X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34985
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Podróż do Bajkowa - scenariusz zajęć otwartych dla rodziców

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH DLA RODZICÓW
PRZEPROWADZONYCH W GRUPIE DZIECI 5 LETNICH

TEMATYKA OBSERWACJI: Wykorzystanie literatury dziecięcej
do wprowadzania dzieci w świat postaw
CEL OBSERWACJI: Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
moralnych.

GRUPA: dzieci 5 letnie

TEMAT :,,Podróż do Bajkowa”

CEL OGÓLNY:- Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze
werbalnej, ruchowej i plastycznej
- Kształtowanie zdolności skupiania uwagi na rozmówcy
i uważnego słuchania wypowiedzi innych
- Wykorzystanie zdobytych wiadomości z literatury
w konkretnym działaniu

CELE OPERACYJNE: - dz. wypowiada się na podany temat ,układa zdanie
- dz. potrafi odgrywać role, posługując się mimiką,
gestem, ruchem
- dz. podaje rozwiązania zagadek
- dz. potrafi dzielić się przeżyciami i wrażeniami
- dz. współdziała w zabawach i sytuacjach
zadaniowych w małych zespołach i grupie
-dz.przestrzega reguł grupowych

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:
Obszar 1:
1. dz. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują, grzecznie zwracają się do innych
2. dz. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałaćw zabawach i w sytuacjach zadaniowych)
3. dz. w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
Obszar 3:
1. dz. zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym,
2. dz. mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3 dz. uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach
Obszar 4:
1.dz. przewiduje, w miarę możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzonych i obserwowanych zmianach),
3. dz. stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć
Obszar 5:
4. dz. uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach w sali,
Obszar 7:
2. dz. odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, gestem i ruchem, umie posługiwać się rekwizytami
Obszar 8:
1. dz. śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru , chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2. dz. dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
4. dz. słucha muzyki , w tym także muzyki poważnej
Obszar 9:
2. dz. umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa)

Obszar 14:
2. dz. potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
3.dz. dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
4. dz. interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
5. dz. słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich, interesuje się ksiązkami
7.dz. rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli
METODY PRACY: Czynne ,słowne ,oglądowe
FORMY PRACY: Zbiorowa, zespołowa, indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: czapka kolejarza, gwizdek, różdżka, drogowskaz z napisem ,,Bajkowo” , ponumerowane koperty z zagadkami, bilet dla każdego dziecka (4 figury geometryczne w 4 kolorach- trójkąt, kwadrat, koło, prostokąt ), zagadki obrazkowe, pudełko , zagadka słowna , 4 tablice magnetyczne, 4 historyjki obrazkowe (6 obrazkowe), magnesy, kłębek włóczki, rysunki dzieci przedstawiające ulubionego bohatera bajkowego, chusty w różnych kolorach , chusta animacyjna , płyta CD z muzyką , czasomierz
SPOSÓB REALIZACJI:
CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE: Zapraszam wszystkich w niezwykłą podróż. Sprawdzę, czy każdy z Was ma bilet? Kto odczyta dokąd jedziemy?
-Do Bajkowa. Ruszamy ! ( pociąg jedzie przy muzyce).

CZYNNOŚCI ORGANIZUJĄCE: Dojeżdżamy do pierwszej stacji.
-Przystanek 1 – zagadka – obrazek z okienkami , dzieci po odkryciu elementów
rozpoznają bohatera ,,Pinokio”, opisują i oceniają postępowanie bohatera.
Pociąg jedzie dalej.
-Przystanek 2- zagadka słowna– ,,Kopciuszek” , dzieci podają tytuł bajki opisują i oceniają postępowanie bohaterów.
Pociąg jedzie dalej.
-Przystanek 3- zagadka – dzieci po odsłonięciu wieka pudełka znajdują zagadkę podają tytuł bajki ,,Ołowiany żołnierzyk” opisują i oceniają postępowanie bohaterów.
Pociąg jedzie dalej.

CZYNNOŚCI ZASADNICZE: Podział na 4 zespoły według posiadanych ,,biletów”. Każdy zespół ma za zadanie ułożenie historyjki obrazkowej według kolejności wydarzeń , umieszczenie na tablicy obrazków przy pomocy magnesów, opisanie jej i ocenę bohaterów. Włączenie czasu i Sygnalizatora (-światło żółte i zielone -Edukacja Daltońska).
- Zespół 1 bajka , pt: ,,Królewna Śnieżka”
- Zespół 2 bajka , pt: ,,Śpiąca Królewna”
- Zespół 3 bajka , pt: ,, Czerwony Kapturek”
- Zespół 4 bajka , pt: ,,Trzy świnki ”,
Zaproszenie do zabawy ,,Wyprawa po skarb ” (chusta animacyjna) Wprawianie chusty w ruch- do przodu , do tyłu, do góry, na dół, na prawo, na lewo, szybko, wolno...Zadania:
- Zespół 1 ,,Kwadraty”- pod chustą udają nurkujących piratów
- Zespół 2 ,,Koła”- za kołem kopią dołki w piachu, wyjmują skarb
- Zespół 3 ,,Trójkąty”- pod chustą niosą ciężkie skrzynie ze skarbami na statek
- Zespół 4,,Prostokąty”- za kołem odpływają statkiem

CZYNNOŚCI FINALIZUJĄCE: Zaproszenie do zabawy ,,Snuj się snuj bajeczko”. Grupa ma za zadanie ułożenie dowolnej bajki . Dziecko otrzymuje kłębek włóczki , układa zdanie i podaje nitkę dla kolegi, itd.na koniec wymyślany jest tytuł bajki(propozycje dzieci).
Zabawa taneczna z chustką ,,Bajkowe miny’- pokaż: wesołego Czerwonego Kapturka, smutnego Pinokia, zagniewanego Kota w Butach , przestraszoego Jasia i Małgosię, zdziwionego Wilka, szczęśliwą Śpiącą Królewnę ,itp. dowolny bohater z bajki

ZAKOŃCZENIE: Dzieci otrzymują prezenty schowane w pudełku, które wręcza pani dyrektor.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.