna
• Zbiorowa

Środki dydaktyczne:
• Materiały za pośrednictwem stron internetowych : zdjęcia, definicje;
• Film instruktażowy Pt. „O przemocy”;
• materiały plastyczne : bloki, kredki, mazaki.

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne. Prowadzący organizuje zbiórkę w świetlicy
i zapoznaje młodzież z tematyką zajęć.
2. Uczestnicy zajęć zostają podzieleni na dwie grupy. Dobór grup jest losowy.
Uczniowie wybierają puzzle z napisami i po ułożeniu odczytują słowa kluczowe: agresja, przemoc. Prowadzący daje każdej z grup czystą kartkę i prosi o napisanie roboczej definicji odczytanych terminów, mają to być słowa kluczowe np.: złość, nienawiść. Po odczytaniu przez grupy swoich definicji nauczyciel przedstawia definicje właściwe i porównuje je z napisanymi przez wychowanków. Zostają również przedstawione zdjęcia na których widnieją sytuacje przemocy i przyjaźni. Następuje omówienie tych zdjęć.
Każda z grup dostaje po 3 kartki z pytaniami :
• czy agresja i przemoc maja cos wspólnego?
• jakie są rodzaje przemocy?
• czy osoba która użyła przemocy łamie prawo?
• jakie są rodzaje przemocy wobec dzieci?
• czy przemoc i agresja jest przestępstwem i czym jest przestępstwo?
• do czego mogą doprowadzić przemoc i agresja?
3. Grupy maja za zadanie samodzielnie odpowiadać na zadane pytania. Nauczyciel wspomaga grupy prezentując materiały na których przygotował wcześniej swoje odpowiedzi na zadane pyt :rodzaje przemocy, rodzaje przemocy wobec dzieci. Podczas dyskusji i odpowiedzi na następne pytania nauczyciel dąży do stwierdzenia że skutkiem agresji i przemocy jest przestępstwo i w konsekwencji zbrodnia. Wychowankowie zostają zapoznani z pojęciami i materiałami statystycznymi oraz archiwalnymi na temat przestępczości w Polsce.
4. Prezentacja fragmentu filmu edukacyjnego pt. „ O przemocy ”, nawiązuje się dyskusja na temat przedstawionych scen. Następuje pytanie: jak możemy sobie poradzić z własna agresją?
Prowadzący proponuje zabawy pt.
„Kosz na złości”
Wychowankowie na karteczce wypisują jedną sytuację, która ich ostatnio zdenerwowała. Wychowawca stawia na środku sali kosz i informuję, że po wrzuceniu kartki do kosza złość minie. Chętne osoby odczytują swoje kartki i wrzucają do kosza.

Dyskusja
• czy pomogło Wam to symboliczne wyrzucenie złości?
• jeśli nie, to co może Ci pomóc?

Czy agresja musi być zła?
Na arkuszach grupy wypisują w jaki sposób możemy w pozytywny lub neutralny sposób skutecznie rozładować narastającą w nas złość i agresję (bez szkody dla innych) np.
• wsiadam na rower i jadę daleko
• liczę barany
• pracuję w ogródku
• idę do siłowni
• idę popływać
• robię generalne porządki itp.

5. Prowadzący proponuje podopiecznym pracę plastyczna, plakat pt „Stop przestępczości”. Parce mają być indywidualne i wykonane dowolna techniką.
6. Podsumowanie zajęć. Prowadzący omawia z podopiecznymi wykonane prace plastyczne. Najciekawsze zostaną umieszczone na gazetce ściennej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.